Powrót do Intencje Mszy św.

IntencjeINTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
(trwa uzupełnianie, prosze sprawdzać)

15 kwietnia 2024 - 31 grudnia 2025

Poniedziałek 15 kwietnia 2024

św. Anastazji i Bazylissy, męczennic
7:00
Kościół
+ Jana Smykę
18:00
Kościół
+ Franciszka Janikiewicza

Wtorek 16 kwietnia 2024

św. Benedykta Józefa Labre, wyznawcy, św. Marii Bernadetty Soubirous, dziewicy i zakonnicy
7:00
Kościół
+ Jana Smykę
7:30
Kościół
+ Ryszarda Plutę
18:00
Kościół
+ Kazimierę i Kazimierza Andrysiaków

Środa 17 kwietnia 2024

bł. Baptysty Spagnoli, kapłana, św. Katarzyny Tekakwitha
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
7:30
Kościół
+ Grzegorza Ostrowskiego
17:00
Kaplica
+ Jana Kozieł
18:00
Kościół
+ Eugeniusza Drożdża

Czwartek 18 kwietnia 2024

bł. Marii od Wcielenia, zakonnicy, św. Ryszarda Pampuri, zakonnika
7:00
Kościół
+ Jana Smykę
7:30
Kościół
+ Grzegorza Ostrowskiego
17:30
Kościół
+ Mirosława Pluę w r. śm.
18:00
Kościół
+ Dorotę Zawada

Piątek 19 kwietnia 2024

św. Ekspedyta, męczennika, św. Leona IX, papieża
7:00
Kościół
Dorotę Zawada
7:30
Kościół
+ Piotra Jarugę
17:00
Kaplica
+ Jana Kozieł
18:00
Kościół
+ Krzysztofa Kozłowskiego

Sobota 20 kwietnia 2024

św. Agnieszki z Montepulciano, dziewicy i zakonnicy
7:00
Kościół
+ W 3 r. śm. Marianny Delowskiej
7:30
Kościół
+ Piotra Jarugę
18:00
Kościół
+ Kazimierza Jarząbka; Stanisławę, Tadeusza Popęda

Niedziela 21 kwietnia 2024

św. Anzelma z Canterbury, biskupa i doktora Kościoła, św. Konrada z Parzham, zakonnika
7:00
Kaplica
+ Genowefę Janinę i Romana Fronców
8:30
Kościół
+ Bronisławę i Aleksandra Skibów
10:00
Kościół
+ Krystynę Szlawska
11:30
Kościół
Dz. bł. za Karolinę i Arkadiusza Marcjanik w 14 r. ślubu
16:00
Kościół
+ Teresę Czechowską w r.śm.

Poniedziałek 22 kwietnia 2024

bł. Idziego z Asyżu, mnicha, św. Agapita I, papieża
7:00
Kościół
+ ks. Sławomira i Krystynę Kurpińskich
18:00
Kościół
+ Dorotę Zawada

Wtorek 23 kwietnia 2024

Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
7:30
Kościół
+ Ryszarda Plutę
18:00
Kościół
+ Stanisławę w 3 r.śm. i Tadeusza Popędów

Środa 24 kwietnia 2024

bł. Teresy Marii od Krzyża (Manetti), dziewicy, Nawrócenia św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, św. Fidelisa z Sigmaringen, kapłana i męczennika, św. Franki, dziewicy, św. Jerzego, męczennika
7:00
Kościół
+ Jana Kozieł
7:30
Kościół
+ Elzbietę Stefańską
17:00
Kaplica
+ Kazimierza Frąca w 25 r.śm.
18:00
Kościół
+ Dorotę Zawada

Czwartek 25 kwietnia 2024

święto św. Marka, Ewangelisty
7:00
Kościół
+ Marka Pawlika
7:30
Kościół
+ Grzegorza Ostrowskiego
18:00
Kościół
+ Józefa Waszczyk i Stanisława Klama oraz zm. z rodz. Waszczyków i Sarlejów

Piątek 26 kwietnia 2024

bł. Bonifacego i Emeryka, biskupaów, Najświętszej Maryi Panny Matki Dobrej Rady, św. Kleta, papieża, św. Piotra Betancur, zakonnika
7:00
Kościół
+ Henryka Krupę
7:30
Kościół
+ Elzbietę Stefańską
17:00
Kaplica
+ Jana Kozieł
18:00
Kościół
+ Dorotę Zawada

Sobota 27 kwietnia 2024

bł. Aszarda, biskupa, św. Zyty, dziewicy
7:00
Kościół
+ ks. Sławomira i Krystynę Kurpińskich
7:30
Kościół
+ Grzegorza Ostrowskiego
18:00
Kościół
dz.bł. za Ewę i Sławomira Czechowskich w 25 r.śl. i bł. dla Rodziny

Niedziela 28 kwietnia 2024

bł. Luchezjusza z Poggibonsi, św. Joanny Beretta Molla, św. Ludwika Marii Grignon de Montfort, kapłana, św. Piotra Chanel, męczennika, misjonarza Polinezji
7:00
Kaplica
dz.bł. za Rodz. Szymczewskich o Boże bł. i opiekę Matki Bożej oraz Dary Ducha Św.
8:30
Kościół
+ Andrzeja Emilię Henryka Stanisława Szymczyków
10:00
Kościół
Dz. bł za Krystynę i Waldemara Gogoła w 45r. ślubu oraz o Boże błog i łaskę zdrowia dla Stanisławy Ociepy w 85 r. ur.
10:00
Kościół
dz.bł. za Anetę w 50 r.ur. Mariannę w 70 r.ur. i Janinę w 90 r.ur. i bł. dla całej Rodziny
11:30
Kościół
+ Zofię, Tomasza, Kazimierza Budzińskich; zm. dziadków
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Józefa i Dariusza Majkowskich i zm. z rodz.; Renatę Kołodziejską

Poniedziałek 29 kwietnia 2024

święto św. Katarzyny Sieneńskiej, doktora Kościoła
7:00
Kościół
+ Jana Smykę
18:00
Kościół
+ Dorotę Zawada

Wtorek 30 kwietnia 2024

bł. Marii od Wcielenia Guyard-Martin, zakonnicy, św. Aldobranda, biskupa, św. Gualfarda, św. Józefa Benedykta Cottolengo, kapłana, św. Piusa V, papieża
7:00
Kościół
+ Hieronima Dawid i Edwarda Muchę - podziękowanie za pomoc
7:30
Kościół
+ Ryszarda Plutę
18:00
Kościół
+ Irenę Soboń w 3 r.śm.

Środa 1 maja 2024

św. Augusta Schoefflera, męczennika, św. Józefa, Rzemieślnika
7:00
Kościół
+ Marka Sikorę, zm. Sikorów i Ostrowskich
7:30
Kościół
+ Grzegorza Ostrowskiego
17:00
Kaplica
Dz.bł za Piotra Kosierkiewicza w 40 r. ur.
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Irenę Leśniewicz w 18 r.śm.

Czwartek 2 maja 2024

Wspomnienie św. Atanazego Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła, św. Zygmunta, króla i męczennika
7:00
Kościół
+ Józefę, Władysława i Wandę Cytrynów
7:30
Kościół
+ Radosława, Stefana, Józefa i Bronisławę Gonerków
17:00
Kościół
Dz. bł. za Jusynę Maciejczyk w 40 r. ur. i błog. dla całej rodziny
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Wacława Konszewicza i zm. z rodz. Konszewiczów

Piątek 3 maja 2024

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
7:00
Kaplica
+ Kazimierę Wacława Jakubczyków
8:30
Kościół
+ Monikę Orzeł
10:00
Kościół
+ Władysławę, Agnieszkę, Stefana Baran i zm. z rodz.; Emilię Obarzanek; Mariannę i Kazimierza Zganiacz
11:30
Kościół
+ Antoniego Stolarskiego w 1 r. śm.
15:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
16:00
Kaplica
+ Cecylię w 40 r.śm. i Jana Słoniewskich

Sobota 4 maja 2024

Wspomnienie św. Floriana, żołnierza i męczennika, św. Józefa Marii Rubio, kapłana
7:00
Kościół
+ Kazimierę Jaskólską w r.śm.
7:30
Kościół
+ Sylwestra Stefanię Wojtyla Henryka Sergiusza Józefę i Jzefa Plutów
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
Dz. bł. za Stanisławę Fijołek i błog. dla całej rodziny
18:30
Kościół
+Monikę, Piotra Różańskich; Cecylię, Stanisława, Aleksego Kowalskich

Niedziela 5 maja 2024

bł. Marii Katarzyny Troiani, dziewicy, św. Anioła, kapłana i męczennika, św. Stanisława Kazimierczyka, kapłana
7:00
Kaplica
+ Mariannę w 11 r.śm. Mieczysława Szymczyków i zm. z Rodz. Szymczyków i Pytlosów
8:30
Kościół
+ Krystynę w 3 r.śm Zygmunta, Jerzego, Ryszarda i Janinę Luzeńczyków
10:00
Kościół
Dz. bł. za rodziców Annę Dorotę, Marka
11:30
Kościół
Dz. bł za Paulinę w 13 r. ur. i Magdalenę w 20 r. ur.
11:30
Kościół
SUMA za wszystkich Strażaków z naszej Parafii z okazji wspomnienia św. Floriana
16:00
Kościół
+ Czesławę, Edwarda Gawrońskich

Poniedziałek 6 maja 2024

święto św. Apostołów Filipa i Jakuba Młodszego
7:00
Kościół
+ ks. Sławomira i Krystynę Kurpińskich
7:30
Kościół
+ Józefę, Stanisława i Mirosława Popędów oraz Stanisława Iwańskiego - od żony z dziećmi
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Janinę Doniecką w 10 r.śm.

Wtorek 7 maja 2024

bł. Gizeli, Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski Bożej
7:00
Kościół
+ ks. Sławomira i Krystynę Kurpińskich
7:30
Kościół
+ Lidię Ostrowską
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Genowefę w 4 r. śm. i Franciszka Ścisłowiczów

Środa 8 maja 2024

Uroczystość św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski
7:00
Kościół
+ Stanisławę i Stanisława Dylewskich
7:30
Kościół
+ Zofię, Tadeusza Pilarskich, Jana, Ignacego Pilarskich
17:00
Kaplica
+Stanisławę, Jana, Ryszarda Jakubczyków; Reginę, Mieczysława Banaszczyków; Iwonę, Sławomira Ogłozów
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Stanisławę, Kazimierza, Władysława Szymczyk; Józefę i Marka Sikora

Czwartek 9 maja 2024

św. Katarzyny Mammolini, dziewicy, św. Pachomiusza Starszego, pustelnika
7:00
Kościół
+ Tadeusza Szymczyka w 23 r.śm. i za Janinę Szymczyk
7:30
Kościół
+ Ryszarda Plutę
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ ks. Sławomira i Krystynę Kurpińskich

Piątek 10 maja 2024

bł. Beatrycze d'Este, mniszki, św. Antonina z Florencji, biskupa, św. Jana z Avili, kapłana i doktora Kościoła
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
7:30
Kościół
+ Franciszkę i Józefa Wołczyk, Zofię Kuleta
17:00
Kaplica
+ Jana Kozieł
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Edwarda Zganiacza, Stanisławę Wolniewicz; Katarzynę, Ludwika, Kazimierza, Stefana i Anielę Jachimowskich

Sobota 11 maja 2024

św. Ignacego z Laconi, zakonnika, św. Mamerta, biskupa, św. Odona, Majola, Odylona i Hugona oraz bł. Piotra, opatów kluniackich
7:00
Kościół
+ Kamila Świerata
7:30
Kościół
+ Ryszarda Plutę
17:00
Kościół
dz.bł. za Zofię Jaborowską z ok. 70 r.ur. i imienin
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
dz.bł. Magdalenę Kosierkiewicz w 40 r.ur.

Niedziela 12 maja 2024

bł. Juty z Bielczyn, św. Leopolda Mandica z Hercegnovi, kapłana, św. męczenników Nereusza i Achillesa, św. Pankracego, męczennika
7:00
Kaplica
+ Emilię Henryka Andrzeja Stanisława Szymczyków Helenę Kazimierza Stanisława Albiniaków
8:30
Kościół
+ Zofię i Jana Zenków
8:30
Kościół
+ Stanisława Milcarza w r. śm.
10:00
Kościół
dz.bł. za Zofię Jaborowską z okazji 70 r. ur. i im. i bł. dla całej Rodziny
11:30
Kościół
Uroczystość I Komunii św.
16:00
Kościół
Rez. Sobczyk

Poniedziałek 13 maja 2024

Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej, św. Serwacego, biskupa
7:00
Kościół
+ Jana Smykę
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
dz.bł. za Olę Barabasz z ok. 10 r.ur. i bł. dla całej Rodziny
18:00
Kościół
dz.bł. za Helenę Świerat w 90 r.ur.
18:30
Kościół
+ Bonifacego Stefańskiego

Wtorek 14 maja 2024

święto św. Macieja Apostoła
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
7:30
Kościół
+ Zofię, Stanisława Ociepów; Reginę, Michała Pytlosów i zm. z rodz.
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Stefana w 21 r.śm. i Janinę Czechowskich

Środa 15 maja 2024

św. Izydora Oracza, św. Małgorzaty z Kortony, św. Zofii, wdowy i męczennicy
7:00
Kościół
+ Zofię, Mariana Pilarskich; Małgorzatę, Mirosława Wełnickich
7:30
Kościół
+ Zofię, Tadeusza i Tadzika Pilarskich
17:00
Kaplica
+ Zofię, Stanisława i Sławomira Jarugów
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Jadwigę, Stanisława, Władysława Staszewskich

Czwartek 16 maja 2024

Wspomnienie św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski, św. Szymona Stocka, zakonnika
7:00
Kościół
+ Marcina Skibę
7:30
Kościół
+ Elżbietę Stefańską
17:00
Kościół
Dz. bł. za Michalinę w 1 r. ur.
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ W 2 r. śm. Krzysztofa Tysiąca, Walerię i Jana Tysiąców; Alinę Herman; Joannę Zygała

Piątek 17 maja 2024

św. Paschalisa Baylon, zakonnika
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
17:00
Kaplica
+ Eugeniusza Drożdża
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Wacława Bartkowskiego w 7 r. śm.

Sobota 18 maja 2024

bł. Stanisława Papczyńskiego, kapłana, św. Eryka IX Jedvardssona, króla, św. Feliksa z Cantalice, zakonnika, św. Jana I, papieża i męczennika
7:00
Kościół
+ Stefana Zuba w 9 r. śm; Zofię, Feliksa, Leopolda Najmrodzkich
15:00
Kościół
dz.bł. za Teresę i Kazimierza Plutów i bł. dla całej Rodziny
16:00
Kościół
ŚLUB: Michalina Stefańska i Michał Oksiuta
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
dz.bł za Konrada Wijaczka w 18 r.ur. i bł. dla całej Rodziny

Niedziela 19 maja 2024

Wspomnienie bł. Matki Elżbiety Czackiej, św. Iwo Helory, kapłana, św. Kryspina z Viterbo, zakonnika, św. Piotra Celestyna, papieża i pustelnika, św. Urbana I, papieża
7:00
Kaplica
+ Genowefę Janinę i Romana Fronców
8:30
Kościół
+ Antoninę Stefana Zganiaczów Edwarda Wrzeszcza
8:30
Kościół
+ Lidię Ostrowską
10:00
Kościół
+ Zofię Andrzeja Włodarczyków i zm. Włodarczyków i Kuligowskich
10:00
Kościół
+ Stanisława Leśniewicza w 25 r. śm. i Irenę Leśniewicz w 18 r. śm.
11:30
Kościół
Uroczystość Rocznicy I Komunii św.
16:00
Kościół
+ Kazimierza Marię i Tadeusza Sochackich

Poniedziałek 20 maja 2024

św. Bernardyna ze Sieny, kapłana
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
7:30
Kościół
+ Annę Zganiacz w 22 r. śm. i Łukasza; Jana Jachimowskiego
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Franciszka Wrzeszcza w r.śm.

Wtorek 21 maja 2024

bł. Jacka Cormier, zakonnika, św. Eugeniusza de Mazenod, biskupa, św. Iwo z Chartres, biskupa, św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika, św. Krzysztofa Magallanesa, kapłana i Towarzyszy, męczenników
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
7:30
Kościół
+ Lucynę Grodek
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Czesława Sarleję i zm. z Rodziny Sarlejów i Luzeńczyków

Środa 22 maja 2024

św. Joachimy de Vedruna, zakonnicy, św. Rity z Cascia, zakonnicy
7:00
Kościół
+ ks. Sławomira i Krystynę Kurpińskich
17:00
Kaplica
+ Stanisława Jarugę w 1 r. śm.
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Leokadię Skawińską, Mariannę Błońską, Barbarę Orman

Czwartek 23 maja 2024

św. Leoncjusza z Rostowa, biskupa
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Józefa Klimasa

Piątek 24 maja 2024

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, św. Donacjana i Rogacjana, męczenników
7:00
Kościół
+ Marcina Skibę
17:00
Kaplica
+ Zygmunta Stanisława Anielę Waszczyków
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ ks. Sławomira i Krystynę Kurpińskich

Sobota 25 maja 2024

św. Bedy Czcigodnego, kapłana i doktora Kościoła, św. Grzegorza VII, papieża, św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
7:30
Kościół
+ Lidię Ostrowską
17:00
Kościół
dz.bł. za Janinę z ok. 75 r.ur. oraz opiekę Matki Bożej Szkaplerznej dla dzieci, wnuków i całej Rodziny
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
MSZA ŚW. NA CMENTARZU + Teresę Czechowską

Niedziela 26 maja 2024

Wspomnienie św. Filipa Nereusza, kapłana
7:00
Kaplica
+ Jadwigę Antoniego Wiatrów
8:30
Kościół
+ Józefa Helenę Kęsików
10:00
Kościół
+ Władysławę Stanisława Kotlińskich Helenę i Franciszka Drożdżów
10:00
Kościół
+ Stefanię i Sylwestra Wojtyla; Henryka, Sergiusza Plutów; Genowefę i Adama Budzińskich
11:30
Kościół
SUMA ODPUSTOWA
11:30
Kościół
dz.bł. za Teodozję z ok. 80 r.ur. i bł. dla dzieci, wnóków i prawnuczki
16:00
Kościół
+ Adama Pawlika w 6 r.śm.

Poniedziałek 27 maja 2024

św. Augustyna z Canterbury, biskupa
7:00
Kościół
+ Teresę i Mieczysława Tarasińskich oraz Stefana i Rozalię Pawlików
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Krzysztofa Kozłowskiego

Wtorek 28 maja 2024

Wspomnienie bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, św. Germana z Paryża, biskupa, św. Marii Anny od Pana Jezusa z Paredes, dziewicy
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
7:30
Kościół
+ Elżbietę Stefańską
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Wacława Ostrowskiego Bożenę Kwaśniewską i Marka Sikorę

Środa 29 maja 2024

Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, zakonnicy
7:00
Kościół
Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
7:30
Kościół
+ Edwardę w 21 r.śm. Romana Janusza Józefa Walerię Marka Danutę Mazurów Bogusławę Szymona Smołuchów i Janinę Zawadzką
17:00
Kaplica
+ Włodzimierza Pytlosa w 7 r. śm.
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ W 1 r. śm. Kazimierza Szymczyka

Czwartek 30 maja 2024

św. Jana Sarkandra, kapłana i męczennika, św. Joanny d'Arc, dziewicy, św. Zdzisławy Czeskiej
8:30
Kościół
Dz. bł. za Magdalenę i Huberta Książków w 6 r. śl. i Monikę oraz Bartosza Ciemborowiczów w 5 r. śl
10:00
Kościół
PROCESJA BOŻEGO CIAŁA
10:00
Kościół
CHRZEST: Hanna Beata Lis
10:00
Kościół
+ Genowefę Pogońską zm. z Rodz. Pogońskich
15:00
Kaplica
+ Barbarę Widawską
15:45
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
16:00
Kościół
+ W 8 r. śm. Jana i Waldemara Wojtylów i zm. z rodz. Wojtylów i Fronców

Piątek 31 maja 2024

124 koreańskich męczenników, święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, św. Kamili Baptysty Varano, dziewicy i zakonnicy
7:30
Kościół
+ Grzegorza w 8 r.śm. Henryka Mariannę Józefa Zbigniewa Tylków
17:00
Kaplica
+ Jana Kozieł
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Czesława Pytlosa w 42 r.śm.

Sobota 1 czerwca 2024

Wspomnienie św. Justyna, męczennika
7:00
Kościół
+ Zdzisława, Grzegorza, Ryszarda i Andrzeja Ostrowskich; Bronisławę, Mariannę, Stanisława, Romana Wyciszkiewiczów oraz Grażynę i Mieczysława Michalaków
7:30
Kościół
+ greg. 1 + ks. Sławomira Kurpińskiego
17:30
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 1
18:00
Kościół
+ Wiolettę Kazik

Niedziela 2 czerwca 2024

bł. męczenników Sadoka i Towarzyszy, Najświętszej Maryi Panny Krzeszowskiej, Matki Łaski Bożej, św. Feliksa z Nikozji, zakonnika, św. męczenników Marcelina i Piotra
7:00
Kaplica
+ Kazimierza Jarząbka Feliksa Mariannę Ryszarda Sobczyków
8:30
Kościół
+ Antoniego Stanisławę Tadeusza Ryszarda Kazików
8:30
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 2
10:00
Kościół
+ Emilię Henryka Andrzeja Stanisława Szymczyków
11:30
Kościół
+ greg. 2 + ks. Sławomira Kurpińskiego
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+Józefa Zawada w 11 r. śm. i zm. z rodz.

