Paczki świąteczne

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tym roku w przygotowanie 17 paczek świątecznych dla osób starszych i dzieci chorych z naszej wspólnoty parafialnej oraz domu dziecka.

Św. Jan Paweł II: Poprzez miłość do Boga i miłość do braci chrześcijaństwo uwalnia całą swą moc, która czyni ludzi wolnymi i ich zbawia. Miłość jest najwspanialszą formą ewangelizacji, ponieważ, odpowiadając na potrzeby ciała, objawia ludziom miłość Boga.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.