Poniedziałek 3 czerwca 2024

św. Jana Grande, zakonnika, św. Klotyldy, Wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy
7:00
Kościół
greg.3 + ks. Sławomira Kurpińskiego
7:30
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 3
18:00
Kościół
+ ks. Sławomira i Krystynę Kurpińskich

Wtorek 4 czerwca 2024

św. Franciszka Caracciolo, kapłana, św. Piotra z Werony, kapłana i męczennika
7:00
Kościół
greg. 4 + ks. Sławomira Kurpińskiego
7:30
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 4
18:00
Kościół
+ Franciszka w r. śm. Bronisława, Stanisława Musiałów

Środa 5 czerwca 2024

Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
7:00
Kościół
greg. 5 +ks. Sławomira Kurpińskiego
7:30
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 5
17:00
Kaplica
+ Eugeniusza Drożdża
18:00
Kościół
+ ks. Sławomira i Krystynę Kurpińskich

Czwartek 6 czerwca 2024

bł. Marii Karłowska, zakonnicy, św. Marcelina Józefa Champagnat, kapłana, św. Norberta, biskupa
7:00
Kościół
greg. 6 +ks. Sławomira Kurpińskiego
7:30
Kościół
+ Józefę, Stanisława i Mirosława Popędów oraz Stanisława Iwańskiego - od żony z dziećmi
17:30
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 6
18:00
Kościół
+ Józefę i Edwarda Donieckich, Bronisławę i Romana Sowińskich

Piątek 7 czerwca 2024

bł. Anny od św. Bartłomieja, dziewicy, św. Antoniego Marii Gianelli, biskupa, św. Roberta z Newminster, opata
7:00
Kościół
greg.7 + ks. Sławomira Kurpińskiego
7:30
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 7
17:00
Kaplica
+ Eugeniusza Drożdża
18:00
Kościół
+ Teresę Mucha, Zdzisława Fijołka, Sylwestra i Stefanię Wojtylów, zm. z rodz. Muchów i Łopuszyńskich
18:00
Kościół
+ Emila Kandzia w 1 r.śm.

Sobota 8 czerwca 2024

bł. dziewic Diany i Cecylii, Wspomnienie św. Jadwigi Królowej, św. Medarda, biskupa, św. Wilhelma z Yorku, biskupa
7:00
Kościół
+ ks. Sławomira i Krystynę Kurpińskich
7:30
Kościół
greg.8 + ks. Sławomira Kurpińskiego
8:00
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 8
16:00
Kościół
ŚLUB: Anna Szymczyk i Sebastian Luzeńczyk
17:30
Kościół
Dz. bł. za Mariusza Szymczyka w 50 r. ur.
18:00
Kościół
+ Mariannę, Witolda i Lecha Opaczyńskich

Niedziela 9 czerwca 2024

bł. Anny Marii Taigi, tercjarki, bł. Józefa de Anchieta, kapłana, bł. Mikołaja z Gesturi, zakonnika, św. Efrema Syryjczyk, diakona i doktora Kościoła, św. Kolumego (Starszego) z Hy (Iona), opata
7:00
Kaplica
+ Sławomira Sobczyka w 14 r. śm.
8:30
Kościół
+ Janinę Stanisława Mariannę Tadeusza Stanisławę Popęda
8:30
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 9
10:00
Kościół
+ Wiesława Koniecznego
11:30
Kościół
greg.9 + ks. Sławomira Kurpińskiego
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Stanisławę, Kazimierza Szymczyk i zm. z rodz.

Poniedziałek 10 czerwca 2024

Wspomnienie bł. Bogumiła-Piotra, biskupa, bł. Jana Dominici, biskupa
7:00
Kościół
greg.10 + ks. Sławomira Kurpińskiego
7:30
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 10
18:00
Kościół
+ ks. Sławomira i Krystynę Kurpińskich

Wtorek 11 czerwca 2024

Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła, św. Paryzjusza, pustelnika, św. Pauli Angeli Marii Frassinetti, zakonnicy
7:00
Kościół
+ Jacka Hamernika w r.śm.
7:30
Kościół
+ Kamila Świerata
17:30
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 11
18:00
Kościół
greg 11 + ks. Sławomira Kurpińskiego

Środa 12 czerwca 2024

bł. 108 męczenników z czasów II wojny światowej, bł. Marii Kandydy od Eucharystii, zakonnicy, św. Benedykta Menni, kapłana, św. Kaspra Bertoni, kapłana, św. Leona III, papieża, św. Onufrego Wielkiego, pustelnika
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
7:30
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 12
17:00
Kaplica
+ Eugeniusza Drożdża
18:00
Kościół
greg 12 + ks. Sławomira Kurpińskiego

Czwartek 13 czerwca 2024

Wspomnienie św. Antoniego Padewskiego, kapłana i doktora Kościoła
7:00
Kościół
greg 13 + ks. Sławomira Kurpińskiego
7:30
Kościół
+ Mariannę, Józefa Białeckich; Wiktorię, Jana Kuzdaków
8:00
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 13
18:00
Kościół
+ Teresę Stefańską w 9 r.śm.

Piątek 14 czerwca 2024

bł. Gerarda z Clairvaux, mnicha, Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika, św. Metodego Wyznawcy, patriarchy
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
7:30
Kościół
+ Lidię Ostrowską
8:00
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 14
17:00
Kaplica
Dz. bł. za Mikołaja Banaka w 4 r. ur. i błog.dla całej rodz.
18:00
Kościół
greg 14 + ks. Sławomira Kurpińskiego

Sobota 15 czerwca 2024

Wspomnienie bł. Jolenty, księżnej, zakonnicy, św. Bernarda z Menthon, zakonnika, św. Marii Michaliny od Najświętszego Sakramentu, dziewicy, św. Wita, męczennika
7:00
Kościół
+ Marka Pawlika w 6 r. śm.
7:30
Kościół
greg. 15 + ks. Sławomira Kurpińskiego
8:00
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 15
14:00
Kościół
CHRZEST Julia Majchrzak
18:00
Kościół
+ Franciszka Janikiewicza

Niedziela 16 czerwca 2024

bł. Floridy Cevoli, dziewicy, św. Benona, biskupa, św. Lutgardy, dziewicy
7:00
Kaplica
+ Zofię Wilk w 4 r.śm.
8:30
Kościół
greg 16 + ks Sławomira Kurpińskiego
8:30
Kościół
+ Mirosława w 6 r.śm. Bronisława i Danutę Waszczyk
10:00
Kościół
+ Jadwigę Jacka Kazimierza Mariana Poszalskich i zm. Wąsików i Barników
10:00
Kościół
+ Mariannę, Józefa, Bogdana, Lucjana, Czesława, Teresę Frąc
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
11:30
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 16
16:00
Kościół
+ Edwarda Gajewskiego w 7r. śm.

Poniedziałek 17 czerwca 2024

św. Aliny z Forest, męczennicy, Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika, św. Grzegorza Barbarigo, biskupa
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
7:30
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 17
18:00
Kościół
greg 17 + ks. Sławomira Kurpińskiego

Wtorek 18 czerwca 2024

św. Elżbiety z Schönau, dziewicy i zakonnicy
7:00
Kościół
greg 18 + ks. Sławomira Kurpińskiego
7:30
Kościół
+ Ryszarda Plutę
17:30
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 18
18:00
Kościół
+ Władysława, Henryka, Janinę Jaborowskich

Środa 19 czerwca 2024

bł. Tomasza Woodhouse, męczennika, św. męczenników Gerwazego i Protazego, św. Romualda z Camaldoli, opata
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
7:30
Kościół
+ Lucynę Grodek
17:00
Kaplica
+ Franciszkę Jana Waszczyków, Kazimierza Skawińskiego
17:30
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 19
18:00
Kościół
greg 19+ ks. Sławomira Kurpińskiego

Czwartek 20 czerwca 2024

bł. Benigny, dziewicy i męczennicy, bł. Jana Gavana, kapłana i męczennika, św. Wincenty Gerozy, dziewicy
7:00
Kościół
greg 20 + ks. Sławomira Kurpińskiego
7:30
Kościół
+ Elzbietę Stefańską
17:30
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 20
18:00
Kościół
Dz. bł. za Krystynę w r. ur.

Piątek 21 czerwca 2024

Najświętszej Maryi Panny Opolskiej, Najświętszej Maryi Panny z Góry Iglicznej, Przyczyny naszej radości, Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
7:00
Kościół
+ Kazimierza Szymczyka
7:30
Kościół
+ Lucynę Grodek
8:00
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 21
17:00
Kaplica
+ Jana Kozieł
18:00
Kościół
greg 21 + ks. Sławomira Kurpińskiego

Sobota 22 czerwca 2024

św. Jana Fishera, biskupa i Tomasza More - męczenników, św. Paulina z Noli, biskupa
7:00
Kościół
+ Jana Kozła Władysława Ewę Krystynę Wołczyków
7:30
Kościół
greg 22 + ks. Sławomira Kurpińskiego
8:00
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 22
16:00
Kościół
ŚLUB: Ewelina Jaborowska i Łukasz Kotwica
18:00
Kościół
+ Jarosława Cela w 34 r.śm.

Niedziela 23 czerwca 2024

św. Józefa Cafasso, kapłana
7:00
Kaplica
+ Genowefę Janinę Romana Fronców
8:30
Kościół
greg 23 + ks. Sławomira Kurpińskiego
8:30
Kościół
+ Władysława Eleonorę Donieckich
10:00
Kościół
+ Jana Lucynę Wilków i zm. Ostrowskich Wilków, Wojciechowskich, Andrysiaków, Katarzynę Obarzanek
10:00
Kościół
+ Jana Smykę
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
11:30
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 23
16:00
Kościół
+ Jana Czechowskiego Walerię Jana Anielę Dawid; Bronisławę i Leona Plutów

Poniedziałek 24 czerwca 2024

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
7:00
Kościół
+ Jana Skibę
7:30
Kościół
greg 24 + ks. Sławomira Kurpińskiego
17:30
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 24
18:00
Kościół
+ Jana Jarosińskiego

Wtorek 25 czerwca 2024

bł. Doroty z Mątowów, bł. Marii Lhuilier, dziewicy i męczennicy, Najświętszej Maryi Panny Gostyńskiej, św. Wilhelma z Vercelli, opata
7:00
Kościół
greg 25 + ks. Slawomira Kurpińskiego
7:30
Kościół
+ Władysława Ociepę; Józefa, Stefana i Radosława Gonerków
17:30
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 25
18:00
Kościół
+Jana Najmanowicza,Janinę, Tadeusza Wołczyk

Środa 26 czerwca 2024

bł. Andrzeja Jacka Longhin, biskupa, św. Josemaríí Escrivá de Balaguer, kapłana, św. męczenników Jana i Pawła, św. Zygmunta Gorazdowskiego, kapłana
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
7:30
Kościół
+ Lidię Ostrowską
17:00
Kaplica
+ Jana, Stanisławę, Ryszarda Jakubczyków; Janusza Kowalskiego, Władysława Mitusia
17:30
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 26
18:00
Kościół
greg 26 + ks. Sławomira Kurpińskiego

Czwartek 27 czerwca 2024

Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła, św. Emmy z Gurk
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
7:30
Kościół
+ Władysława Leśniewicza -imieninowa
8:00
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 27
17:30
Kościół
+ Piotra Cieślika
18:00
Kościół
greg 27 + ks. Sławomira Kurpińskiego

Piątek 28 czerwca 2024

bł. Jakuba z Ghaziru, kapłana, Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika
7:00
Kościół
+ Marcina Skibę
7:30
Kościół
+ Leokadię Kwiatkowsą
8:00
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 28
17:00
Kaplica
+ Bogdana Plutę
18:00
Kościół
greg 28 + ks. Sławomira Kurpińskiego

Sobota 29 czerwca 2024

Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła
8:30
Kościół
greg 29 + ks. Sławomira Kurpińskiego
8:30
Kościół
+ Leopolda i Cecylię Plutów
17:00
Kaplica
+ Dariusza Jana Danutę Pelagię Mariana Szulców
18:00
Kościół
+ Ilonę Pietrusiewicz greg 29
18:00
Kościół
+ Pawła Zenkę

Niedziela 30 czerwca 2024

bł. Januarego Marii Sarnelli, kapłana, bł. Rajmunda Lull, męczennika, św. Pierwszych Męczenników Świętego Kościoła Rzymskiego, św. Władysława
7:00
Kaplica
+ Mariana Piątkowskiego w 7 r.śm. i zm. Piątkowskich
8:30
Kościół
+ Adama Władysławę Stanisława Józefa Sochackich
8:30
Kościół
+Ilonę Pietrusiewicz greg 30
10:00
Kościół
+ Jana Antoniego Emilię Badelskich i zm. z Rodziny
11:30
Kościół
greg 30 ost. + ks. Sławomira Kurpińskiego
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Adama Pawlika

Poniedziałek 1 lipca 2024

św. Ottona z Bambergu, biskupa, św. Teobalda z Provins, pustelnika
7:00
Kościół
+ Kamila Świerata
18:00
Kościół
+ Jana Ziębę

Wtorek 2 lipca 2024

Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej Matki Jedności, Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej, św. Bernardyna Realino, kapłana
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
7:30
Kościół
+ Helenę i Romana Prasalskich; Zofię i Jana Walczyńskich
18:00
Kościół
+ Lidię Muskała w 9 r.śm.

Środa 3 lipca 2024

święto św. Tomasza Apostoła
7:00
Kościół
+ Marcina Skibę
17:00
Kaplica
+ Bogdana Plutę
18:00
Kościół
+ Janię, Kazimierza, Zdzisława, Tadeusza Majchrzaków; zm. dziadków Lichotów i Majchrzaków

Czwartek 4 lipca 2024

bł. Marii od Ukrzyżowanego (Curcio), zakonnicy, bł. Piotra Jerzego Frassatiego, tercjarza, św. Elżbiety Portugalskiej, królowej
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
18:00
Kościół
+ W 1 r. śm. Grzegorza Donieckiego

Piątek 5 lipca 2024

św. Antoniego Marii Zaccarii, kapłana i zakonnika, św. Atanazego z góry Athos, opata, św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy
7:00
Kościół
+ Marcina Skibę
17:00
Kaplica
+ Krzysztofa Kozłowskiego w 1 r. śm.
18:00
Kościół
+ Jana Feliksę Zenków Jadwigę Stoińską

Sobota 6 lipca 2024

Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy i zakonnicy, św. Dominiki, dziewicy i męczennicy
7:00
Kościół
+ Jana Skibę w 5. r. śm.
16:00
Kościół
ŚLUB: Dominika Ostrowska i Piotra Waldern
17:30
Kościół
Dz. bł. za Zofię Zenka w 2 r. ur.
18:00
Kościół
+ Krzysztofa Kozłowskiego

Niedziela 7 lipca 2024

bł. Benedykta XI, papieża, bł. Marii Romero Meneses, zakonnicy, św. męczenników Grzegorza Grassi biskupa, Herminii dziewicy i Towarzyszy
7:00
Kaplica
+ Mariana i Józefa Sobczaków
8:30
Kościół
+ Jana w 40 r.śm. Adama Śpiewaków
10:00
Kościół
+ Mateusza Koniecznego
11:30
Kościół
Dz. bł. za Katarzynę i Zbigniewa w 15 r. ślubu
16:00
Kościół
+ Jana Zenkę w 7 r.śm.

Poniedziałek 8 lipca 2024

św. Edgara Spokojnego, króla, św. Eugeniusza III, papieża, Wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana, św. Kiliana, biskupa i męczennika
7:00
Kościół
+ Anielę, Józefa, Kazimierza Cieślaków; Lucynę Skowronek; Edytę Szulc
18:00
Kościół
+ Zenona Plutę w 9 r.śm.

Wtorek 9 lipca 2024

bł. Joanny Scopelli, zakonnicy, św. Jana z Kolonii kapłana, Jana z Osterwijk, Mikołaja Pick, Willada i Towarzyszy - męczenników z Gorkum, św. męczenników Augustyna Zhao Rong i Leona Mangin, kapłanów i Towarzyszy, św. Weroniki Giuliani, dziewicy
7:00
Kościół
+ ks. Sławomira i Krystynę Kurpińskich
18:00
Kościół
Dz. bł. za Agnieszkę i Jacka Lipskich w 30 r. ślubu i błog. dla całej rodziny

Środa 10 lipca 2024

św. Antoniego Peczerskiego, opata, św. Jana Gwalberta, opata
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
17:00
Kaplica
+ Bogdana Plutę
18:00
Kościół
+ Grzegorza Ostrowskiego

Czwartek 11 lipca 2024

święto św. Benedykta z Nursji, opata, patrona Europy, św. Olgi Mądrej, księżnej
7:00
Kościół
+ Jana Smykę
7:30
Kościół
+ Krystynę Wołczyk w 2 r. śm.
18:00
Kościół
+ Dorotę Zawada

Piątek 12 lipca 2024

Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika
7:00
Kościół
+ Marcina Skibę
17:00
Kaplica
+ Bogdana Plutę
18:00
Kościół
+ Ryszarda Jakubowskiego w 5 r.śm.

Sobota 13 lipca 2024

Wspomnienie św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników, św. Klelii Barbieri, dziewicy
7:00
Kościół
+ Władysławę i Juliana Pytlosów
17:30
Kościół
dz.bł. za Stefana Dawida z ok. 90 r.ur. i bł. dla całej Rodziny
18:00
Kościół
+ Jana i Józefa Łuczyńskich i zm. z rodz.

Niedziela 14 lipca 2024

bł. Angeliny Marsciano, zakonnicy, bł. Jakuba de Voragine, biskupa, św. Franciszka Solano, kapłana, św. Henryka II, św. Kamila de Lellis, kapłana i zakonnika, św. męczenników Jana Jones i Jana Wall, kapłanów
7:00
Kaplica
+ Leokadię w 30 r.śm. Michała w 7 r.śm. Kozieł; Cecylię, Ignacego, Mariusza Budzińskich
8:30
Kościół
+ Jana Marię Kazimierza Zganiaczów
10:00
Kościół
+ Karola Wiesława Barbarę Tuszyńskich Grzegorza Kosierkiewicza
11:30
Kościół
+ ks. Sławomira i Krystynę Kurpińskich
16:00
Kościół
+ Piota Szczygła w 31 r.śm.

Poniedziałek 15 lipca 2024

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła, św. Pompiliusza Marii Pirotti, kapłana, św. Włodzimierza I Wielkiego
7:00
Kościół
+ Marcina Skibę
18:00
Kościół
Na CMENTARZU za zm. Parafian

Wtorek 16 lipca 2024

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, św. dziewic i męczennic z Orange, św. Marii Magdaleny Postel, dziewicy
7:00
Kaplica
Dz.błł. za Maję Kosierkiewicz z okazji ur.
8:30
Kościół
+ Mariannę Stefana Wróblów, zm. Wróblów i Możdżeniów
10:00
Kościół
+ Jana Orła i Zygmunta Prusa
10:00
Kościół
+ Józefę, Antoniego Henryka Czesława Cuprów Czesława Jesionka, Jana Smykę
11:30
Kościół
+ Tadeusza i Jolantę Auguścików
11:30
Kościół
SUMA ODPUSTOWA
16:00
Kościół
+ Teresę Czechowską

Środa 17 lipca 2024

bł. dziewic i męczennic Teresy od św. Augustyna i Towarzyszki, bł. Pawła Piotra Gojdič, biskupa, św. Aleksego, wyznawcy
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
17:00
Kaplica
+ Stanisławę Jakubczyk w 2 r. śm.
17:30
Kościół
Dz. bł. za Kornelię w 1 r. ur.
18:00
Kościół
+ Lucynę Grodek

Czwartek 18 lipca 2024

św. Szymona z Lipnicy, kapłana
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
18:00
Kościół
Dz. bł. za Szymona w r. ur.

Piątek 19 lipca 2024

bł. Ludwiki z Sabaudii, zakonnicy, św. Makryny Młodszej, św. Symmacha, papieża
7:00
Kościół
+ Marcina Skibę
17:00
Kaplica
+ Bogdana Plutę
18:00
Kościół
+ Lucynę Grodek

Sobota 20 lipca 2024

Wspomnienie bł. Czesława, kapłana, św. Małgorzaty z Antiochii Pizydyjskiej, dziewicy i męczennicy, św. Torlaka Thorhallsson, biskupa
7:00
Kościół
Dz. bł. za Monikę i Marka w 20 r. ślubu
7:30
Kościół
+ Czesława Pytlosa z ok. im.
17:30
Kościół
dz.bł. za Weronikę i Damiana w 1 r.śl. i bł. dla całej Rodziny
18:00
Kościół
dz.bł. Mariannę i Arkadiusza Pytlosów w 50 r.śl. i bł dla całej Rodziny

Niedziela 21 lipca 2024

św. Apolinarego, biskupa i męczennika, św. Wawrzyńca z Brindisi, kapłana i doktora Kościoła
7:00
Kaplica
+ Genowefę Janinę Romana Fronców
8:30
Kościół
+ Jadwigę Pluta w 36 r.śm. Józefa Jana Resiaków; Józefa Plutę
10:00
Kościół
+ Jana Lucynę Wilków zm. Ostrowskich Wilków Andrysiaków Wojciechowskich Krystynę Obarzanek
11:30
Kościół
Dz. bł. za Maję Dróżdż w 18 r ur.
11:30
Kościół
SUMA za PARAFIAN
16:00
Kościół
+ Tadeusza Bronisława Irenę Jana Krawczyków

Poniedziałek 22 lipca 2024

Wspomnienie św. Marii Magdaleny
7:00
Kościół
+ Marcina Skibę
17:30
Kościół
dz.bł. za Marlenę i Dariusza Gajewskich z ok. 2 r.śl. i bł. dla Rodziny
18:00
Kościół
+ Janinę w 13 r. śm, Szczepana i Artura Lipskich

Wtorek 23 lipca 2024

bł. Wasyla Hopko, biskupa, święto św. Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy, patronki Europy, św. Jana Kasjana
7:00
Kościół
+ Krzysztofa i Arkadiusza Ostrowskich
18:00
Kościół
+ Piotra Jarugę

Środa 24 lipca 2024

bł. dziewic i męczennic Marii Pilar, Teresy i Marii Angeles, bł. Marii Mercedes Prat, dziewicy i męczennicy, Wspomnienie św. Kingi, dziewicy, św. Krystyny z Bolseny, dziewicy i męczennicy
7:00
Kościół
Dz. bł. za Kingę Brot z racji imienin
17:00
Kaplica
+ Jana Kozieł
18:00
Kościół
+ Grzegorza Ostrowskiego

Czwartek 25 lipca 2024

święto św. Jakuba Starszego, Apostoła, św. Krzysztofa, męczennika
7:00
Kościół
+ Krzysztofa Tysiąca, Joannę Zygała
7:30
Kościół
+ Krzysztofa i Arkadiusza Ostrowskich
18:00
Kościół
+ Stanisława Medyńskiego i zm. z Rodz.

Piątek 26 lipca 2024

Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny
7:00
Kościół
+ Jadwigę Penkala w 17 r.śm. od syna Augustyna z córką Magdaleną i synem Bartoszem oraz wnuczką Gabrysią.
17:00
Kaplica
+ Jana Kozieł
18:00
Kościół
+ Krzysztofa Tysiąca i Joannę Zygała

Sobota 27 lipca 2024

bł. Marii Magdaleny Martinengo, dziewicy, bł. Tytusa Brandsma, kapłana i męczennika, św. Celestyna I, papieża, św. Innocentego I, papieża
7:00
Kościół
+ Renate i Dariusza Kosów Annę Leona Szulców
7:30
Kościół
+ Stanisława, Stefana, Jolantę, Krzysztofa Buczak
18:00
Kościół
Dz. bł. za Juliana w 10 r. ur. oraz jego najbliższych

Niedziela 28 lipca 2024

bł. Jana Soreth, kapłana, bł. Marii Teresy Kowalskiej, dziewicy i męczennicy, św. Sarbeliusza Makhluf, kapłana, św. Wiktora I, papieża
7:00
Kaplica
+Eleonorę, Romana, Jacka, Wiolettę Kazik
8:30
Kościół
+ Stanisławę i Ambrożego Plutów
10:00
Kościół
+ Bronisławę, Romana Sowińskich i zm. z rodz.
11:30
Kościół
SUMA za PARAFIAN
16:00
Kościół
+ Zygmunta Helenę Gągorów

Poniedziałek 29 lipca 2024

Wspomnienie św. Marty, św. Olafa II
7:00
Kościół
+ Lucynę Grodek
7:30
Kościół
+ Wacława Wojtylę, Bolesława i Stefanię Plutów
18:00
Kościół
+ Mariannę, Józefa Sikora i zm. z rodz.

Wtorek 30 lipca 2024

bł. męczenników z zakonu bonifratrów: Brauliusza Marii Corres, Fryderyka Rubio - kapłanów i Towarzyszy, św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła
7:00
Kościół
+ Irenę i Wacława Wrzodak
17:30
Kościół
Do Matki Bożej Częstochowskiej o silną wiarę, zdrowie, błog. dla dzieci: Elżbiety, Wiesławy,Waldemara i Joanny
18:00
Kościół
+ Leokadię , Michała Kozieł w r. śm.; Mieczysława Szymczewskiego

Środa 31 lipca 2024

bł. Zdzisławy Schelingowej, zakonnicy, Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana
7:00
Kościół
+ Kamila Świerata w 1 r.śm.
17:00
Kaplica
+ Jana Kozieł
18:00
Kościół
+ Karola Brzeskiego

Czwartek 1 sierpnia 2024

Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguori, biskupa i doktora Kościoła, św. Etelwolda, biskupa
7:00
Kościół
+ Apolonię i Stanisława Wyciszkiewiczów
18:00
Kościół
+ Janinę Luzeńczyk w 13 r. śm.

Piątek 2 sierpnia 2024

bł. Augusta Czartoryskiego, kapłana, bł. Joanny z Azy, matki św. Dominika, bł. Piotra Faber (Favre), kapłana, Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów, św. Euzebiusza z Vorceli, biskupa, św. Piotra Juliana Eymard, kapłana
7:00
Kościół
+ Kazimierza Konszewicza
7:30
Kościół
+ Henryka Krupę w 1 r. śm.
17:00
Kaplica
+ Bogdana Plutę
18:00
Kościół
+ Lidię Ostrowską

Sobota 3 sierpnia 2024

bł. Augustyna Kazotić, biskupa, św. Lidii
7:00
Kościół
+ Bronisławę i Józefa Szulców, zm. Rodziców i pokrewieństwo z Rodz. Szulców i Bugałów
16:00
Kościół
ŚLUB: Kucharczyk Michał i Stefańska Nikola
17:00
Kościół
ŚLUB: Klaudia Maria Grochala i Christoph Naether
18:00
Kościół
dz.bł. za Sabinę i Stanisława Laskowskich z ok. 60 r.śl. i bł dla całej Rodziny

Niedziela 4 sierpnia 2024

Wspomnienie św. Jana Marii Vianney'a, kapłana, św. Rajnera, biskupa
7:00
Kaplica
+ Jana w 24 r.śm. Mariana Pelagię Danutę Dariusza Szulców
8:30
Kościół
+ Janinę w 11 r.śm. Wacława Zenków
10:00
Kościół
+ Edmunda Pluta
11:30
Kościół
+ Leokadię i Stanisława Cekindów
16:00
Kościół
+ Witolda, Mariannę i Lecha Opaczyńskich

Poniedziałek 5 sierpnia 2024

Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej, św. Oswalda, króla i męczennika
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
18:00
Kościół
+Wacława w 7 r.śm. Stefana Kazimierę Walerię Pawła Krogulców

Wtorek 6 sierpnia 2024

bł. Oktawiana, biskupa, święto Przemienienia Pańskiego, św. Hormizdasa, papieża
8:30
Kościół
+ Honoratę Piątkowską w 1 r.śm.
15:00
Kaplica
+ Jana, Mariana, Pelagię, Dariusza, Danutę Szulców
16:00
Kościół
dz.bł. za Ewelinę w 30 rur. i Edytę w 48 r.ur Góralskich o zdrowie i opiekę Matki Bożej

Środa 7 sierpnia 2024

bł. Agatanioła i Kasjana, kapłanów i męczenników, bł. Edmunda Bojanowskiego, św. Alberta z Trapani, kapłana, św. Kajetana, kapłana
7:00
Kościół
+ Lucynę Grodek
17:00
Kaplica
dz.bł. za Mariolę i Pawła Szymczyków z ok 2 r.śl. i bł. dla Rodziny
18:00
Kościół
dz.bł. za Annę i Roberta Majchrzakow 19 r.śl. i Małgorzatę i Leszka Donieckich z ok 23 r.śl. i bł. dla Rodziny

Czwartek 8 sierpnia 2024

Wspomnienie św. Dominika Guzman, kapłana
7:00
Kościół
+ Lucynę Grodek
18:00
Kościół
+ Dorotę Zawada

Piątek 9 sierpnia 2024

św. Ireny, święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i męczennicy, patronki Europy
7:00
Kościół
+ ks. Sławomira i Krystynę Kurpińskich
17:00
Kaplica
+ Eugeniusza Drożdża w 1 r.śm.
18:00
Kościół
+ Stanisława Jaskólskiego w r.śm.

Sobota 10 sierpnia 2024

bł. Amadeusza Portugalskiego, zakonnika, święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
7:00
Kościół
dz.bł. za Marzenę i Oskara Holewińskich w 10 r.śl. i bł. dla syna Tadzia i całej rodziny
18:00
Kościół
+ Władysława, Annę, Krystynę, Henrykę i zm. z rodz. Olczyków i Kaczmarków

Niedziela 11 sierpnia 2024

Najświętszej Maryi Panny Świętolipskiej, Wspomnienie św. Klary, dziewicy, św. Zuzanny, dziewicy i męczennicy
7:00
Kaplica
+ Eleonorę Romana Zygmunta Kazików Łukasza Błońskiego
8:30
Kościół
+ Wacława Przybył
10:00
Kościół
+ Emilię i Józefa Czechowskich
11:30
Kościół
Dz. bł. za Fabiana Stępnia w 1 r. ur. i za zmarłego dziadka Bogusława Stępnia
11:30
Kościół
SUMA za PARAFIAN
16:00
Kościół
+ Stanisława w r. śm.; Franciszka, Bronisława Musiałów; Wawrzyńca, Józefa Aniołów; Franciszka Antosika

Poniedziałek 12 sierpnia 2024

bł. Innocentego XI, papieża, bł. Izydora Bakanji, męczennika, bł. Karola Leisnera, kapłana i męczennika, św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy
7:00
Kościół
+ Mieczysława Donieckiego w 7 r.śm.
18:00
Kościół
dz.bł. za Bernardę i Zbigniewa Pawlik w 35 r.śl. i bł. dla całej Rodziny

Wtorek 13 sierpnia 2024

bł. Mare az Aviano, kapłana, bł. męczenników Filipa Munarriz kapłana i Towarzyszy, Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej, św. Maksyma Wyznawcy, św. męczenników Poncjana papieża i Hipolita kapłana
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
18:00
Kościół
+ Józefa Antosika

Środa 14 sierpnia 2024

Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbe, kapłana i męczennika, św. Meinarda, biskupa
7:00
Kościół
+ Kazimierę w 6 r.śm. i Wacława Dylewskich
17:00
Kaplica
+ Bogdana Plutę
18:00
Kościół
dz.bł. za Pawła Majchrzaka w 7 r.ur. i bł dla Rodziny

Czwartek 15 sierpnia 2024

Matki Bożej Zwycięskiej, Najświętszej Maryi Panny z Kalwarii Pacławskiej, Najświętszej Maryi Panny z Rokitna, św. Tarsycjusza, męczennika, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
7:00
Kaplica
dz.bł. za Katarzynę i Bartosza Błaszczyków z ok. 5 r.śl. i bł. dla córki i całej Rodziny
8:30
Kościół
+ Jurka Młodzińskiego
10:00
Kościół
+ Leokadię, Józefa i Jana Skawińskich i zm. z Rodz.
11:30
Kościół
+ Józefa Antoszka w 8 r.śm. Edmunda i Teresę Plutów
16:00
Kościół
dz.bł. z okazji 50 r.śl. dla Barbary i Jana Rutowiczów oraz bł. dla całej Rodziny

Piątek 16 sierpnia 2024

bł. Marii Sagrario od św. Alojzego Gonzagi, dziewicy i męczennicy, św. Rocha, św. Stefana Węgierskiego
7:00
Kościół
+ Dorotę Zawada
15:00
Kościół
ŚLUB: Eliza Chuda i Dawid Kapecki
17:00
Kaplica
+ Bogdana Plutę
18:00
Kościół
+ Bronisławę w r. śm; Franciszka, Stanisława Musiałów; zm. dziadków Musiałów i Plutów

Sobota 17 sierpnia 2024

bł. Augustyna Anioła Mazzinghi, kapłana, św. Alipiusza i Posydiusza, biskupów, Wspomnienie św. Jacka, kapłana, św. Joanny Delanoue, zakonnicy, św. Klary z Montefalco, dziewicy
7:00
Kościół
+ Tadeusza Annę Mieczysława Zawadów i Stanimira Witulskiego
16:00
Kościół
ŚLUB: Patrycja Pluta i Damian Sobczyk
18:00
Kościół
+ Monię, Piotra Różańskich; Cecylię, Stanisława, Aleksego Kowalskich

Niedziela 18 sierpnia 2024

bł. kapłanów i męczenników z Rochefort, bł. Sancji Szymkowiak, zakonnicy, św. Alberta Hurtado, kapłana, św. Heleny
7:00
Kaplica
+ Genowefę Janinę Romana Fronców
8:30
Kościół
Za dusze w czyścu cierpiące i za dzieci utracone w naszych rodzinach
10:00
Kościół
dz.bł za Julię Antosik w 18 r.ur. i dla całej Rodziny
11:30
Kościół
SUMA za PARAFIAN
16:00
Kościół
+ Stanisława Strzelczyka Edwarda Czesławę Gawrońskich

Poniedziałek 19 sierpnia 2024

św. Bernarda Tolomei, opata, św. Gweryka, opata, św. Jana Eudesa, kapłana, św. Ludwika, biskupa
7:00
Kościół
dz.bł. za Aleksandrę i Marcina Kołodyńskich w 5 r.śl. oraz Dorotę i Waldemara Nyzia w 28 r.śl. i bł. dla Rodziny.
18:00
Kościół
+ Mariannę Błońską w 9 r.śm.

Wtorek 20 sierpnia 2024

bł. Władysława Mączkowskiego, kapłana i męczennika, Wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux, opata i doktora Kościoła
7:00
Kościół
+ Bogdana Plutę
18:00
Kościół
Dz.bł za Paulinę Pluta w 13 r.ur. i Boże bł. dla Rodziny

Środa 21 sierpnia 2024

bł. Brunona Zembola, zakonnika i męczennika, Wspomnienie św. Piusa X, papieża
7:00
Kościół
+ Lucynę Grodek
17:00
Kaplica
+ Eugeniusza Drożdża
18:00
Kościół
+ Elżbietę Stefańską

Czwartek 22 sierpnia 2024

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, św. męczenników Agatonika i Towarzyszy
7:00
Kościół
+ Grzegorza Ostrowskiego
17:30
Kościół
+ Irenę, Tadeusza i Stanisława Drożdżów i zm. z Rodz. Drożdżów
18:00
Kościół
+ Mariana Bartyzela w 12 r. śm. i zm. z rodz.

Piątek 23 sierpnia 2024

bł. Bernarda z Offidy, zakonnika, bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika, św. Róży z Limy, dziewicy
7:00
Kościół
+ Henryka Chudego w 11 r.śm.
17:00
Kaplica
+ Jana Kozieł
18:00
Kościół
+ Tadeusza Pawlika w 7 r. śm.

Sobota 24 sierpnia 2024

święto św. Bartłomieja Apostoła, św. Emili de Vialar, dziewicy i zakonnicy
7:00
Kościół
+ Zygmunta, Jana, Weronikę Marcinkowskich
7:30
Kościół
+ Antoniego, Juliannę, Kazimierza Pytlosów
16:00
Kościół
ŚLUB: Ewelina Góralska i Grzegorz Banak
17:30
Kościół
Dz. bł. za Alicję i Wojciecha Kozieł w 1 r. ślubu
18:00
Kościół
+ Łukasza w 30 r. śm. Janusza w 2 r.śm; Adama, Marcelego, Katarzynę Plutów; Mariannę, Józefa, Stanisława, Jerzego Sobczyków i zm. z Rodz. Plutów i Sobczyków

Niedziela 25 sierpnia 2024

bł. Marii (Baourdy) od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki), dziewicy, św. Józefa Kalasantego, kapłana, św. Ludwika IX
7:00
Kaplica
+ Stanisława Cecylię Aleksego Kowalskich Marikę Piotra Różańskich
8:30
Kościół
+ Lucjana Bronisława Mirosława i Danutę Waszczyków
10:00
Kościół
+ Mariannę i Stanisława Kuder
11:30
Kościół
SUMA za PARAFIAN
16:00
Kościół
+ Janinę w 4 r.śm. Jana Ocimek i Smyk

Poniedziałek 26 sierpnia 2024

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, św. Joanny Elżbiety Bichier des Ages, dziewicy, św. Teresy od Jezusa Jornet e Ibars, dziewicy
8:30
Kościół
+ Monikę Orzeł
10:00
Kościół
+ Władysławę Baran w 20 r. śm.
12:00
Kaplica
+ Jana Kozła w 1 r. śm.
12:00
Kaplica
ODPUST w TUROWICACH
16:00
Kościół
+ Jana Pawlika

Wtorek 27 sierpnia 2024

Wspomnienie św. Moniki
7:00
Kościół
+ Józefa Konszewicza
7:30
Kościół
+ Zofię, Lucjana, Marię, Mieczysława Sobczyk
18:00
Kościół
+ Kamila Świerata

Środa 28 sierpnia 2024

Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
7:00
Kościół
+ Leokadię Kwiatkowską
17:00
Kaplica
+ Eugeniusza Drożdża
18:00
Kościół
+ Wacława Ostrowskiego, Bożenę Kwaśniewską i Marka Sikorę

Czwartek 29 sierpnia 2024

bł. Beatrycze z Nazaretu, dziewicy, bł. Teresy Bracco, dziewicy i męczennicy, Wspomnienie Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela
7:00
Kościół
+ Józefa Kieszkowskiego w 14 r.śm.
18:00
Kościół
+ Karola Brzeskiego

Piątek 30 sierpnia 2024

bł. Junipera Serra, kapłana, Przebicia serca św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, św. Gwaryna i Amadeusza, biskupów, św. Małgorzaty Ward, męczennicy
7:00
Kościół
+ Józefę Piątkowską - od zięcia Zenona z żoną
17:00
Kaplica
+ Eugemiusza Drożdża
18:00
Kościół
+ Leokadię, Franciszka Łuczyńskich

Sobota 31 sierpnia 2024

bł. Piotra Tarrés y Claret, kapłana, św. Arystydesa Marcjanusa, męczennika, św. Jan z Riły, pustelnika, św. Józefa z Arymatei, św. Nikodema, św. Rajmunda Nonnat, kardynała
7:00
Kościół
+ Tadeusza Penkalę w 44 r. śm.
16:00
Kościół
ŚLUB: Agnieszka Grzegorczak i Maks Stasiukiewicz
17:30
Kościół
+ Anoniego Stolarskiego i zm. z rodz. Stolarskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00
Kościół
+ Iwonę Górka w 8 r.śm.

Niedziela 1 września 2024

Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy, Jozuego, praojca, Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, św. Teresy Małgorzaty Redi od Najświętszego Serca Jezusa, dziewicy
7:00
Kaplica
+ Lucjana Mazura Mariannę Józefa Wołczyków
8:30
Kościół
+ Tomasza Hamernik w r.śm.
10:00
Kościół
+ Reginę, Juliana, Czesława Gilów i zm. z rodz. Gilów i Pikułów
11:30
Kościół
SUMA za PARAFIAN
16:00
Kościół
+ Stefana Czechowskiego w 6 r. śm.

Poniedziałek 2 września 2024

bł. męczenników Jana Franciszka Burté, Apolinarego Morel, Seweryna Girault oraz Towarzyszy, św. Beatrycze z Silvy, dziewicy, św. Wilhelma, biskupa
7:00
Kościół
+ Lucynę Grodek
18:00
Kościół
+ Karola Brzeskiego

Wtorek 3 września 2024

Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, św. Marinusa, pustelnika
7:00
Kościół
+ Karola Brzeskiego
7:30
Kościół
+ Ryszarda Zub
18:00
Kościół
+ Piotra Cieślika

Środa 4 września 2024

bł. Jana Karola M. Bernard du Cornillet, Jana Franciszka Bonnel de Pradal i Klaudiusza Ponse, kapłanów i męczenników, bł. męczennic z Nowogródka - Marii Stelli i Towarzyszki, Mojżesza, proroka i prawodawcy, Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia, św. Rozalii, dziewicy
7:00
Kościół
+ Kazimierza Konszewicza
7:30
Kościół
+ Stanisława Ścisłowicza
17:00
Kaplica
+ Eugeniusza Drożdża
18:00
Kościół
+ Stanisława Ścisłowicz

Czwartek 5 września 2024

św. Matki Teresy z Kalkuty, dziewicy i zakonnicy, św. Wiktoryna, męczennika
7:00
Kościół
+ Leokadię Kwiatkowską
7:30
Kościół
+ Karola Brzeskiego
18:00
Kościół
+ Lucynę Grodek

Piątek 6 września 2024

św. Magnusa z Füssen
7:00
Kościół
+ Leokadię Kwiatkowską
7:30
Kościół
+ Grzegorza Ostrowskiego
17:00
Kaplica
+ Eugeniusza Drożdża
18:00
Kościół
+ Józefa Jakubowskiego i zmarłych z rodziny

Sobota 7 września 2024

bł. Ignacego Kłopotowskiego, kapłana, św. Melchiora Grodzieckiego, kapłana i męczennika
7:00
Kościół
+ Adama,Bogdana i Aleksandrę Jeżewskich
7:30
Kościół
+ Lucynę Grodek
17:30
Kościół
+ Mieczysława Czechowskiego i zm. z Rodz. Czechowskich i Plutów
18:00
Kościół
+Krystynę Pluta w 3 r. śm., Antoniego Pluta, Wacława Bartkowskiego

Niedziela 8 września 2024

bł. Alana de la Roche, kapłana, bł. Fryderyka Ozanama, bł. Serafiny de Montefeltro, Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej, święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
7:00
Kaplica
+ zm. z Rodz. Szyszkowskich, Frąców, Wołczykow, Kozłów i Kiełbikow
8:30
Kościół
+ Kazimierza Sobczyka, Helenę i Tomasza Blacharskich
10:00
Kościół
dz.bł. za Annę Auguścik w 18 r.ur. i bł. dla Rodziny
11:30
Kościół
SUMA za PARAFIAN
16:00
Kościół
+ Janinę Kazimierza Zdzisława Tadeusza Majchrzaków i zm. Dziadków

Poniedziałek 9 września 2024

bł. Anieli Salawy, dziewicy, bł. Jakuba Laval, kapłana, bł. Marii Eutymi Üffing, dziewicy i zakonnicy, św. Piotra Klawera, kapłana, św. Piotra z Pébrac, kapłana
7:00
Kościół
+ Józefa Koszewicza
18:00
Kościół
+ Dorotę Zawada

Wtorek 10 września 2024

bł. Franciszka Gárate, zakonnika, bł. Ogleriusza, opata, św. Mikołaja z Tolentino, kapłana, św. Pulcherii
7:00
Kościół
+ Apolonię i Jana Wójcików
7:30
Kościół
+ Elżbietę Stefańską
18:00
Kościół
W intencji śp Stanisławy Wolniewicz, Anieli Jachimowskiej, Kazimierza Jachimowskiego, Stefana Jachimowskiego
18:00
Kościół
+ Stanisławę Wolniewicz, Anielę, Stefana i Kazimierza Jachimowskich

Środa 11 września 2024

św. Jana Gabriela Perboyre, kapłana i męczennika, św. męczenników Prota i Hiacynta
7:00
Kościół
+ Józefę Piątkowską od KŻR ze Starzechowic
7:30
Kościół
+ Franciszka Kęsika
17:00
Kaplica
+ Eugeniusza Drożdża
18:00
Kościół
Dz.bł. za Helenę w 1 r. ur.

Czwartek 12 września 2024

bł. Marii od Jezusa, dziewicy, Najświętszego Imienia Maryi, Najświętszej Maryi Panny Piekarskiej, Najświętszej Maryi Panny Rzeszowskiej, św. Gwidona z Anderlecht, św. Piotra z Tarentaise, biskupa
7:00
Kościół
+ Elżbietę Stefańską
7:30
Kościół
+ Jana, Adama Śpiewaków i zm. z rodz. Śpiewaków i Ślusarczyków
18:00
Kościół
+ Piotra Jarugę

Piątek 13 września 2024

Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
7:00
Kościół
+ Mariannę w 5 r.śm, Mariana, Bogdana i Krystynę Musiałów
17:00
Kaplica
+ Eugeniusza Drożdża
18:00
Kościół
+ Zofię, Tadeusza w 34 r. śm. i Tadzika Pilarskich

Sobota 14 września 2024

święto Podwyższenia Krzyża Świętego, św. Alberta, biskupa
7:00
Kościół
+ Jana Smykę w 1 r. śm
7:30
Kościół
+ Ryszarda Zub
18:00
Kościół
dz.bł. za Bartosza Muskała w 18 4.ur. i bł dla brata i całej Rodziny

Niedziela 15 września 2024

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, św. Katarzyny Genueńskiej
7:00
Kaplica
+ Mariana Wołczyka Janinę Huberta Rosnerów
8:30
Kościół
+ Wioloettę Kazik w 11 r.śm.
10:00
Kościół
+ Zygmunta Badelskiego
10:00
Kościół
+ Józefa, Weronikę Grodków; Stanisława, Janinę Dąbrowskich
11:30
Kościół
SUMA za PARAFIAN
16:00
Kościół
dz.bł. za Martę w 4 r.ur. i Wojciecha w 6 r.ur. i bł. dla całej Rodziny

Poniedziałek 16 września 2024

św. Edyty, ksieni, Wspomnienie św. męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa
7:00
Kościół
+ Elżbietę Stefańską
17:30
Kościół
+ Franciszka, Stefana Plutów
18:00
Kościół
+ Karola Brzeskiego

Wtorek 17 września 2024

stygmatów św. Franciszka z Asyżu, św. Hildegardy z Bingen, dziewicy i doktora Kościoła, św. Jana Macías, zakonnika, św. Marcina z Finojosa, biskupa, św. Piotra z Arbués, męczennika, św. Roberta Bellarmin, biskupa i doktora Kościoła, św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa
7:00
Kościół
+ Wacława Dawida
7:30
Kościół
+ Ireneusza Pytlosa
18:00
Kościół
+ Karola Brzeskiego

Środa 18 września 2024

święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
7:00
Kościół
+ Karola Brzeskiego
17:00
Kaplica
+ Piotra Jarugę
18:00
Kościół
+ Jana Waszczyka

Czwartek 19 września 2024

bł. Gerharda Hirschfelder, kapłana i męczennika, Najświętszej Maryi Panny z La Salette, św. Franciszka Marii z Camporosso, zakonnika, św. Januarego, biskupa i męczennika, św. Józefa z Kupertynu, kapłana
7:00
Kościół
+ Karola Brzeskiego
7:30
Kościół
+ Krystynę Gawin
18:00
Kościół
+ Jana Waszczyka

Piątek 20 września 2024

Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Tae-gon kapłana, Pawła Chong Ha-sang i Towarzyszy
7:00
Kościół
+ Leokadię Kwiatkowską
7:30
Kościół
+ Franciszka Kęsika
17:00
Kaplica
+ Ewę,Mariana, Andrzeja,Zdzisława Łopuszynskich, Jacka Banaszczyka i Aleksego Pytlosa
18:00
Kościół
+ Władysławę w 25 r.śn. i Władysława Wrzesz

Sobota 21 września 2024

święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
7:00
Kościół
+ Stanisława w 9 r.śm. oraz Ignacego i Wiktorię Zwadów
7:30
Kościół
+ z Rodziny Aniołów i Cieślików
18:00
Kościół
+ Władysławę, Stanisława, Henryka, Kazimierza, Zofię, Mieczysława Fornalczyków; Janinę, Józefę Pawlików

Niedziela 22 września 2024

bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, zakonnicy, bł. Dionizego Pamplona kapłana i Towarzyszy męczenników, bł. Jana Marii od Krzyża Mendez, kapłana i męczennika, bł. Tomasza Sitjar, kapłana i Towarzyszy męczenników, św. Emmerana, męczennika, św. Ignacego z Santhia, kapłana, św. Maurycego i Towarzyszy, męczenników
7:00
Kaplica
+ Genowefę Janinę Romana Fronców
8:30
Kościół
dz.bł. za Barbarę i Zenona Sobczyków w 40 r.śl. i bł. dla całej Rodziny
10:00
Kościół
dz.bł. za Iwonę i Piotra Jaborowskich z ok. 25 r.śl. i bł. dla całej Rodziny
11:30
Kościół
Dz. bł. za Barbarę i Jana Rutowiczów w 50 r. ślubu
11:30
Kościół
SUMA za PARAFIAN
16:00
Kościół
+ Krystynę, Edwarda Szymczyk; Barbarę, Władysława, Franciszka, Antoniego Szymczyk; Michała i Mariannę Waszczyk

Poniedziałek 23 września 2024

św. Linusa, papieża i męczennika, Wspomnienie św. ojca Pio z Pietrelciny, kapłana
7:00
Kościół
dz.bł. o Boże bł. i duchową opiekę Świętego Ojca Pio
18:00
Kościół
+ Kamila Świerata

Wtorek 24 września 2024

bł. Antoniego Marcina Slomška, biskupa, bł. Hermana Kaleki, bł. Kolumby Gabriel, zakonnicy, św. Gerarda, biskupa i męczennika, św. Tekli, dziewicy i męczennicy, Znalezienia ciała św. Klary z Asyżu
7:00
Kościół
+ Wacława Dawida
7:30
Kościół
+ Ryszarda Zuba
18:00
Kościół
Dz. bł. za Wojciecha w 8 r. ur. i Miłosza w 10 r. ur. i błog. dla całej rodziny

Środa 25 września 2024

św. Kleofasa, ucznia Pańskiego, Wspomnienie św. Władysława z Gielniowa, kapłana
7:00
Kościół
dz.bł. za Marcela w 1 r.ur. i bł. dla całej Rodziny
7:30
Kościół
+ Krystynę Gawin
17:00
Kaplica
+ Krystynę Szymczyk w 3 r.śm., Jana Wołczyka i zm. z Rodz. Wołczyków
18:00
Kościół
+ Dorotę Zawada

Czwartek 26 września 2024

bł. Aureliusza z Vinalesa kapłana i Towarzyszy, męczenników, bł. Kaspara Stanggassingera, kapłana, Najświętszej Maryi Panny Leśniańskiej, św. Elzeara i bł. Delfiny, małżonków, św. Ketyla, kapłana, św. męczenników Kosmy i Damiana, św. męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy, św. Nila Młodszego, opata
7:00
Kościół
+ Józefę Piątkowską
7:30
Kościół
+ Ryszarda Zub
18:00
Kościół
dz.bł. o zdrowie i Boże bł. dla Henryki Pluta w 80 r.ur.

Piątek 27 września 2024

Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana
7:00
Kościół
+ Jana Waszczyka
7:30
Kościół
+ Franciszka Kęsika
17:00
Kaplica
+ Piotra Jarugę
18:00
Kościół
Dz.bł. za Edytę i Grzegorza w 14 r.śl. i Boże bł. dla córki Pauliny i syna Tomasza

Sobota 28 września 2024

bł. Ferdynanda i Towarzyszy, męczenników, Wspomnienie św. Wacława, męczennika
7:00
Kościół
+ Lidię Ostrowską
7:30
Kościół
+ Ryszarda Zuba
18:00
Kościół
+ Szczepana w 37 r śm, Janinę i Artura Lipskich

Niedziela 29 września 2024

święto św. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela
7:00
Kaplica
+ Krystynę Szymczyk w 3 r.śm. i Jana Wołczyka
8:30
Kościół
dz.bł. za Michała z ok. im. i bł. dla całej Rodziny
10:00
Kościół
+ Alicję i Jana Banaszczyków
10:00
Kościół
+ Wacława, Makarego, Józefę i Bronisławę Łuszczyńskich
11:30
Kościół
+ Zofię, Tomasza, Kazimierza Budzińskich i zm. dziadków
11:30
Kościół
SUMA za PARAFIAN
16:00
Kościół
+ Leokadię Józefa Jachów Zofię Józefa Jarosława Mariannę Antoniego Tysiąców

Poniedziałek 30 września 2024

św. Grzegorza Oświeciciela, biskupa, Wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła
7:00
Kościół
+ Lidię Ostrowską
18:00
Kościół
dz.bł. za Anitę i Michała w 13 r.śl. i bł. dla całej Rodziny

Wtorek 1 października 2024

św. Remigiusza, biskupa, św. Romana Hymnografa, diakona, Wspomnienie św. Teresy Od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła
7:00
Kościół
+ Leokadię Kwiatkowską
18:00
Kościół
+ Teresa Pluta

Środa 2 października 2024

Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów
7:00
Kościół
+ Lidię Ostrowską
7:30
Kościół
+ Franciszka Kęsika
16:30
Kaplica
+ Zofię, Stanisława i Sławomira Jarugów; Marianne i Stanisława Banaszczyk
18:00
Kościół
+ W 20 r. śm. Elzbiety Dreja i w 10 r. śm. Jana

Czwartek 3 października 2024

bł. Kolumbana Józefa Marmion, kapłana, św. Chrodeganga, biskupa, św. Franciszka Borgiasza, kapłana
7:00
Kościół
+ Leokadię Kwiatkowską
18:00
Kościół
+ Teresę Stefańską

Piątek 4 października 2024

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
7:00
Kościół
+ Kazimierza Konszewicza
16:30
Kaplica
+ Franciszkę i Władysława Wojtylów
18:00
Kościół
+ Teresę Czechowską

Sobota 5 października 2024

bł. Alberta Marvelli, bł. Bartolo Longo, bł. Franciszka Ksawerego Seelos, kapłana, bł. Rajmunda z Kapui, kapłana, Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
7:00
Kościół
+ Zofię i Stanisława Kowalskich w r.śm.
16:00
Kościół
ŚLUB: Dominika Resiak i Damian Ostrowski
17:00
Kościół
+ Huberta Sobczyka w 2 r. śm.
18:00
Kościół
+ Piotra w 26 r.śm. Monikę w 22 r.śm. Różańskich, Cecylię Stanisława Aleksego Kowalskich

Niedziela 6 października 2024

bł. Innocentego z Berzo, kapłana, bł. Jakuba Alojzego de San Vitores, kapłana i męczennika, św. Brunona Kartuz, opata, św. Marii Franciszki od Pięciu Ran Pana Jezusa, dziewicy
7:00
Kaplica
+ Kazimierę i Wacława Jakubczyków
8:30
Kościół
+ Lucjana Mazura w 23 r.śm.
10:00
Kościół
dz.bł. za Halinę i Kazimierza Stolarskich w 50 r.śl. i bł. dla Rodziny
11:30
Kościół
Dz. bł. za Katarzynę i Grzegorza Baranów oraz Anetę i Jacka Zygałów w 20 r. ślubu
16:00
Kościół
+ Weronikę i Władysława Kęsików i zm. z Rodziny

Poniedziałek 7 października 2024

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, św. Justyny z Padwy, dziewicy i męczennicy
7:00
Kościół
+ Stanisławę i Stanisława Dylewskich
18:00
Kościół
Dz. bł. za Łukasza i Klaudię Zenka w 1 r. ślubu

Wtorek 8 października 2024

św. Pelagii, męczennicy
7:00
Kościół
+ Józefa Konszewicza
7:30
Kościół
+ Ryszarda Zuba
18:00
Kościół
+ Edwarda Słoniewskiego w 1 r. śm.

Środa 9 października 2024

Abrahama, patriarchy, Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, św. Cyryla Bertrama i Towarzyszy, męczenników, św. Ludwika Bertranda, kapłana
7:00
Kościół
+ Elżbietę Stefańską
16:30
Kaplica
+ Antoninę, Józefa, Anitę i Tadeusza Pytlosów.
18:00
Kościół
+ Janinę i Bolesława Sztanderów

Czwartek 10 października 2024

bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy, św. Jana Leonardi, kapłana, św. Jana z Bridlington, kapłana, św. męczenników Daniela i Towarzyszy, św. męczenników Dionizego biskupa i Towarzyszy, św. Paulina z Yorku, biskupa, św. Tomasza z Villanova, biskupa
7:00
Kościół
+ Jadwigę Szyszkowską
7:30
Kościół
+ Krystynę Gawin
18:00
Kościół
+ Józefa Konszewicza

Piątek 11 października 2024

św. Aleksandra Sauli, biskupa, św. Brunona I Wielkiego z Kolonii, biskupa, św. Jana XXIII, papieża
7:00
Kościół
+ Waldemara Wojtylę w 19 r. śm.
16:30
Kaplica
+ Leokadię, eugeniusza, Bogdana, Andrzeja Gunerków; Lidię, Wandę, Leona Muskałów
18:00
Kościół
+ Jadwigę, Stanisława, Władysława Staszewskich

Sobota 12 października 2024

bł. Jana Beyzym, kapłana, św. Edwina, św. Serafina z Montegranaro, zakonnika
7:00
Kościół
+ Zofię i Stanisława Kowalskich
7:30
Kościół
+ Ryszarda Zuba
18:00
Kościół
+ Annę, Tadeusza Plutów

Niedziela 13 października 2024

bł. Aleksandry Marii da Costa, dziewicy, Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana, św. Teofila z Antiochii, biskupa
7:00
Kaplica
+ Mariannę Józefa Fronców Władysławę Władysława Gąsiorowskich
8:30
Kościół
+ Pawła Zenkę
10:00
Kościół
+ Kunegundę w 16 r.śm. i Edwarda w 9 r.śm. Kaczmarków
10:00
Kościół
+ Jadwigę i Piotra Cieślik - imieninowa
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Jana, Władysławę Ostrowskich; Danutę Hablasek

Poniedziałek 14 października 2024

bł. Radzyma Gaudentego, biskupa, św. Jana Ogilvie, kapłana i męczennika, św. Kaliksta I, papieża i męczennika, św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy
7:00
Kościół
Dz. bł. za Dorotę w 60 r. ur.
18:00
Kościół
Dz.bł. za Tomasza Plutę w 9 r.ur. i Boże bł. dla Rodziny

Wtorek 15 października 2024

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
7:00
Kościół
+ Ryszarda Zub
17:00
Kościół
+ Lidię Ostrowską
18:00
Kościół
+ Jadwigę i Władysława Stachurskich; zm. z rodz. Stachurskich i Woźniaków

Środa 16 października 2024

bł. Józefa Jankowskiego, kapłana i męczennika, św. Gawła (Gall), opata, św. Gerarda Majelli, zakonnika, św. Jadwigi Śląskiej
7:00
Kościół
+ Wacława Dawida
16:30
Kaplica
+ Ryszarda w 9 r. śm; Stanisławę, Jana Jakubczyków; Władysława Mitusia i Janusza Kowalskiego
18:00
Kościół
+ Katarzynę i Ludwika Jachimowskich

Czwartek 17 października 2024

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
7:00
Kościół
+ Józefa Mirosława Stanisława Pisarskich
7:30
Kościół
+ Franciszka Kęsika
18:00
Kościół
+ Zenona, Tomasza Zenków, Jana Plutę

Piątek 18 października 2024

święto św. Łukasza Ewangelisty
7:00
Kościół
Dz. bł. za Hanię w 1 r. ur.
7:30
Kościół
+ Krystynę Gawin
16:30
Kaplica
+ Eugeniusza Drożdża
18:00
Kościół
dz.bł. dla Antoniny Arwaj w 1 r.ur.

Sobota 19 października 2024

bł. Jerzego Popiełuszko, kapłana i męczennika, św. męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues - kapłanów oraz Towarzyszy, św. Pawła od Krzyża, kapłana, św. Piotra z Alkantary, kapłana
7:00
Kościół
+ Janinę, Tadeusz i Kazimierz Szymczyków
7:30
Kościół
+ Stanisława Fijołka; Sylwestra, Stefanię Wojtylów; Henryka, Sergiusza Plutów; Mariannę, Kazimierza, Teresę Stacherów
17:00
Kościół
+ Mariannę, Stanisława, Jana, Stanisława, Janinę, Jana, Tadeusza, Stanisławę i Agnieszkę Popęda
18:00
Kościół
+ Czesława Zganiacza w 6 r.śm. i zm. z Rodziny

Niedziela 20 października 2024

Wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana
7:00
Kaplica
+ Genowefę Janinę Romana Fronców
8:30
Kościół
+ Katarzynę Najmrodzką w 3 r.śm. i Jana Zuchmańskiego
10:00
Kościół
+ Henryka Skiełczyńskiego
10:00
Kościół
+ Henryka Dukata 5 r. śm.
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Irenę Stanisława Leśniewiczów i zm. Leśniewiczów i Kwiatkowskich

Poniedziałek 21 października 2024

Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, Biskupa, św. Kaspra del Bufalo, kapłana, św. Urszuli, dziewicy i męczennicy
7:00
Kościół
+ Łukasza Błońskiego
18:00
Kościół
+ Karola Brzeskiego

Wtorek 22 października 2024

bł. Tymoteusza Giaccardo, kapłana, św. Donata, biskupa, Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża, św. Salome, uczennicy Pańskiej
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Kazimierza Konszewicza

Środa 23 października 2024

św. Jana Kapistrana, kapłana, św. Józefa Bilczewskiego, biskupa, św. Seweryna Boecjusza
7:00
Kościół
+ Elżbietę Stefańską
16:30
Kaplica
+ Henryka Kosierkiewicza
18:00
Kościół
+ Henryka Dukata w 5 r. śm.

Czwartek 24 października 2024

bł. Jana Wojciecha Balickiego, kapłana, bł. Józefiny Leroux, dziewicy i męczennicy, bł. Kontarda Ferrini, św. Alojzego Guanella, kapłana, św. Antoniego Marii Claret, biskupa
7:00
Kościół
Dz. bł. za Jadwigę Musiał w 70 r. ur.
18:00
Kościół
+ Kamila Świerata

Piątek 25 października 2024

św. Bernarda Calvo, biskupa, św. męczenników Chryzanta i Darii
7:00
Kościół
+ Elzbietę Stefańską
16:30
Kaplica
+ W 4 r. śm. Dariusza Pytlosa
18:00
Kościół
+ Teresę Szczygieł

Sobota 26 października 2024

bł. Bonawentury z Potenzy, kapłana, bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy, św. Dymitra z Salonik, męczennika, św. Fulcjusza z Pawii, biskupa, św. męczenników Lucjana i Marcjana
7:00
Kościół
+ Stanisława Fijołka w 7 r.śm.
7:30
Kościół
+ Ryszarda Zub
15:00
Kościół
ŚLUB: Patrycja Laskowska i Konrad Sobczyk
18:00
Kościół
+ Henryka Kosierkiewicza

Niedziela 27 października 2024

św. Frumencjusza, biskupa, św. męczenników Sabiny, Wincentego i Chrestyny
7:00
Kaplica
+ Edwarda Góralskiego w 3 r. śm.
8:30
Kościół
dz.bł. za Annę Waszczyk w 90 r.ur. i bł dla Rodziny
10:00
Kościół
+ Leokadię, Franciszka i Ryszarda Kwiatkowskich i zm. z Rodziny Kwiatkowskich i Dębeckich
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Ludwikę i Jana Bednarek

Poniedziałek 28 października 2024

święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
7:00
Kościół
+ Romana, Józefę Zenków i Jana Zenkę w 5 r. śm
18:00
Kościół
+ Zofię, Tadeusza, Piotra, Wiktorię Pilarskich; Józefa, Bronisława i Stanisława Myśliwych

Wtorek 29 października 2024

bł. Michała Rua, kapłana, św. Felicjana, męczennika
7:00
Kościół
+ Kazimierza Konszewicza
7:30
Kościół
+ Wiolettę Kazik
18:00
Kościół
+ Zofię i Bolesława Jakubczyków

Środa 30 października 2024

bł. Benwenuty Bojani, bł. Dominika Collins, zakonnika i męczennika
7:00
Kościół
+ Jacka Goły, Marka Garbusa i Wandę Cytryna
7:30
Kościół
+ Franciszka Kęsika
16:30
Kaplica
+ Eugeniusza Drożdża
18:00
Kościół
+ Józefa Szustaka w 4 r. śm.

Czwartek 31 października 2024

bł. Anioła z Acri, kapłana, św. Alfonsa Rodriguez, zakonnika, św. Wolfganga, biskupa
7:00
Kościół
+ Radosława i Stefana Gonerków; Stanisława Ociepę oraz zm. z Rodz. Gonerków i Ociepów
18:00
Kościół
dz.bł. dla Janka w 8 r. przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego i bł. dla Rodziny

Piątek 1 listopada 2024

Uroczystość Wszystkich Świętych
7:00
Kaplica
+ Bogdana Plutę
8:30
Kościół
+ Helenę i Józefa Kęsików
10:00
Kościół
+ Jana w 4 r.śm. Władysława Bogdana Józefę Kozłów
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
11:30
Kościół
+ Lucjana Plutę w 5 r. śm.

Sobota 2 listopada 2024

św. Malachiasza, biskupa, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
7:00
Kaplica
+ Stanistawa Plutę, dziadkow Plutów, Kaczmarków i Jozefa Łuczyńskiego.
8:30
Kościół
+ Janinę Romana Genowefę i zm. z Rodziny Fronców
10:00
Kościół
+ Stefana w 28 r.śm. Wacława Kazimierę Walerię Pawła Krogulców
16:00
Kościół
+ Teresę Czechowską, zm. z rodz. Plutów , Czechowskich

Niedziela 3 listopada 2024

bł. Ruperta Mayera, kapłana, św. Huberta, biskupa, św. Marcina de Porres, zakonnika
7:00
Kaplica
+ Cecylię w 12 r.śm Ignacego, Mariusza Budzińskich; Leokadię, Michała Kozieł
8:30
Kościół
+ Włodzimierza, Helenę i Władysława Pogońskich
10:00
Kościół
Za Dusze w czyścu cierpiące i za dzieci utracone w naszych Rodzinach
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
11:30
Kościół
+ Lucjana i Ewę Wąsowiczów
16:00
Kościół
+ Dorotę Zawada

Poniedziałek 4 listopada 2024

Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
7:00
Kościół
+ Grzegorza i Henryka Kosierkiewiczów; Tadeusza Krawczyka
7:30
Kościół
+ Ryszarda Plutę w 1 r. śm., Mariannę, Jana i Franciszka Plutów
16:00
Kościół
+ Janinę i Stefana Czechowskich

Wtorek 5 listopada 2024

bł. Franciszki Amboise, zakonnicy, św. Elżbiety i Zachariasza, rodziców św. Jana Chrzciciela, św. Geralda, biskupa
7:00
Kościół
+ Stefana 36 r sm z Helenę Stefanię Kazimierę Ziębów Jana Majkowskiego
7:30
Kościół
+ Franciszka Kęsika
16:00
Kościół
+ ks. Sławomira i Krystynę Kurpińskich

Środa 6 listopada 2024

bł. Józefy Naval Girbes, dziewicy, bł. Krystyny, bł. męczenników japońskich Alfonsa Navarrete, kapłana i Towarzyszy, św. Kalinika, męczennika, św. Leonarda z Limoges, pustelnika
7:00
Kościół
+ Stanisława Fijołka; dziadków Fijołków i Wojtylów
15:00
Kaplica
+ Bogdana Plutę
16:00
Kościół
+ Elżbietę Stefańską

Czwartek 7 listopada 2024

bł. Franciszka od Jezusa, Marii, Józefa, Palau y Quer, kapłana, bł. Heleny Enselmini, dziewicy, bł. Łucji a Septifonte, dziewicy, św. Engelberta, biskupa i męczennika, św. Willibrorda, biskupa, św. zakonników Izraela, Waltera i Teobalda
7:00
Kościół
+ Elżbietę Stefańską
7:30
Kościół
+ Krystynę Gawin
16:00
Kościół
+ Józefę Piątkowską

Piątek 8 listopada 2024

bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, dziewicy, bł. Jana Duns Szkota, kapłana, św. Adeodata I, papieża, św. Czterech Koronowanych, męczenników, św. Godfryda z Amiens, biskupa
7:00
Kościół
+ Stanisława Fijołka, dziadków Fijołków i Wojtylów
15:00
Kaplica
+ Bogdana Plutę
16:00
Kościół
+ Mateusza Koniecznego

Sobota 9 listopada 2024

bł. Joanny z Signy, święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
7:00
Kościół
+ Krzysztofa, Ignacego, Stefanię i zm. z rodz. Pytlosów
16:00
Kościół
+ Stanisława Fijołka w 7 r.śm.

Niedziela 10 listopada 2024

św. Andrzeja Avellino, kapłana, Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
7:00
Kaplica
+ Józefa w 17 r.śm. i Irenę Sobczaków
8:30
Kościół
+ Zofię i Jana Zenków
8:30
Kościół
+ Irenę, Józefa Wołczyków; Grażnę Sobczyk
10:00
Kościół
dz.bł. za Igora Stolarskiego w 12 r.ur. i bł. dla Rodziny
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Edwarda Wrzeszcza

Poniedziałek 11 listopada 2024

bł. Alicji Kotowskiej, dziewicy i męczennicy, św. Jana Jałmużnika, biskupa, Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa, Św. Niepodległości, św. Wiktorii, dziewicy i męczennicy
8:30
Kościół
+ Bogdana w 6 r.śm. i Bogusławę Stefańskich
10:00
Kościół
MSZA ŚW. ZA OJCZYZNĘ
16:00
Kościół
+ Mateusza Koniecznego

Wtorek 12 listopada 2024

Wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza, biskupa i męczennika, św. Teodora Studyta, opata
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
+ Leokadię Kwiatkowską

Środa 13 listopada 2024

bł. Wincentego Eugeniusza Bosiłkow, biskupa i męczennika, św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polskich, św. Mikołaja I Wielki, papieża
7:00
Kościół
+ Józefę Piątkowską
15:00
Kaplica
+ Bogdana Plutę
16:00
Kościół
+ Wacława Dawida

Czwartek 14 listopada 2024

bł. Jana Liccio, kapłana, bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy, św. Józefa Pignatelli, kapłana, św. Mikołaja Tavelić, męczennika, św. Wawrzyńca z Dublina, biskupa
7:00
Kościół
+ Ryszarda Zub
16:00
Kościół
+ Elżbietę Stefańską

Piątek 15 listopada 2024

bł. Magdaleny Morano, dziewicy, św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła, św. Dydaka z Alcali, zakonnika, św. Leopolda III
7:00
Kościół
W intencji Marii i Jerzego Wedlechowicz
15:00
Kaplica
+ Mariannę, Władysława, Włodzimierza, Dariusza Pytlosów
16:00
Kościół
+ Adama w 11 r.śm. i Natalię, Kazimierza i Zofię Dylewskich

Sobota 16 listopada 2024

Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, Rocznica Poświęcenia Bazylik Apostołów Piotra i Pawła, św. Agnieszki z Asyżu, dziewicy, św. Gertrudy, dziewicy, św. Małgorzaty Szkockiej, św. męczenników i kapłanów Rocha Gonzalez, Alfonsa Rodriguez i Jana del Castillo
7:00
Kościół
+ Elzbietę Stefańską
7:30
Kościół
+ Genowefę Pogońską i zm. z Rodz. Pogońskich
16:00
Kościół
+ Jadwigę w 20 r.śm. i Piotr Cieślików
16:30
Kościół
dz.bł. za Natalię w 5 r.ur. i Maję w 8 r.ur. i bł. dla Rodziny

Niedziela 17 listopada 2024

Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, św. Grzegorza Cudotwórcy, biskupa, św. Grzegorza z Tours, biskupa
7:00
Kaplica
+ Janusza Kowalskiego, Reginę, Mieczysława Banaszczyków; Iwonę i Sławomira Ogłozów
8:30
Kościół
+ Jacka Kazika w 2 r.śm.
8:30
Kościół
+ Edwarda Wrzeszcza w 8 r. śm.
10:00
Kościół
+ Janinę i Władysława Koniecznych
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Janinę i Stefana Czechowskich

Poniedziałek 18 listopada 2024

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, św. Odo z Cluny, opata
7:00
Kościół
+ Elżbietę Stefańską
16:00
Kościół
+ Leokadię, Franciszka i Ryszarda Kwiatkowskich

Wtorek 19 listopada 2024

św. Mechtyldy z Hackeborn, dziewicy, Wspomnienie św. Salomei, dziewicy
7:00
Kościół
+ Czesława w 12 r.śm. i Józefę Wiatrów
7:30
Kościół
+ Franciszka Kęsika
16:00
Kościół
+ Krystynę w 14 r. śm i ks. Sławomira Kurpińskich

Środa 20 listopada 2024

bł. dziewic i męczennic Anieli od św. Józefa i Towarzyszki, św. Feliksa Valois, kapłana, Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana
7:00
Kościół
+ Kazimierza Konszewicza
15:00
Kaplica
Dz.bł za Kamila i Mateusza Goralskich z okazji 20 urodzin
16:00
Kościół
+ Natalię i Józefa Nowaków w r.śm. - od córki

Czwartek 21 listopada 2024

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, św. Gelazego I, papieża
7:00
Kościół
+ Józefa Konszewicza
7:30
Kościół
+ Krystynę Gawin
16:00
Kościół
dz.bł. za Adama Aleksandrowicza z ok. 18 r.ur. i bł. dla Jego Rodziny

Piątek 22 listopada 2024

bł. męczenników ormiańskich Salwatora Lilli, kapłana i Towarzyszy, Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
7:00
Kościół
+ Eleonorę w 3 r.śm, Bolesława, Józefę i Franciszkę Skibów
15:00
Kaplica
+ Bogdana Plutę
16:00
Kościół
+ Kamila Świerata

Sobota 23 listopada 2024

bł. Michała Augustyna Pro, kapłana i męczennika, św. Klemensa I, papieża i męczennika, św. Kolumbana, opata
7:00
Kościół
+ Czesława w 10 r. śm, Zofię, Sanisława Kolanko
16:00
Kościół
+ Czesławę i Zygmunta Laskowskich; Kasię i Tadeusza Zambrzyckich; zm. Możdżeniów, Strzelczyków, Pełków i Francuzów

Niedziela 24 listopada 2024

bł. Marii Anny Sala, dziewicy, św. dziewic i męczennic Flory i Marii z Kordoby, św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana, i Towarzyszy, św. Protazego, biskupa
7:00
Kaplica
+ Genowefę Janinę Romana Fronców
8:30
Kościół
+Adama w 4 r.śm., Łukasza, Janusza, Marcelego, Katarzynę Plutów zm.z rodz. Plutów i Sobczyków
8:30
Kościół
+ Monikę, Edwarda, Stanisławę, Piotra Ociepów; Mariannę i Mieczysława Sobczyków
10:00
Kościół
+ Mariannę Tasak w 8 r. śm. oraz Adama Tasaka
10:00
Kościół
+ Leopolda i Cecylię Plutów
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Krystynę Cytrynę w 22 r. śm. i zm. z rodz.

Poniedziałek 25 listopada 2024

bł. Elżbiety Dobrej, dziewicy, bł. małżonków Alojzego i Marii Quattrocchi, bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewicy, św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy
7:00
Kościół
+ Elżbietę, Kazimierza Skawińskich
16:00
Kościół
+ Elżbietę Stefańską

Wtorek 26 listopada 2024

bł. Jakuba Alberione, kapłana, bł. Poncjusza, opata, św. Jana Berchmans, zakonnika, św. Konrada z Konstancji, biskupa, św. Leonarda z Porto Maurizio, kapłana, św. Sylwestera Gozzolini, opata
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
+ Lidię Ostrowską

Środa 27 listopada 2024

bł. Bernardyna z Fossa, kapłana, bł. Małgorzaty Sabaudzkiej, zakonnicy, św. Franciszka Antoniego Fasani, kapłana, św. Wirgiliusza z Irlandii, biskupa
7:00
Kościół
+ Franciszka Kęsika
15:00
Kaplica
+ Krzysztofa Kozłowskiego
16:00
Kościół
+ Wacława Dawida

Czwartek 28 listopada 2024

bł. Jakuba Thomsona, kapłana i męczennika, św. Jakuba z Marchii, kapłana, św. Stefana Młodszego, męczennika
7:00
Kościół
+ Krystynę Gawin
16:00
Kościół
+ Elzbietę Stefańską

Piątek 29 listopada 2024

bł. Marii Klementyny Anuarita Nengapeta, dziewicy i męczennicy, bł. męczenników Dionizego i Redempta, św. Saturnina, biskupa
7:00
Kościół
+ Józefę Piątkowską
15:00
Kaplica
+ Mariana Pytlosa; Ewę, Stanisława Kozieł
16:00
Kościół
+ Marię Cel w 29 r.śm.

Sobota 30 listopada 2024

święto św. Andrzeja, apostoła
7:00
Kościół
+ Krystynę Pytlos w 9 r.śm
16:00
Kościół
+ Piotra w 6 r.śm. Irenę i Czesława Nowaków, Władysława w 13 r.śm. Zofię Kowalczyków

Niedziela 1 grudnia 2024

św. Eligiusza, biskupa, św. męczenników jezuickich Edmunda Campion, kapłana i Towarzyszy
7:00
Kaplica
+ Eugeniusz Stolarskiego w 7 r.śm; Władysława, Stanislawa, Kazimierza i Stefanię Grzybek
8:30
Kościół
+ Kryspina w 3 r.śm. Leokadię Józefa Katarzynę Henryka Wrzeszczów Helenę i Tomasza Blacharskich
10:00
Kościół
+ Czesława Wojciechowskiego
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Wiktorię, Władysława, Ignacego, Cecylię i Lucjana Plutów, Teresę Czechowską

Poniedziałek 2 grudnia 2024

bł. Jana Rusbroch, kapłana, bł. Karola de Foucauld, kapłana, bł. Marii Anieli Astorch, dziewicy, bł. Rafała Chylińskiego, kapłana, św. Blanki Kastylijskiej
6:30
Kościół
+ Tadeusza, Marię Jędrasików; Ignacego, Julię, Krzysztofa, Żanetę Plutów
7:30
Kaplica
+ Ireneusza Pytlosa

Wtorek 3 grudnia 2024

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana
6:30
Kościół
+ Elżbietę Stefańską
6:30
Kościół
+ Franciszka Kęsika
7:30
Kaplica
+ Ireneusza Pytlosa

Środa 4 grudnia 2024

bł. Adolfa Kolpinga, kapłana, bł. Archanioła Canetoli, kapłana, bł. Piotra ze Sieny, tercjarza, św. Barbary, dziewicy i męczennicy, św. Jana Calabri, kapłana, św. Jana Damasceńskiego, kapłana i doktora Kościoła
6:30
Kościół
dz.bł. za Piotra w 50 r.ur. i bł. dla całej Rodziny
7:30
Kaplica
+ Ireneusza Pytlosa

Czwartek 5 grudnia 2024

bł. Filipa Rinaldi, kapłana, bł. Narcyza Putz, kapłana i męczennika, św. Saby Jerozolimskiego, kapłana
6:30
Kościół
+ Ryszarda Zub
7:30
Kaplica
+ Ireneusza Pytlosa

Piątek 6 grudnia 2024

św. Mikołaja, biskupa
8:30
Kościół
+ Kazimierza Konszewicza
14:00
Kaplica
+ Kazimierę, Wacława Jakubczyków; Genowefę Fronc
16:00
Kościół
+ Elżbietę Stefańską

Sobota 7 grudnia 2024

Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, św. Marii Józefy Rossello, dziewicy
8:30
Kościół
+ Barbarę Orman
14:00
Kaplica
+ Edmunda Szymczyka w 9 r. śm.
16:00
Kościół
+ Czesława Pytlosa w 12 r.śm.
16:00
Kościół
+ Antoniego Słowika w 1 r.śm. zm. Słowików i Kołtunowskich

Niedziela 8 grudnia 2024

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, św. Romaryka, opata
7:00
Kaplica
+ Zofię Jaruga w 13 r. śm., Sławomira i Stanisława Jaruga
8:30
Kościół
+ Mariannę w 11 r.śm. Tadeusza Wiesława i Sławimira Sobczaków
10:00
Kościół
+ Bonifacego Steańskiego w 41 r.śm.
11:30
Kościół
+ Ks. Piotra Muchę w 2 r. śm.; Zofię i Czesława Muchów
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
Za wszystkich zmarłych z Woli Szkuckiej

Poniedziałek 9 grudnia 2024

św. Juana Diego, św. Leokadii, dziewicy i męczennicy, św. Piotra Fourier, kapłana
8:30
Kościół
+ Tadeusza Harbata w r. śm.
14:00
Kaplica
+ Leokadię i Michała Kozieł, Mieczysława Szymczewskiego i zm. Dziadków
16:00
Kościół
+ Józefę Sikora w 8 r. śm.

Wtorek 10 grudnia 2024

Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej, św. Grzegorza III, papieża
6:30
Kościół
+ Artura w 6 r. śm., Janinę i Szczepana Lipskich
6:30
Kościół
+ Elżbietę Stefańską
7:30
Kaplica
+ Ireneusza Pytlosa

Środa 11 grudnia 2024

bł. Dawida, mnicha, św. Damazego I, papieża, św. Marii Maravillas od Jezusa, dziewicy, św. Wicelina, biskupa
6:30
Kościół
+ Radosława Gonerkę
6:30
Kościół
+ Franciszka Kęsika
7:30
Kaplica
+ Hannę Szymczyk w 2 r. śm.

Czwartek 12 grudnia 2024

bł. Hartmanna, biskupa, Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, św. Finiana, opata
6:30
Kościół
+ Jana Jarosińskiego w 12 r.śm.
7:30
Kaplica
+ Ireneusza Pytlosa

Piątek 13 grudnia 2024

Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennica, św. Odylii (Otylii), opatki
6:30
Kościół
W 1 rocznicę śmierci Grzegorza Ostrowskiego od żony z córkami
6:30
Kościół
+ Ryszarda Zuba
7:30
Kaplica
+ Kazimierza, Alfredę, Włodzimierza, Zbigniewa Wołczyków oraz za zmarłych dziadków Wołczyków i Jakubczyków

Sobota 14 grudnia 2024

Wspomnienie św. Jana Od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła, św. Wenancjusza Fortunata, biskupa
6:30
Kościół
+ Zenona Przybył i zmarłych z rodziny
6:30
Kościół
+ Elżbietę Stefańską
7:30
Kaplica
+ Eugeniusza Drozdża; Leokadię i Józefa Pytlosów

Niedziela 15 grudnia 2024

bł. Jana Karola Steeb, kapłana, św. Marii Crocifissa, dziewicy
7:00
Kaplica
+ Marię i Wiesława Binkowskich, Annę Janczak
8:30
Kościół
+ Stefana Antoninę Zganiaczów, Danutę i Jana Zielińskich
10:00
Kościół
+ Martę i Zygmunta Kotwiców
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Teresę w 10 r.śm. oraz Stanisława, Bogusława, Witolda, Łukasza Donieckich

Poniedziałek 16 grudnia 2024

bł. Marii od Aniołów, dziewicy, bł. Sebastiana Maggi, kapłana, św. Adelajdy, cesarzowej
6:30
Kościół
+ Ryszarda Luzeńczyka w 36 r. śm.
7:30
Kaplica
+ Ireneusza Pytlosa

Wtorek 17 grudnia 2024

św. Jana z Mathy, kapłana, św. Józefa Manyanet y Vives, kapłana, św. Łazarza, biskupa
6:30
Kościół
+ Teresę Cuper w 8 r.śm.
6:30
Kościół
+ Elżbietę Stefańską
7:30
Kaplica
+ Ireneusza Pytlosa

Środa 18 grudnia 2024

św. Auksencjusza, biskupa, św. męczenników Pawła Mi, Piotra Doung-Lac i Piotra Truat
6:30
Kościół
+ Wacława Dawida
6:30
Kościół
+ Ryszarda Zub
7:30
Kaplica
+ Ireneusza Pytlosa

Czwartek 19 grudnia 2024

bł. Urbana V, papieża, św. Anastazego I, papieża
6:30
Kościół
+ ks. Sławomira i Krystynę Kurpińskich
7:30
Kaplica
+ Ireneusza Pytlosa

Piątek 20 grudnia 2024

św. Dominika z Silos, opata, św. Makarego i Eugeniusza, kapłanów
6:30
Kościół
+ Wiktorię, Jana, Krzysztofa Tysiąców; Alinę Herman i Joannę Zygała
7:30
Kaplica
+Leona w 3 r. śm, Annę Szulców; Renatę, Dariusza Kosów

Sobota 21 grudnia 2024

bł. Piotra Friedhofen, zakonnika, św. Piotra Kanizjusza, kapłana i doktora Kościoła
6:30
Kościół
+ Mariannę Najmrodzką w 12 r. śm.
7:30
Kaplica
+ Kazimierza Jarząbka i Stanisława ,Teresę Szokalskich

Niedziela 22 grudnia 2024

św. Franciszki Ksawery Cabrini, dziewicy i zakonnicy
7:00
Kaplica
+ Genowefę Janinę Romana Fronców
8:30
Kościół
+Grzegorza , Henryka Kosierkiewiczów, Tadeusza Krawczyka
10:00
Kościół
+ Hipolita Mariannę Mariana Kazików Bronisławę Edwarda Gajewskich
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Teresę Czechowską

Poniedziałek 23 grudnia 2024

św. Marii Małgorzaty d'Youville, św. Serwulusa
6:30
Kościół
+ Wiktorię Bolesława Ostrowskich i Annę, Franciszka Aniołów
7:30
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować

Wtorek 24 grudnia 2024

Adama i Ewy, Wigilia Bożego Narodzenia
6:30
Kościół
+ Adama Pawlika
6:30
Kościół
+ Leokadię,Edmumda, Leona Stolarskich; Józefa, Kazimierę Dylewskich; Barbarę i Romana Czarnotów
7:30
Kaplica
+ Ewę Breguła
22:00
Kaplica
PASTERKA
22:00
Kaplica
+ Helenę, Kazimierza i Stanisława Albiniaków oraz Emilię, Henryka, Andrzej i Stanisława Szymczyków

Środa 25 grudnia 2024

Boże Narodzenie, św. Anastazji, św. Piotra Nolasco, kapłana
0:00
Kościół
PASTEREKA za Parafian
7:00
Kaplica
+ Bogdana Plutę
8:30
Kościół
+ Mieczysława i Zdzisława Świeratów
10:00
Kościół
+ Leszka Gajewskiego i Kazimierza Kuzdaka i zm. z Rodz.
11:30
Kościół
+ Irenę Edwarda Wyciszkiewiczów, Józefa Kotwicę
16:00
Kościół
+ Barbarę Widawską, Aleksandrę Jeżewską

Czwartek 26 grudnia 2024

święto św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika
7:00
Kaplica
+ Grzegorza i Henryka Kosierkiewiczów
8:30
Kościół
+ Zofię i Jana Zenków
10:00
Kościół
+ Wacława Łuszczyńskiego w 4 r.śm.
11:30
Kościół
dz.bł. za Michała Waszczyka z ok. 18 r.ur. i bł. dla całej Rodziny
16:00
Kościół
+ Ewę Pytlos Szczepana Wołczyka

Piątek 27 grudnia 2024

święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
7:00
Kościół
+ Krystynę Gawin
7:30
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować

Sobota 28 grudnia 2024

święto św. Młodzianków, męczenników
7:00
Kościół
+ Elżbietę Stefańską

Niedziela 29 grudnia 2024

św. Tomasza Becketa-Biskupa i Męczennika
7:00
Kaplica
+ Zofię w r.śm. Józefa Warychów
8:30
Kościół
+ Grzegorza Kosierkiewicza
10:00
Kościół
+ Edwarda Władysława Janinę Drwalów
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Eugeniusza Zganiacza

Poniedziałek 30 grudnia 2024

św. Egwina, biskupa
7:00
Kościół
+ Wiesławę Pluta 3 r.śm.
7:00
Kościół
+ Krystynę Gawin

Wtorek 31 grudnia 2024

św. Katarzyny Laboure, dziewicy i zakonnicy, św. Sylwestera I, papieża
7:00
Kościół
+ Edwarda Zganiacza w 22 r.śm.
16:00
Kościół
Msza św. na zakończenie roku

Środa 1 stycznia 2025

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
8:30
Kościół
+ Józefa w 21 r. śm. oraz Irene i Franciszka Tusińskich, Kazimierę i Kazimierza Wąsowiczow
10:00
Kościół
+ Elżbietę Stefańską
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
14:00
Kaplica
+ Leokadię, Józefa Pytlosówl; Eugeniusza Drożdża; Walerię, Józefa Drożdżów
16:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Czwartek 2 stycznia 2025

Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła, Wspomnienie św. Grzegorza z Nazjanzu
7:00
Kościół
+ Krystynę Gawin
7:30
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Piątek 3 stycznia 2025

św. Genowefy dziewicy, św. Józefa Marii Tomasi
7:00
Kościół
+ Leokadię w 8 r. śm, Jana Wołczyków i zm. z rodz.
15:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Sobota 4 stycznia 2025

św. Anieli z Foligno, św. Elżbiety Seton, św. Genowefy Torres Morales
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
7:30
Kościół
+ Władysława Flejterskiego w 4 r.śm. zm. z Rodziny

Niedziela 5 stycznia 2025

bł. Dydaka Józefa z Kadyksu, bł. Marii Marceliny Darowskiej, św. Edwarda Wyznawcy, św. Jana Nepomucena Neumanna, biskupa, św. Szymona Słupnika
8:30
Kościół
+ Leokadię Kwiatkowską w 1 r.śm.
10:00
Kościół
+ Janinę, Wacława Przybył
11:30
Kościół
Dz. bł. za Mieczysławę Zawadę w 80 r. ur.
14:00
Kaplica
+ Genowefę, Janinę, Romana Fronców
16:00
Kościół
dz.bł. za Apolonię Błaszczyk z ok. 2 r.ur. i opiekę Matki Bożej Szkaplerznej dla całej Rodziny

Poniedziałek 6 stycznia 2025

Uroczystość Objawienie Pańskie - Trzech Króli
8:30
Kościół
+ Ryszarda Zuba i zm. z rodz.
10:00
Kościół
+ Florentynę i Antoniego Skiba
11:30
Kościół
Za Parafian
14:00
Kaplica
+ Krystynę w 25 r. śm., Jana i Kazimierę Szymczyków
16:00
Kościół
+ Elżbietę Stefańską

Wtorek 7 stycznia 2025

św. Lucjana, św. Rajmunda z Penyafort

Środa 8 stycznia 2025

bł. Eurozji Barban, św. Daniela Comboni, biskupa, św. Piotra Tomasza, biskupa, św. Seweryna z Noricum, św. Wawrzyńca Iustiniani, biskupa

Czwartek 9 stycznia 2025

bł. Alicji le Clerc, dziewicy, św. Adriana z Canterbury, opata, św. Andrzeja Corsini, biskupa, św. Juliana z Antiochii, męczennika

Piątek 10 stycznia 2025

św. Grzegorza z Nyssy, biskupa i doktora Kościoła, św. Wilhelma z Bourges, biskupa
7:00
Kościół
+ Krystynę Gawin
7:30
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować

Sobota 11 stycznia 2025

św. Honoraty, dziewicy, św. Teodozjusza, opata
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
7:30
Kościół
+ Jana, Zofię w 8 r.śm. i Jana Dryl oraz zm. Drylów i Popędów

Niedziela 12 stycznia 2025

św. Antoniego Marii Pucci, kapłana, św. Arkadiusza, męczennika, św. Bernarda z Corleone, zakonnika, św. Elreda z Rievaulx, opata, św. Małgorzaty Bourgeoys, dziewicy, św. Marcina z León, św. Tacjany, męczennicy
8:30
Kościół
+ Bronisława w r. śm. oraz Mirosława i Danutę Waszczyk
10:00
Kościół
+ Józefa Czechowskiego i Grażynę Sarleja
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
14:00
Kaplica
+Władysławę, Zenona, Władysława Alinę, Adolfa Gąsiorowskich
16:00
Kościół
dz.bł. w 50 r.śl. o Boże bł. dla Rodziców i dzieci

Poniedziałek 13 stycznia 2025

bł. Weroniki Nagroni, św. Hilarego z Poitiers, biskupa i doktora Kościoła

Wtorek 14 stycznia 2025

bł. Odoryka z Pordenone, bł. Piotra Donders, św. Feliksa z Noli, kapłana

Środa 15 stycznia 2025

bł. Alojzego Variara, św. Arnolda Janssena - założyciela Zgromadzenia Słowa Bożego, św. Franciszka Capillasa, kapłana i Towarzyszy, męczenników chińskich, św. Maura i Placyda, uczniów św. Benedykta, św. Pawła z Teb, pustelnika

Czwartek 16 stycznia 2025

św. Berarda i Towarzyszy, pierwszych męczenników franciszkańskich, św. Honorata, biskupa, św. Joanny z Balneo, dziewicy, św. Marcelego I, papieża i męczennika

Piątek 17 stycznia 2025

Wspomnienie św. Antoniego, opata

Sobota 18 stycznia 2025

bł. Reginy Protmann, dziewicy, św. Małgorzata Węgierskiej, dziewicy
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
7:30
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
Dz. bł. w 50 rocznicę ślubu Feliksy i Bogdana Pytlosów

Niedziela 19 stycznia 2025

bł. Jakuba Salesa, Wilhelma Saltemouche i innych męczenników jezuickich, św. Henryka z Uppsali, biskupa i męczennika, Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, św. Kanuta Lewarda, króla i męczennika, św. Makarego Wielkiego, opata, św. Mariusza, męczennika
8:30
Kościół
+ Henryka Mularczyka w 2 r.śm.
10:00
Kościół
+ Marka i Stanisława Mikuła, Władysławę Sarnowską, Mariannę i Franciszka Wrzeszczów
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
14:00
Kaplica
+ Ignacego, Cecylię, Mariusza Budzińskich. Leokadię, Michała Kozieł
16:00
Kościół
+ Henryka, Jana, Zofię i Grzegorza Kosierkiewiczów

Poniedziałek 20 stycznia 2025

bł. Angela Paoli, bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia, św. Eustachi Calafato, dziewicy, św. Fabiana, papieża i męczennika, św. Sebastiana, męczennika

Wtorek 21 stycznia 2025

Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

Środa 22 stycznia 2025

bł. Laury Vicuna, dziewicy, bł. Wilhelma Józefa Chaminade, św. Wincentego Pallottiego, św. Wincentego, diakona i męczennika
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
7:30
Kaplica
+ Irenę i Józefa Sobczyków

Czwartek 23 stycznia 2025

bł. Henryka Suzo, bł. Mikołaja Grossa, męczennika, bł. Wincentego Lewoniuk i Towarzyszy, męczenników z Pratulina, św. Ildefonsa, biskupa

Piątek 24 stycznia 2025

bł. Pauli Gambary Costy, tercjarki, Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

Sobota 25 stycznia 2025

święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
7:00
Kościół
dz.bł. w 40 r.śl. Aleksandry i Marka Sarlejów i bł. dla Rodziny

Niedziela 26 stycznia 2025

Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa, św. Pauli, św. Roberta, Alberyka i Stefana, opatów
8:30
Kościół
+ Kazimierę 6 r. śm. Wacława i Honoratę Piątkowskich oraz zmarłych z rodziny Tosińskich i Komicznych.
10:00
Kościół
+ Kazimierza i Mateusza Koniecznych
11:30
Kościół
Dz. bł. za Martynę i Huberta Śliwińskich w 7 r. ślubu
14:00
Kaplica
+ Mieczysława Szymczewskiego w r.śm. Leokadię i Michała Kozieł
16:00
Kościół
+ Kazimierza Sochackiego

Poniedziałek 27 stycznia 2025

Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa, św. Henryka de Ossó y Cervelló

Wtorek 28 stycznia 2025

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła

Środa 29 stycznia 2025

bł. Archanieli Girlani, dziewicy, bł. Bolesławy Lament, dziewicy, św. Anieli Merici, dziewicy, św. Józefa Freinademetza, kapłana, św. Sulpicjusza Sewera, biskupa, św. Walerego, biskupa

Czwartek 30 stycznia 2025

bł. Bronisława Markiewicza, kapłana, św. Hiacynty, dziewicy, św. Teofila, męczennika

Piątek 31 stycznia 2025

Wspomnienie św. Jana Bosko

Sobota 1 lutego 2025

św. Brygidy z Kildare, dziewicy, św. Rajmunda z Fitero, opata, św. Weridiana
7:00
Kościół
+ Zofię i Jana Zenków

Niedziela 2 lutego 2025

święto Święto Ofiarowania Pańskiego
8:30
Kościół
+Grzegorza Kosierkiewicza 3 r.śm.
10:00
Kościół
dz.bł. za Wiktor Stolarskiego w 15 r.ur. i bł. dla całej Rodziny
11:30
Kościół
+ Adama w 1 r.śm. i Mariannę Tasak
14:00
Kaplica
+ Genowefę, Janinę i Romana Fronców
16:00
Kościół
+ Janinę, Tadeusza Cuper

Poniedziałek 3 lutego 2025

św. Błażeja, biskupa i męczennika, św. Marii Klaudyny od św. Ignacego Thevenet, dziewicy, św. Oskara, biskupa

Wtorek 4 lutego 2025

św. Jana de Brito, kapłana i męczennika, św. Joanny de Valois, św. Józefa z Leonissy, kapłana, św. Katarzyny Ricci, dziewicy, św. Marii de Mattias, dziewicy, św. Weroniki

Środa 5 lutego 2025

Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy

Czwartek 6 lutego 2025

św. Doroty, dziewicy i męczennicy, Wspomnienie św. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

Piątek 7 lutego 2025

bł. Piusa IX, papieża, św. Gwaryna, biskupa, św. Jana z Triory, kapłana i męczennika, św. Kolety z Corbie, dziewicy, św. Ryszarda, św. Teodora, żołnierza, męczennika
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
15:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
+ Elzbietę Stefańską w 1 r. śm.

Sobota 8 lutego 2025

św. Hieronima Emiliani, św. Idziego Marii od św. Józefa, zakonnika, św. Józefiny Bakhita, dziewicy
7:00
Kościół
+ Marka Sikorę i za zm. Sikorów i Ostrowskich
7:30
Kościół
+ Juliannę i Tomasza Hamerników w r.śm.

Niedziela 9 lutego 2025

bł. Anny Katarzyny Emmerich, dziewicy, bł. Euzebii Palominy Yenes, dziewicy, bł. Leopolda z Alpandeire, zakonnika, bł. Mariana Szkota, opata, św. Apolonii, dziewicy i męczennicy
8:30
Kościół
+ Janinę w 2 r.śm. i Stefana Czechowskich
10:00
Kościół
dz.bł. za Zuzannę Konieczną w 18 r.ur. i bł. dla całej Rodziny
11:30
Kościół
Dz. bł. za Michała w 14 r. ur.
14:00
Kaplica
+ Mariana w 2 r. śm., Pelagię, Jana, Dariusza Szulcow
16:00
Kościół
+ Barbarę Orman w 10 r. śm.

Poniedziałek 10 lutego 2025

bł. Alojzego Wiktora Stepinac, biskupa, Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy

Wtorek 11 lutego 2025

Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, św. Benedykta z Anianu, opata, św. Grzegorza II, papieża, św. Teodory II

Środa 12 lutego 2025

bł. Humbeliny, mniszki, bł. Józefa Eulalio Valdés, zakonnika, bł. Reginalda z Orleanu, kapłana, św. Melecjusza, patriarchy

Czwartek 13 lutego 2025

bł. Jordana z Saksonii, zakonnika, kapłana, św. Eulogiusza, patriarchy

Piątek 14 lutego 2025

Wspomnienie św. Cyryla i Metodego - patronów Europy, św. Walentego, biskupa i męczennika

Sobota 15 lutego 2025

bł. Michała Sopoćko, kapłana, św. Klaudiusza de la Colombiere, kapłana, św. Zygfryda, biskupa
7:00
Kościół
+ Wacława Dawida
7:30
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Niedziela 16 lutego 2025

bł. Piotra z Castelnau, mnicha i męczennika, św. Daniela, męczennika, św. Juliany, dziewicy i męczennicy
8:30
Kościół
+ Sabinę, Lucjana Kmiecików
8:30
Kościół
+ Piotra Leśniewicza w 2 r. śm i zm. Helenę i Stanisława Leśniewicz
10:00
Kościół
+ Henryka Kosierkiewicza w 2 r.śm.
11:30
Kościół
Dz. bł. za Sylwię w 35 r. ur.
11:30
Kościół
Dz. bł. za Jakuba Prasala w 18 r. ur.
14:00
Kaplica
+ Jadwigę 3 r. śm. Antoniego Wiatrów
16:00
Kościół
+ Henryka Anioła w 8 r. śm i Teresę Czechowską

Poniedziałek 17 lutego 2025

Siedmiu Świętych Założycieli Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny

Wtorek 18 lutego 2025

bł. Jana z Fiesoli (Fra Angelico), kapłana, św. Flawiana, patriarchy, św. Konstancji, św. Teotoniusza, zakonnika
7:00
Kościół
+ Jana w 10 r. śm i Leokadię Wołczyków i zm. z rodz.
7:30
Kościół
+ Bogdana Zenkę w 10 r.śm. i zm. z Rodz.

Środa 19 lutego 2025

św. Konrada z Piacenzy, pustelnika

Czwartek 20 lutego 2025

św. Eleuteriusza, biskupa, św. Zenobiusza, kapłana i męczennika

Piątek 21 lutego 2025

św. Piotra Damiana, biskupa i doktora Kościoła

Sobota 22 lutego 2025

święto Katedry św. Piotra Apostoła

Niedziela 23 lutego 2025

bł. Izabeli Francuskiej, dziewicy, bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, kapłana i męczennika, Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika
8:30
Kościół
dz.bł. za Barbarę Sobczyk w 60-tą r.ur. i bł. dla Jej Rodziny .
10:00
Kościół
+ Henryka Bajora w 19 r. śm.
11:30
Kościół
+ Jana, Lucynę Wilków; zm. z rodz. Andrysiaków, Wilków, Ostrowskich, Wojciechowskich; Katarzynę Obarzanek
14:00
Kaplica
+ Kazimierza Rzadkowskiego; Stefana i Zofię Rzadkowskich; Wacława i Kazimierę Majchrzak
16:00
Kościół
+ Annę Kołodziejską w 1 r.m.

Poniedziałek 24 lutego 2025

św. Etelberta, św. Marka Marconiego, zakonnika
7:00
Kościół
+ Sławomira Karasińskiego w 7 r.śm. - od żony i dzieci

Wtorek 25 lutego 2025

bł. Dominika Lentiniego, kapłana, św. Cezarego z Nazjanzu, pustelnika, św. męczenników Alojzego Versiglia, biskupa i Kaliksta Caravario, kapłana, św. Tarazjusza, patriarchy

Środa 26 lutego 2025

św. Aleksandra, biskupa, św. Pauli Montal, dziewicy

Czwartek 27 lutego 2025

św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej, zakonnika, św. Leandera, biskupa

Piątek 28 lutego 2025

św. Hilarego I, papieża

Sobota 1 marca 2025

św. Albina, biskupa, św. Feliksa III, papieża
7:00
Kościół
Dz. bł. za Kingę w 19 r. ur. i Agatę w 11 r. ur. Majchrzak
7:30
Kościół
+ Lidię Ostrowską w 1 r. śm.

Niedziela 2 marca 2025

bł. Karola, męczennika, św. Agnieszki z Pragi
8:30
Kościół
+ Jana Zganiacza w 5 r. śm.
10:00
Kościół
dz.bł. za Kingę Kosierkiewicz w 21 r.ur oraz Danutę Krawczyk w 69 r.ur.
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
14:00
Kaplica
+ Cecylię, Stanisława i Aleksego Kowalskich, Monikę i Piotra Różańskich
16:00
Kościół
+ Helenę i Józefa Stefańskich

Poniedziałek 3 marca 2025

św. Kunegundy, zakonnicy, św. Marii Katarzyny Drexel, dziewicy

Wtorek 4 marca 2025

bł. Jana Antoniego Farinay biskupa, święto św. Kazimierza Królewicza

Środa 5 marca 2025

św. Jana Józefa od Krzyża, zakonnika, św. Wirgiliusza z Arles, biskupa
8:30
Kościół
+ Ks. Władysława Stefańskiego i zm. rodziców i rodzeństwo
10:00
Kościół
+ Kaziemierza, Janinę, Zdzisława i Tadeusza Majchrzaków oraz. Majchrzaków i Lichotów
15:00
Kaplica
+ Kazimierza Stolarskiego - od siostry Teresy
16:00
Kościół
+ Krystynę Gawin

Czwartek 6 marca 2025

św. Olegariusza, biskupa, św. Róży z Viterbo, dziewicy i zakonnicy

Piątek 7 marca 2025

Wspomnienie św. męczennic Perpetui i Felicyty
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
14:45
Kaplica
Droga Krzyżowa - Kaplica
15:00
Kaplica
+ Helenę Kazimierza Stanisława Albiniak Emilię Henryka Andrzeja Stanisława Szymczyk
16:00
Kościół
Droga Krzyżowa - Kościół
16:30
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Sobota 8 marca 2025

św. Beaty, dziewicy i męczennicy, św. Jana Bożego, św. Stefana z Obazine, opata
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
+ Mariana Wyciszkiewicza w 5 r.śm.
16:00
Kościół
+ Grzegorza Kaczmarka w 7 r.śm.

Niedziela 9 marca 2025

św. Dominika Savio, św. Franciszki Rzymianki
8:30
Kościół
+ Irenę, Józefa Orman; Józefa Waszczyka
10:00
Kościół
+Józefa Jaborowskiego w 32 rocznicę śmierci; Janinę, Stefana Jaborowskich; Franciszka i Józefę Wyciszkiewicz
11:30
Kościół
Dz. bł. za Maję Zielińską w 1 r. ur.
14:00
Kaplica
+ Genowefę, Kazimierza Szczegielniaków; Zygmunta Kazika; Łukasza Błońskiego
16:00
Kościół
+ Antoniego, Juliannę i Kazimierza Pytlosów

Poniedziałek 10 marca 2025

św. Czterdziestu Męczenników z Sebasty, św. Makarego, biskupa, św. Symplicjusza I, papieża

Wtorek 11 marca 2025

św. Konstantyna, kapłana, św. Sofroniusza, biskupa
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
+ Ryszarda Zub w 1 r. śm.

Środa 12 marca 2025

św. Alojzego Orione, kapłana, św. Maksymiliana, męczennika

Czwartek 13 marca 2025

św. Krystyny, męczennicy, św. Nicefora, biskupa, św. Patrycji z Nikomedii, męczennicy
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
+ Stanisława Ociepę w 21 r. śm. Bronisławę i Wacława Ociepów

Piątek 14 marca 2025

św. Matyldy
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
14:45
Kaplica
Droga Krzyżowa - Kaplica
15:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
Droga Krzyżowa - Kościół
16:30
Kościół
+ Agnieszkę Popęda w r. śm.

Sobota 15 marca 2025

bł. Artemidesa Zatti, zakonnika, św. Klemensa Marii Hofbauera, kapłana, św. Ludwiki de Marillac, zakonnicy
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
+ Macieja Waszczyka w 10 r.śm.

Niedziela 16 marca 2025

św. Gabriela Lalemant, zakonnika i męczennika, św. Renata Goupil, kapłana i męczennika
8:30
Kościół
+ Jana Zuchmańskiego, Katarzynę Najmrodzką
10:00
Kościół
+ Kazimierę i Kazimierza Wąsowicz
11:30
Kościół
+ Franciszka Kęsika w 1 r. śm.
14:00
Kaplica
+ Genowefę, Janinę i Romana Fronców
16:00
Kościół
+ Kazimierę i Kazimierza Wąsowiczów

Poniedziałek 17 marca 2025

św. Gertrudy, św. Patryka, biskupa
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
+ Krystynę Gawin

Wtorek 18 marca 2025

św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła, św. Edwarda, męczennika
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
+Józefa Kieszkowskiego i Józefa, Mariannę Stefańskich

Środa 19 marca 2025

bł. Marcelego Callo, męczennika, Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
7:00
Kościół
+ Józefę, Stanisława i Mirosława Popędów oraz Stanisława Iwańskiego - od żony z dziećmi
15:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
+ Marka Mikułę w 7 r.śm.

Czwartek 20 marca 2025

św. Aleksandry, męczennicy, św. Herberta, pustelnika, św. Maurycego Csak, męczennika, św. Wolframa, biskupa
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
dz.bł. za Michała i Wojciech Donieckich z ok. 15 r.ur. i bł. dla całej Rodziny

Piątek 21 marca 2025

św. Benedykta od Bożej Opatrzności Cambiagio Frassinello, św. Mikołaja z Flue, pustelnika
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
14:45
Kaplica
Droga Krzyżowa - Kaplica
15:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
Droga Krzyżowa - Kościół
16:30
Kościół
+ Marię Banasik w 3 r. śm. oraz zmarłych z rodziny

Sobota 22 marca 2025

św. Zachariasza, papieża
7:00
Kościół
+ Jerzego Donieckiego, zm. z Rodziny Donieckich i Ormanów
16:00
Kościół
Dz. bł. za Wojciecha i Michała Donieckich w 15 r. ur.

Niedziela 23 marca 2025

bł. Metodego Dominika Trćka, kapłana i męczennika, św. Józefa Orioli, kapłana, św. Rafki, dziewicy, św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa, Apostoła Ameryki Południowej
8:30
Kościół
+ Władysława Drożdża
10:00
Kościół
+ Teresę Pluta
11:30
Kościół
+ Janinę, Mariana Marcinkiewiczów
14:00
Kaplica
+ W 15 r. śm. Apolonii, Zygmunta, Mariana, Annę Barników; Mariannę i Jana Jarugów
16:00
Kościół
+ Łukasza w 3 r. śm. i Grzegorza Donieckich

Poniedziałek 24 marca 2025

św. Katarzyny Szwedzkiej, zakonnicy

Wtorek 25 marca 2025

bł. Jozafaty Michaliny Hordaszewskiej, dziewicy, św. Prokopa, kapłana

Środa 26 marca 2025

bł. Tomasza z Costacciaro, św. Brauliona, biskupa, św. Dobrego Łotra (Dyzmy), św. Ludgera, biskupa

Czwartek 27 marca 2025

św. Ernesta, opata i męczennika, św. Ruperta, biskupa
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
Dz. bł za Marię Ociepa w 80 r. ur.

Piątek 28 marca 2025

bł. Joanny Marii de Maille, św. Guntrama, króla
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
14:45
Kaplica
Droga Krzyżowa - Kaplica
15:00
Kaplica
Dz.bł.w dzień urodzin siostry
16:00
Kościół
Droga Krzyżowa - Kościół
16:30
Kościół
+ Helenę Rek w r. śm i zm. z rodz.

Sobota 29 marca 2025

św. Bertolda, kapłana, św. Stefana IX, papieża, św. Wilhelma Temperiusza, biskupa
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
dz.bł w 50 r.śl. Mirosławy i Stanisława Zawadów i bł. dla Rodziny - od dzieci z rodzinami

Niedziela 30 marca 2025

bł. Amadeusza IX Sabaudzkiego, św. Leonarda Murialdo, kapłana
8:30
Kościół
+ Tadeusza w 20 r.śm. oraz Mariannę, Wiesława i Sławomira Sobczyków
10:00
Kościół
+ Alicję, Jana Banaszczyków i zm. dziadków
11:30
Kościół
dz.bł. za Adama Skawińskiego w 18 r.ur. i bł dla Rodziny
14:00
Kaplica
+ Mariannę, Józefa Frąców
16:00
Kościół
Za Tomasza w 3 r. śm. i Czesława Głąbałę

Poniedziałek 31 marca 2025

św. Balbiny, dziewicy i męczennicy, św. Beniamina, diakona i męczennika
7:00
Kościół
+ Łukasza Błońskiego w 12 r. śm.
16:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Wtorek 1 kwietnia 2025

św. Hugo, biskupa, św. Noniusza Alwareza Pereira, zakonnika

Środa 2 kwietnia 2025

św. Franciszka z Paoli, pustelnika
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
15:00
Kaplica
+ Sławomira Piątkowskiego w14 r.śm.
16:00
Kościół
+ Jana Majkowskiego

Czwartek 3 kwietnia 2025

św. Ryszarda de Wyche, biskupa

Piątek 4 kwietnia 2025

św. Izydora z Sewilli, biskupa i doktora Kościoła
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
14:45
Kaplica
Droga Krzyżowa - Kaplica
15:00
Kaplica
+ Jana, Krystynę Szymczyków; ks. Stanisława Stolarskiego
16:00
Kościół
Droga Krzyżowa - Kościół
16:30
Kościół
+ Mariannę, Józefa, Czesława, Władysława i Marię Ociepów

Sobota 5 kwietnia 2025

bł. Julianny z Mont Cornillon, pustelnicy, św. Katarzyny Thomas, dziewicy, św. Marii Krescencji Höss, dziewicy, św. Wincentego Ferreriusza, kapłana
7:00
Kościół
+ Mieczysława Czechowskiego w 4 r.śm. i zm. z rodz. Czechowskich i Plutów
16:00
Kościół
+ Zofię Dylewską w 2 r.śm.

Niedziela 6 kwietnia 2025

św. Prudencjusza, biskupa, św. Wilhelma z Paryża, opata
8:30
Kościół
+ Leokadia w 2 r.śm. oraz Kryspina Józefa, Katarzynę Wrzeszcz i Helenę, Tomasza Blacharskich.
10:00
Kościół
+ Tadeusza Cecylię Mariana Plutow
10:00
Kościół
+ Edmunda w 20 r. śm, Leona, Leokadię Stolarskich
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
14:00
Kaplica
+ Genowefę, Janinę i Romana Fronców
16:00
Kościół
+ Antoninę, Tadeusza, Bronisława i Antoniego Zenków

Poniedziałek 7 kwietnia 2025

Wspomnienie św. Jana Chrzciciela de la Salle, kapłana

Wtorek 8 kwietnia 2025

św. Dionizego, biskupa i męczennika

Środa 9 kwietnia 2025

św. Gaucheriusza, kapłana, św. Marii, żony Kleofasa
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
15:00
Kaplica
+ Zygmunta Jarosława i Annę Blacharskich
16:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Czwartek 10 kwietnia 2025

św. Fulberta, biskupa
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
Dz. bł. za Katarzynę i Jacka Łuczyńskich w 15 r. ślubu i błog. dla rodz.

Piątek 11 kwietnia 2025

św. Gemmy Galgani, dziewicy
7:00
Kościół
+ Władysławę Ostrtowską w 39 r.śm. oraz Adelę i Władysława Woźniakowskich
14:45
Kaplica
Droga Krzyżowa - Kaplica
15:00
Kaplica
+ Józefa w r.śm. i Zofię Warychów
16:00
Kościół
Droga Krzyżowa - Kościół
16:30
Kościół
+ Leszka Hamernika w r.śm.

Sobota 12 kwietnia 2025

św. Juliusza I, papieża, św. Zenona z Werony, biskupa
7:00
Kościół
+ Jana Śpiewaka w 41 r. śm, Adama Śpiewaka i zm z rodz. Śpiewaków i Ślusarczyk
16:00
Kościół
+ Kazimierę i Kazimierza Andrysiaków

Niedziela 13 kwietnia 2025

św. Marcina I, papieża i męczennika
8:30
Kościół
+ Jana Zuchmańskiego, Katarzynę Najmrodzką
10:00
Kościół
+ Grzegorza Kosierkiewicza
11:30
Kościół
SUMA za Parafian - Niedziela Palmowa
11:30
Kościół
Dz. bł.za Dorotę i Bogdana Cuper w 20 r. śl.
14:00
Kaplica
+ Mariannę, Mieczysława Szymczyków; zm. z rodz. Szymczyk i Pytlos
16:00
Kościół
+ Stanisława Cela w 28 r.śm.

Poniedziałek 14 kwietnia 2025

św. Waleriana, męczennika

Wtorek 15 kwietnia 2025

św. Anastazji i Bazylissy, męczennic
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
w trakcie rezerwowania terminu

Środa 16 kwietnia 2025

św. Benedykta Józefa Labre, wyznawcy, św. Marii Bernadetty Soubirous, dziewicy i zakonnicy

Czwartek 17 kwietnia 2025

bł. Baptysty Spagnoli, kapłana, św. Katarzyny Tekakwitha
18:00
Kościół
WIELKI CZWARTEK - Msza św. za Kapłanów

Piątek 18 kwietnia 2025

bł. Marii od Wcielenia, zakonnicy, św. Ryszarda Pampuri, zakonnika
18:00
Kościół
LITURGIA WIEKIEGO PIĄTKU

Sobota 19 kwietnia 2025

św. Ekspedyta, męczennika, św. Leona IX, papieża
18:00
Kościół
LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY
18:00
Kościół
+ Henryka i Grzegorza Kosierkiewiczów
18:00
Kościół
dz.bł. o Boże bł. dla Patryka Popędy z ok. 18 r.ur. i bł. dla Rodziny - od Rodziców.

Niedziela 20 kwietnia 2025

św. Agnieszki z Montepulciano, dziewicy i zakonnicy
6:00
Kościół
REZUREKCJA za Parafian
10:00
Kościół
+ Zofię i Józefa Szuc w 20 r.śm.
11:30
Kościół
+ Teresę Czechowską w rocznicę śmierci
14:00
Kaplica
+ Jana, Łucję, Kazimierza Sobczyków, Zygmunta Michalskiego
16:00
Kościół
dz.bł. o bł. Boże dla Adama Skoczka w dniu 18 ur. - msza św. od rodziców Małgorzaty i Ireneusza.

Poniedziałek 21 kwietnia 2025

św. Anzelma z Canterbury, biskupa i doktora Kościoła, św. Konrada z Parzham, zakonnika
7:00
Kaplica
+ Kazimierz Frąca w 26 r. śm. i zmarłych z rodziny
8:30
Kościół
+ Leszka, Mariannę, Grażynę, Wojciecha i Jana Gajewskich; Kazimierza, Franciszka, Józefę Kuzdaków
10:00
Kościół
+ Grzegorza Kosierkiewicza, Tadeusza Krawczyka i zm. z Rodz. Kosierkiewiczów, Krawczyków i Tuszyńskich
11:30
Kościół
+ Pawła Zenkę
16:00
Kościół
Dz.bł za Janinę i Stefana Dawidów z ok. 67 r.śl. i bł. dla dzieci,wnuków i prawnuków

Wtorek 22 kwietnia 2025

bł. Idziego z Asyżu, mnicha, św. Agapita I, papieża
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Krystynę Gawin

Środa 23 kwietnia 2025

Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

Czwartek 24 kwietnia 2025

bł. Teresy Marii od Krzyża (Manetti), dziewicy, Nawrócenia św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, św. Fidelisa z Sigmaringen, kapłana i męczennika, św. Franki, dziewicy, św. Jerzego, męczennika
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Kazimierza Jarząbka w 9 r.śm, oraz Feliksa, Mariannę i Ryszarda Sobczyków

Piątek 25 kwietnia 2025

święto św. Marka, Ewangelisty
7:00
Kościół
+ Marka Pawlika
17:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Józefa Waszczyka i zm. z rodz.

Sobota 26 kwietnia 2025

bł. Bonifacego i Emeryka, biskupaów, Najświętszej Maryi Panny Matki Dobrej Rady, św. Kleta, papieża, św. Piotra Betancur, zakonnika
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
Dz.bł w 30 r.śl. Lidii i Zbigniewa Warychów o zdrowie, opiekę Matki Bożej i bł. dla całej rodziny.

Niedziela 27 kwietnia 2025

bł. Aszarda, biskupa, św. Zyty, dziewicy
7:00
Kaplica
Dz. bł. za Annę w 65 r. ur; Stefana w 70 r. ur. Jarugów i 45 r. ślubu
8:30
Kościół
+ Józefa i Dariusza Majkowskich i zm. z rodz.; Renatę Kołodziejską
10:00
Kościół
dz.bł. z ok. urodzin
10:00
Kościół
dz.bł. za Paulinę Kosierkiewicz w 23 r.ur.
11:30
Kościół
dz.bł. za Elżbietę i Kazimierza Hamerników w 60 r.śl. i 85 r.ur. Kazimierza o bł. dla całej Rodziny
11:30
Kościół
Dz. bł. za Gabrielę Sobczyk w 18 r. ur.
16:00
Kościół
+ Andrzeja w 15 r. śm; Anitę, Henryka i Stanisława Szymczyków

Poniedziałek 28 kwietnia 2025

bł. Luchezjusza z Poggibonsi, św. Joanny Beretta Molla, św. Ludwika Marii Grignon de Montfort, kapłana, św. Piotra Chanel, męczennika, misjonarza Polinezji

Wtorek 29 kwietnia 2025

święto św. Katarzyny Sieneńskiej, doktora Kościoła

Środa 30 kwietnia 2025

bł. Marii od Wcielenia Guyard-Martin, zakonnicy, św. Aldobranda, biskupa, św. Gualfarda, św. Józefa Benedykta Cottolengo, kapłana, św. Piusa V, papieża
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:00
Kaplica
+ Mariana, Pelagię, Danutę, Jana , Dariusza Szulców
18:00
Kościół
+ Radosława Gonerkę w 15 r. śm. Stefana, Józefa, Bronisława, Eugeniusza, Tadeusza Gonerków

Czwartek 1 maja 2025

św. Augusta Schoefflera, męczennika, św. Józefa, Rzemieślnika
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Irenę Leśniewicz w 19 r.śm.

Piątek 2 maja 2025

Wspomnienie św. Atanazego Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła, św. Zygmunta, króla i męczennika
7:00
Kościół
+ Józefę, Władysława, Wandę Cytrynów
17:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
Dz. bł. za Kamila Poszalskiego w 18 r. ur i o błog. dla jego rodziny

Sobota 3 maja 2025

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
7:00
Kaplica
+ Wacława, Kazimierę Jakubczyków
8:30
Kościół
Dz.bł. za Zenona w 65-tą r.ur. i bł dla Rodziny
10:00
Kościół
dz.bł za Damiana Zielińskiego w 28 r.ur. i bł dla Rodziny
11:30
Kościół
Dz.bł w 45 r. ślubu Grażyny i Zbigniewa oraz o zdrowie i bl.dla calej rodziny
16:00
Kościół
+ Władysławę, Agnieszkę, Stefana Baran i zm. z rodz.; Emilię Obarzanek; Mariannę i Kazimierza Zganiacz

Niedziela 4 maja 2025

Wspomnienie św. Floriana, żołnierza i męczennika, św. Józefa Marii Rubio, kapłana
7:00
Kaplica
+ Ewę, Stanisława Kozłów; Mariana Pytlosa
8:30
Kościół
+ Krystynę Luzeńczyk w 4 r. śm; Zygmunta, Jerzego, Janinę i Ryszarda Luzeńczyk
10:00
Kościół
+ Monikę i Piotra Różanskich, Cecylię, Stanisława i Aleksego Kowalskich
11:30
Kościół
+ Reginę Pytlos w 10 r. śm. i zm. z rodz.
16:00
Kościół
+ Cecylię w 41 r. śm, Jana Słoniewskich; Henryka Sierżana

Poniedziałek 5 maja 2025

bł. Marii Katarzyny Troiani, dziewicy, św. Anioła, kapłana i męczennika, św. Stanisława Kazimierczyka, kapłana
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Kazimierę Jaskólską w r.śm.

Wtorek 6 maja 2025

święto św. Apostołów Filipa i Jakuba Młodszego
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Monikę Orzeł

Środa 7 maja 2025

bł. Gizeli, Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski Bożej
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Czwartek 8 maja 2025

Uroczystość św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski
7:00
Kościół
dz.bł. za Piotra Mikułę z ok. 50 r.ur. i bł. dla całej Rodziny
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Józefę, Stanisława i Mirosława Popędów oraz Stanisława Iwańskiego - od żony z dziećmi

Piątek 9 maja 2025

św. Katarzyny Mammolini, dziewicy, św. Pachomiusza Starszego, pustelnika
7:00
Kościół
+ Stanisławę i Stanisława Dylewskich
17:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Stanislawa Plutę, dziadkow Plutów i Kaczmarków i za Józefa Łuczyńskiego

Sobota 10 maja 2025

bł. Beatrycze d'Este, mniszki, św. Antonina z Florencji, biskupa, św. Jana z Avili, kapłana i doktora Kościoła
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
Dz. bł. z okazji imienin

Niedziela 11 maja 2025

św. Ignacego z Laconi, zakonnika, św. Mamerta, biskupa, św. Odona, Majola, Odylona i Hugona oraz bł. Piotra, opatów kluniackich
7:00
Kaplica
+ Genowefę, Janinę i Romana Fronców
8:30
Kościół
+ Zofię w 10 r. śm. Stanisława i Czesława Kolanko
10:00
Kościół
+ Józefa Kotwicę w 13 r. śm.
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Stanisława Milcarza w r. śm.

Poniedziałek 12 maja 2025

bł. Juty z Bielczyn, św. Leopolda Mandica z Hercegnovi, kapłana, św. męczenników Nereusza i Achillesa, św. Pankracego, męczennika
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Krystynę Gawin

Wtorek 13 maja 2025

Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej, św. Serwacego, biskupa
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Środa 14 maja 2025

święto św. Macieja Apostoła
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Stefana w 22 r. śm. Janinę Czechowskich

Czwartek 15 maja 2025

św. Izydora Oracza, św. Małgorzaty z Kortony, św. Zofii, wdowy i męczennicy
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+Bonifacego Stefańskiego

Piątek 16 maja 2025

Wspomnienie św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski, św. Szymona Stocka, zakonnika
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Grzegorza Ryszarda,Andrzeja,Zdzisława Ostrowskich;Zbigniewa, Sławomira, Stanisława Ormanów

Sobota 17 maja 2025

św. Paschalisa Baylon, zakonnika
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Wacława Bartkowskiego w 8 r. śm.

Niedziela 18 maja 2025

bł. Stanisława Papczyńskiego, kapłana, św. Eryka IX Jedvardssona, króla, św. Feliksa z Cantalice, zakonnika, św. Jana I, papieża i męczennika
7:00
Kaplica
+ Helenę, Kazimierza i Stanisława Albiniaków oraz Emilię, Henryka, Andrzej i Stanisława Szymczyków
8:30
Kościół
+ Zofię i Jana Zenków
10:00
Kościół
+ Stanisława Leśniewicza w 26 r.śm.
10:00
Kościół
+ Jerzego Sobczyka w 20 r. śm. Józefa, Mariannę Sobczyk; Stanisława, Eleonorę Skoczylasów i zm. z rodz.
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
Dz. bł. za Paulinę i Piotra w 10 r. ślubu i Ewę oraz Marcina w 7 r. ślubu

Poniedziałek 19 maja 2025

Wspomnienie bł. Matki Elżbiety Czackiej, św. Iwo Helory, kapłana, św. Kryspina z Viterbo, zakonnika, św. Piotra Celestyna, papieża i pustelnika, św. Urbana I, papieża
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Franciszka Wrzeszcza w 20 r.śm.

Wtorek 20 maja 2025

św. Bernardyna ze Sieny, kapłana
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Czesława Sarleję i zm. z rodz. Sarlejów i Luzeńczyków

Środa 21 maja 2025

bł. Jacka Cormier, zakonnika, św. Eugeniusza de Mazenod, biskupa, św. Iwo z Chartres, biskupa, św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika, św. Krzysztofa Magallanesa, kapłana i Towarzyszy, męczenników
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:00
Kaplica
+ Włodzimierza Pytlosa w 8 r. śm. Dariusza Pytlosa
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Za Jadwigę, Stanisława i Władysława Staszewskich

Czwartek 22 maja 2025

św. Joachimy de Vedruna, zakonnicy, św. Rity z Cascia, zakonnicy
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Piątek 23 maja 2025

św. Leoncjusza z Rostowa, biskupa
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Sobota 24 maja 2025

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, św. Donacjana i Rogacjana, męczenników
7:00
Kościół
+ Helenę i Józefa Kęsików
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
+ Teresę Czechowską

Niedziela 25 maja 2025

św. Bedy Czcigodnego, kapłana i doktora Kościoła, św. Grzegorza VII, papieża, św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy
7:00
Kaplica
+ W 20 r. śm .Zygmunta, Apolonię, Mariana, Annę, Mariannę, Jana Jarugów
8:30
Kościół
+ Władysławę, Stanisława Kotlińskich; Helenę, Franciszka Drożdżów
10:00
Kościół
Dz. bł. za Czesławę w 70 r. ur.
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Kazimierza, Marię, Tadeusza Sochackich, zmarłych z rodziny Ryszków, Wroniszewskich.

Poniedziałek 26 maja 2025

Wspomnienie św. Filipa Nereusza, kapłana
7:00
Kościół
+ Teresę i Mieczysława Tarasińskich, Rozalię i Stefana Pawlików
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Wtorek 27 maja 2025

św. Augustyna z Canterbury, biskupa
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Środa 28 maja 2025

Wspomnienie bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, św. Germana z Paryża, biskupa, św. Marii Anny od Pana Jezusa z Paredes, dziewicy
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Czwartek 29 maja 2025

Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, zakonnicy
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
Dz. bł. w intencji dzieci i rodziny

Piątek 30 maja 2025

św. Jana Sarkandra, kapłana i męczennika, św. Joanny d'Arc, dziewicy, św. Zdzisławy Czeskiej
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Sobota 31 maja 2025

124 koreańskich męczenników, święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, św. Kamili Baptysty Varano, dziewicy i zakonnicy
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:30
Kościół
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Niedziela 1 czerwca 2025

Wspomnienie św. Justyna, męczennika
7:00
Kaplica
+ Franciszkę, Stanisława Waszczyków
8:30
Kościół
+ Wiolettę Kazik
10:00
Kościół
+ Czesława Pytlosa w 42 r.śm.
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Adama Pawlika

Poniedziałek 2 czerwca 2025

bł. męczenników Sadoka i Towarzyszy, Najświętszej Maryi Panny Krzeszowskiej, Matki Łaski Bożej, św. Feliksa z Nikozji, zakonnika, św. męczenników Marcelina i Piotra
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Franciszka Kęsika

Wtorek 3 czerwca 2025

św. Jana Grande, zakonnika, św. Klotyldy, Wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Krystynę Gawin

Środa 4 czerwca 2025

św. Franciszka Caracciolo, kapłana, św. Piotra z Werony, kapłana i męczennika
7:00
Kościół
+ Adama i Jana Śpiewaków; Jadwigę Pluta
17:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Czwartek 5 czerwca 2025

Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Franciszka w r. śm, Bronisławę i Stanisława Musiałów

Piątek 6 czerwca 2025

bł. Marii Karłowska, zakonnicy, św. Marcelina Józefa Champagnat, kapłana, św. Norberta, biskupa
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Józefę i Edwarda Donieckich i zm. z rodz.

Sobota 7 czerwca 2025

bł. Anny od św. Bartłomieja, dziewicy, św. Antoniego Marii Gianelli, biskupa, św. Roberta z Newminster, opata
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Emila Kandzia w 2 r.śm. oraz Monikę i Piotra Różańskich

Niedziela 8 czerwca 2025

bł. dziewic Diany i Cecylii, Wspomnienie św. Jadwigi Królowej, św. Medarda, biskupa, św. Wilhelma z Yorku, biskupa
7:00
Kaplica
+ Genowefę, Janinę, Romana Fronców
8:30
Kościół
Dz. bł. za Anię i Sebastiana w r. śl.
10:00
Kościół
dz.bł. za Marka w 65 r.ur. o Boże bł. Dary Ducha Św. oraz opiekę Matki Bożej dla całej Rodziny
11:30
Kościół
Dz. bł. za Krystiana Ociepę w 18 r. ur.
16:00
Kościół
+ Stanisława w r. śm. Teresę, Grzegorza, Bogusława, Witolda, Łukasza Donieckich

Poniedziałek 9 czerwca 2025

bł. Anny Marii Taigi, tercjarki, bł. Józefa de Anchieta, kapłana, bł. Mikołaja z Gesturi, zakonnika, św. Efrema Syryjczyk, diakona i doktora Kościoła, św. Kolumego (Starszego) z Hy (Iona), opata
7:00
Kościół
+ Jacka Hamernika z r.śm.
18:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Wtorek 10 czerwca 2025

Wspomnienie bł. Bogumiła-Piotra, biskupa, bł. Jana Dominici, biskupa

Środa 11 czerwca 2025

Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła, św. Paryzjusza, pustelnika, św. Pauli Angeli Marii Frassinetti, zakonnicy

Czwartek 12 czerwca 2025

bł. 108 męczenników z czasów II wojny światowej, bł. Marii Kandydy od Eucharystii, zakonnicy, św. Benedykta Menni, kapłana, św. Kaspra Bertoni, kapłana, św. Leona III, papieża, św. Onufrego Wielkiego, pustelnika

Piątek 13 czerwca 2025

Wspomnienie św. Antoniego Padewskiego, kapłana i doktora Kościoła
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+Teresę Stefańską w 10 r. śm.

Sobota 14 czerwca 2025

bł. Gerarda z Clairvaux, mnicha, Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika, św. Metodego Wyznawcy, patriarchy
7:00
Kościół
+ Marka Pawlika
18:00
Kościół
+ Jadwigę, Jacka, Kazimierza , Mariana Poszalskich, pradziadków Wąsik i Barnik

Niedziela 15 czerwca 2025

Wspomnienie bł. Jolenty, księżnej, zakonnicy, św. Bernarda z Menthon, zakonnika, św. Marii Michaliny od Najświętszego Sakramentu, dziewicy, św. Wita, męczennika
7:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
8:30
Kościół
Dz. bł za Mikołaja Banaka w 5 r. ur.
10:00
Kościół
+ Mirosława w 8 r.śm. oraz Bronisława i Danutę Waszczyk
11:30
Kościół
SUMA ODPUSTOWA ŚW. TRÓJCY za Parafian
16:00
Kościół
+ Marka Pawlika

Poniedziałek 16 czerwca 2025

bł. Floridy Cevoli, dziewicy, św. Benona, biskupa, św. Lutgardy, dziewicy

Wtorek 17 czerwca 2025

św. Aliny z Forest, męczennicy, Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika, św. Grzegorza Barbarigo, biskupa

Środa 18 czerwca 2025

św. Elżbiety z Schönau, dziewicy i zakonnicy
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Władysława Jaborowskiego i zm. z Rodz.

Czwartek 19 czerwca 2025

bł. Tomasza Woodhouse, męczennika, św. męczenników Gerwazego i Protazego, św. Romualda z Camaldoli, opata
7:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
8:30
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
10:00
Kościół
MSZA ŚW. I PROCESJA BOŻEGO CIAŁA
16:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Piątek 20 czerwca 2025

bł. Benigny, dziewicy i męczennicy, bł. Jana Gavana, kapłana i męczennika, św. Wincenty Gerozy, dziewicy

Sobota 21 czerwca 2025

Najświętszej Maryi Panny Opolskiej, Najświętszej Maryi Panny z Góry Iglicznej, Przyczyny naszej radości, Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Marka Mikułę

Niedziela 22 czerwca 2025

św. Jana Fishera, biskupa i Tomasza More - męczenników, św. Paulina z Noli, biskupa
7:00
Kaplica
+ Jana Kozła Władysława Ewę Krystynę Mariannę Franciszka Wołczyków
8:30
Kościół
+ Jana i Lucynę Wilków, Katarzynę Obarzanek; Jana Michalaka; Lucynę Pluta; zm. z rodz. Ostrowskich, Wojciechowskich, Andrysiaków i Wilków
10:00
Kościół
+ Jarosława Cela w 35 r.śm.
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Henryka i Grzegorza Kosierkiewicz i zm. z rodziny Dymarskich i Kosierkiewiczów

Poniedziałek 23 czerwca 2025

św. Józefa Cafasso, kapłana
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Jana Najmanowicza, Janinę i Tadeusza Wołczyków

Wtorek 24 czerwca 2025

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Jana Skibę

Środa 25 czerwca 2025

bł. Doroty z Mątowów, bł. Marii Lhuilier, dziewicy i męczennicy, Najświętszej Maryi Panny Gostyńskiej, św. Wilhelma z Vercelli, opata
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Jana Jarosińskiego - z okazji imienin

Czwartek 26 czerwca 2025

bł. Andrzeja Jacka Longhin, biskupa, św. Josemaríí Escrivá de Balaguer, kapłana, św. męczenników Jana i Pawła, św. Zygmunta Gorazdowskiego, kapłana

Piątek 27 czerwca 2025

Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła, św. Emmy z Gurk
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:00
Kaplica
+ Marianna Piątkowskiego w 8 r.śm.
18:00
Kościół
+ Józefa Gonerkę, zm. z rodziny Gonerków, Władysława i Marię Ociepów

Sobota 28 czerwca 2025

bł. Jakuba z Ghaziru, kapłana, Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Władysława i Eleonorę Donieckich

Niedziela 29 czerwca 2025

Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła
7:00
Kaplica
+ Jadwigę i Antoniego Wiatrów
8:30
Kościół
+ Piotra Szczygła
10:00
Kościół
+ Wiesława Koniecznego w r.śm.
11:30
Kościół
Dz. bł. za Kubę Maciejczyka w 18 r. ur.
16:00
Kościół
+ Pawła Zenkę

Poniedziałek 30 czerwca 2025

bł. Januarego Marii Sarnelli, kapłana, bł. Rajmunda Lull, męczennika, św. Pierwszych Męczenników Świętego Kościoła Rzymskiego, św. Władysława
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Zofię Bajor w 20 r. śm. i zmarłych z rodziny Bajorów

Wtorek 1 lipca 2025

św. Ottona z Bambergu, biskupa, św. Teobalda z Provins, pustelnika

Środa 2 lipca 2025

Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej Matki Jedności, Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej, św. Bernardyna Realino, kapłana

Czwartek 3 lipca 2025

święto św. Tomasza Apostoła

Piątek 4 lipca 2025

bł. Marii od Ukrzyżowanego (Curcio), zakonnicy, bł. Piotra Jerzego Frassatiego, tercjarza, św. Elżbiety Portugalskiej, królowej
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:00
Kaplica
+ Krzysztofa Kozłowskiego w 2 r.śm.
18:00
Kościół
+ Grzegorza w 2 r. śm. i Łukasza Donieckich

Sobota 5 lipca 2025

św. Antoniego Marii Zaccarii, kapłana i zakonnika, św. Atanazego z góry Athos, opata, św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
ŚLUB: Skrobisz Ewelina i Mądrzejewski Łukasz
18:00
Kościół
+ Mateusza Koniecznego w 5 r. śm.

Niedziela 6 lipca 2025

Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy i zakonnicy, św. Dominiki, dziewicy i męczennicy
7:00
Kaplica
+ Dariusza, Jana, Mariannę, Pelagię, Danutę Szulców
8:30
Kościół
+ Franciszka Janikiewicza w 8 r. śm.
10:00
Kościół
+ Jana Skibę w 6. rocznicę śmierci
11:30
Kościół
+ Jana Zenkę w 8 r. śm.
16:00
Kościół
Dz. bł. za Zofię Zenka w 3 r. ur.

Poniedziałek 7 lipca 2025

bł. Benedykta XI, papieża, bł. Marii Romero Meneses, zakonnicy, św. męczenników Grzegorza Grassi biskupa, Herminii dziewicy i Towarzyszy

Wtorek 8 lipca 2025

św. Edgara Spokojnego, króla, św. Eugeniusza III, papieża, Wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana, św. Kiliana, biskupa i męczennika
7:00
Kościół
+ Anielę Józefa, Kazimierza Cieślaków, Lucynę Skowronek, Edytę Szulc
18:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Środa 9 lipca 2025

bł. Joanny Scopelli, zakonnicy, św. Jana z Kolonii kapłana, Jana z Osterwijk, Mikołaja Pick, Willada i Towarzyszy - męczenników z Gorkum, św. męczenników Augustyna Zhao Rong i Leona Mangin, kapłanów i Towarzyszy, św. Weroniki Giuliani, dziewicy
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ ks. Sławomira w 2 r.śm. i Krystynę Kurpińskich

Czwartek 10 lipca 2025

św. Antoniego Peczerskiego, opata, św. Jana Gwalberta, opata

Piątek 11 lipca 2025

święto św. Benedykta z Nursji, opata, patrona Europy, św. Olgi Mądrej, księżnej
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Mariana Anioła w 32 r.śm. i za zmarłych z rodziny Aniołów

Sobota 12 lipca 2025

Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Ryszarda Jakubowskiego w 6 r. śm.

Niedziela 13 lipca 2025

Wspomnienie św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników, św. Klelii Barbieri, dziewicy
7:00
Kaplica
+ Genowefę, Janinę i Romana Fronców
8:30
Kościół
+ Teresę i Piotra Szczygieł
10:00
Kościół
+ Krystynę i Wiesława Szlawskich
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+Karola , Wiesława, Barbarę Tuszyńskich; Grzegorza Kosierkiewicza

Poniedziałek 14 lipca 2025

bł. Angeliny Marsciano, zakonnicy, bł. Jakuba de Voragine, biskupa, św. Franciszka Solano, kapłana, św. Henryka II, św. Kamila de Lellis, kapłana i zakonnika, św. męczenników Jana Jones i Jana Wall, kapłanów

Wtorek 15 lipca 2025

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła, św. Pompiliusza Marii Pirotti, kapłana, św. Włodzimierza I Wielkiego

Środa 16 lipca 2025

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, św. dziewic i męczennic z Orange, św. Marii Magdaleny Postel, dziewicy
7:00
Kaplica
+ Łucję, Bogdana, Jana Kozłów; Aleksego Kowalskiego
8:30
Kościół
+ Józefę, Antoniego Henryka Czesława Cuprów, Czesława Jesionka, Jana Smykę
10:00
Kościół
+ Henryka, Grzegorza, Jana, Zofię Kosierkiewiczów oraz Józefe Łuszczyńską
11:30
Kościół
SUMA ODPUSTOWA MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ
16:00
Kościół
+ Teresę Czechowską i zmarłych z rodziny Plutów i Czechowskich

Czwartek 17 lipca 2025

bł. dziewic i męczennic Teresy od św. Augustyna i Towarzyszki, bł. Pawła Piotra Gojdič, biskupa, św. Aleksego, wyznawcy

Piątek 18 lipca 2025

św. Szymona z Lipnicy, kapłana

Sobota 19 lipca 2025

bł. Ludwiki z Sabaudii, zakonnicy, św. Makryny Młodszej, św. Symmacha, papieża
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Franciszka Janikiewicza

Niedziela 20 lipca 2025

Wspomnienie bł. Czesława, kapłana, św. Małgorzaty z Antiochii Pizydyjskiej, dziewicy i męczennicy, św. Torlaka Thorhallsson, biskupa
7:00
Kaplica
+ Helenę, Kazimierza i Stanisława Albiniaków oraz Emilię, Henryka, Andrzej i Stanisława Szymczyków
8:30
Kościół
+ Jana, Lucynę Wilków i zm. z rodz. Andrysiaków, Ostrowskich, Wojciechowskich, Michalaków, Katarzynę Obarzanek
10:00
Kościół
+ Stanisława Plutę, dziadków Plutów i Kaczmarków i Józefa Łuczyńskiego
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Petronelę, Józefa, Jana, Józefę, Teresę i Ryszarda Maj

Poniedziałek 21 lipca 2025

św. Apolinarego, biskupa i męczennika, św. Wawrzyńca z Brindisi, kapłana i doktora Kościoła

Wtorek 22 lipca 2025

Wspomnienie św. Marii Magdaleny
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Bronisławę i Romana Sowińskich i zm. z rodz.

Środa 23 lipca 2025

bł. Wasyla Hopko, biskupa, święto św. Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy, patronki Europy, św. Jana Kasjana

Czwartek 24 lipca 2025

bł. dziewic i męczennic Marii Pilar, Teresy i Marii Angeles, bł. Marii Mercedes Prat, dziewicy i męczennicy, Wspomnienie św. Kingi, dziewicy, św. Krystyny z Bolseny, dziewicy i męczennicy

Piątek 25 lipca 2025

święto św. Jakuba Starszego, Apostoła, św. Krzysztofa, męczennika

Sobota 26 lipca 2025

Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny

Niedziela 27 lipca 2025

bł. Marii Magdaleny Martinengo, dziewicy, bł. Tytusa Brandsma, kapłana i męczennika, św. Celestyna I, papieża, św. Innocentego I, papieża
7:00
Kaplica
+ Leokadię, Józefa Pytlosów i zm. z rodz. Pytlosów i Drożdżów
8:30
Kościół
+ W 25 r. śm. Renaty i Dariusza Kos, Annę i Leona Szulc
10:00
Kościół
+Tadeusza w 10 r.śm. , Bronisława, Irenę, Jana Krawczyków
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Helenę i Zygmunta Gągorów

Poniedziałek 28 lipca 2025

bł. Jana Soreth, kapłana, bł. Marii Teresy Kowalskiej, dziewicy i męczennicy, św. Sarbeliusza Makhluf, kapłana, św. Wiktora I, papieża

Wtorek 29 lipca 2025

Wspomnienie św. Marty, św. Olafa II

Środa 30 lipca 2025

bł. męczenników z zakonu bonifratrów: Brauliusza Marii Corres, Fryderyka Rubio - kapłanów i Towarzyszy, św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:00
Kaplica
+ Jana Kozła w 2 r. śm.
18:00
Kościół
+ Franciszka Kęsika

Czwartek 31 lipca 2025

bł. Zdzisławy Schelingowej, zakonnicy, Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana
7:00
Kościół
+ Kamila Świerata w 2 r. śm.
18:00
Kościół
+ Leokadię i Michała Kozieł w r.śm.

Piątek 1 sierpnia 2025

Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguori, biskupa i doktora Kościoła, św. Etelwolda, biskupa

Sobota 2 sierpnia 2025

bł. Augusta Czartoryskiego, kapłana, bł. Joanny z Azy, matki św. Dominika, bł. Piotra Faber (Favre), kapłana, Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów, św. Euzebiusza z Vorceli, biskupa, św. Piotra Juliana Eymard, kapłana

Niedziela 3 sierpnia 2025

bł. Augustyna Kazotić, biskupa, św. Lidii
7:00
Kaplica
+ Leokadię, Michała Kozieł ; Cecylię, Ignacego, Mariusza Budzińskich
8:30
Kościół
+ Janinę w 12 r. śm; Wacława Zenków
10:00
Kościół
+ Edmunda Plutę w r.śm.
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Jana Kozła w 2 r. śm.

Poniedziałek 4 sierpnia 2025

Wspomnienie św. Jana Marii Vianney'a, kapłana, św. Rajnera, biskupa

Wtorek 5 sierpnia 2025

Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej, św. Oswalda, króla i męczennika
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Wacława w 8 r. śm; Stefana i Kazimierę Krogulców

Środa 6 sierpnia 2025

bł. Oktawiana, biskupa, święto Przemienienia Pańskiego, św. Hormizdasa, papieża
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:00
Kaplica
+ Jana Kozła w 2 r. śm.
18:00
Kościół
Dz. bł. za Małgorzatę i Leszka Donieckich w 24 r. śl i Annę i Roberta Majchrzak w 20 r. śl.

Czwartek 7 sierpnia 2025

bł. Agatanioła i Kasjana, kapłanów i męczenników, bł. Edmunda Bojanowskiego, św. Alberta z Trapani, kapłana, św. Kajetana, kapłana

Piątek 8 sierpnia 2025

Wspomnienie św. Dominika Guzman, kapłana

Sobota 9 sierpnia 2025

św. Ireny, święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i męczennicy, patronki Europy
7:00
Kościół
+ Stanisława i Kazimierę Jaskólskich w r.śm.
18:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Niedziela 10 sierpnia 2025

bł. Amadeusza Portugalskiego, zakonnika, święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
7:00
Kaplica
+ W 25 r. śm. Jana oraz Pelagię, Mariana, Danusza, Danutę Szulców
8:30
Kościół
+ Władysławę Baran w 21 rocznicę śmierci
10:00
Kościół
+ Józefa Antosika w r.śm.
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Emilię i Józefa Czechowskich

Poniedziałek 11 sierpnia 2025

Najświętszej Maryi Panny Świętolipskiej, Wspomnienie św. Klary, dziewicy, św. Zuzanny, dziewicy i męczennicy

Wtorek 12 sierpnia 2025

bł. Innocentego XI, papieża, bł. Izydora Bakanji, męczennika, bł. Karola Leisnera, kapłana i męczennika, św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy

Środa 13 sierpnia 2025

bł. Mare az Aviano, kapłana, bł. męczenników Filipa Munarriz kapłana i Towarzyszy, Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej, św. Maksyma Wyznawcy, św. męczenników Poncjana papieża i Hipolita kapłana
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:00
Kaplica
+ Henryka Krupę w 2 r.śm.
18:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Czwartek 14 sierpnia 2025

Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbe, kapłana i męczennika, św. Meinarda, biskupa

Piątek 15 sierpnia 2025

Matki Bożej Zwycięskiej, Najświętszej Maryi Panny z Kalwarii Pacławskiej, Najświętszej Maryi Panny z Rokitna, św. Tarsycjusza, męczennika, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
7:00
Kaplica
+ Eugeniusza Drożdża w 2 r. śm.
8:30
Kościół
dz. bł. za Pawła Majchrzaka w 8 r. ur.
10:00
Kościół
+ Lucjana Mazura, Bronisława, Mirosława i Danutę Waszczyk
11:30
Kościół
+Łukasza w 31 r.śm., Janusza w 3 r.śm.,Adama w 5 r.śm ., Katarzynę ,Marcelego Plutów;Mariannę, Józefa,Stanisława, Jerzego Sobczyków i zmarłych z Rodz. Plutów i Sobczyków
16:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Sobota 16 sierpnia 2025

bł. Marii Sagrario od św. Alojzego Gonzagi, dziewicy i męczennicy, św. Rocha, św. Stefana Węgierskiego
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Bronisławę w r śm. Franciszka, Stanisławę Musiałów

Niedziela 17 sierpnia 2025

bł. Augustyna Anioła Mazzinghi, kapłana, św. Alipiusza i Posydiusza, biskupów, Wspomnienie św. Jacka, kapłana, św. Joanny Delanoue, zakonnicy, św. Klary z Montefalco, dziewicy
7:00
Kaplica
+ Genowefę, Janinę, Romana Fronców
8:30
Kościół
Dz. bł. za Małgorzatę i Witolda Kozłów w 35 r. ślubu
10:00
Kościół
+ Piotra i Monikę Różańskich oraz Cecylię, Stanisława i Aleksego Kowalskich
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Stanisława w r. śm, Franciszka, Bronisławę Musiałów; Wawrzyńca, Józefa Aniołów; Franciszka Antosika

Poniedziałek 18 sierpnia 2025

bł. kapłanów i męczenników z Rochefort, bł. Sancji Szymkowiak, zakonnicy, św. Alberta Hurtado, kapłana, św. Heleny
7:00
Kościół
+ Ludwikę, Jana Bednarek
18:00
Kościół
+ Mariannę Błońską w 10 r. śm.

Wtorek 19 sierpnia 2025

św. Bernarda Tolomei, opata, św. Gweryka, opata, św. Jana Eudesa, kapłana, św. Ludwika, biskupa

Środa 20 sierpnia 2025

bł. Władysława Mączkowskiego, kapłana i męczennika, Wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux, opata i doktora Kościoła

Czwartek 21 sierpnia 2025

bł. Brunona Zembola, zakonnika i męczennika, Wspomnienie św. Piusa X, papieża

Piątek 22 sierpnia 2025

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, św. męczenników Agatonika i Towarzyszy

Sobota 23 sierpnia 2025

bł. Bernarda z Offidy, zakonnika, bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika, św. Róży z Limy, dziewicy
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
Dz. bł. w 50 r. ślubu Ewy i Ignaca Donieckich

Niedziela 24 sierpnia 2025

święto św. Bartłomieja Apostoła, św. Emili de Vialar, dziewicy i zakonnicy
7:00
Kaplica
+ Stanisława, Aleksego, Cecylię Kowalskich; Monikę i Piotra Różańskich
8:30
Kościół
+ Helenę, Józefa i Teresę Ambroziak
10:00
Kościół
Rezerwacja Aleksandra Leśniewicz
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Jurka Młodzińskiego

Poniedziałek 25 sierpnia 2025

bł. Marii (Baourdy) od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki), dziewicy, św. Józefa Kalasantego, kapłana, św. Ludwika IX

Wtorek 26 sierpnia 2025

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, św. Joanny Elżbiety Bichier des Ages, dziewicy, św. Teresy od Jezusa Jornet e Ibars, dziewicy
8:30
Kościół
+ Monikę Orzeł
10:00
Kościół
+ Jana Pawlika w 32 r śm.
12:00
Kaplica
+ Łucję, Jana, Bogdana Kozłów; Aleksego Kowalskiego
12:00
Kaplica
SUMA ODPUSTOWA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA PARAFIAN W KAPLICY W TUROWICACH
16:00
Kościół
+ Jana Pawlika w 32 r. śm.

Środa 27 sierpnia 2025

Wspomnienie św. Moniki
7:00
Kościół
+ Janinę w 7 r.śm. i Bolesława Ścisłowiczów
17:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Sabinę i Stefana Kwiecińskich, Stanisława Ociepę

Czwartek 28 sierpnia 2025

Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
dz.bł. za Dorotę Mikuła z ok. 50 mr.ur. i bł. dla całej Rodziny - od kochających córek

Piątek 29 sierpnia 2025

bł. Beatrycze z Nazaretu, dziewicy, bł. Teresy Bracco, dziewicy i męczennicy, Wspomnienie Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela

Sobota 30 sierpnia 2025

bł. Junipera Serra, kapłana, Przebicia serca św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, św. Gwaryna i Amadeusza, biskupów, św. Małgorzaty Ward, męczennicy
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
Dz. bł. za Marię i Stanisława Pytlos w 50 r. ślubu
18:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Niedziela 31 sierpnia 2025

bł. Piotra Tarrés y Claret, kapłana, św. Arystydesa Marcjanusa, męczennika, św. Jan z Riły, pustelnika, św. Józefa z Arymatei, św. Nikodema, św. Rajmunda Nonnat, kardynała
7:00
Kaplica
+ Zygmunta, Eleonorę i Romana Kazików; Łukasza Błońskiego
8:30
Kościół
+Józefa Kieszkowskiego w 15 r. śm.
10:00
Kościół
+ Iwonę Górka w 9 r. śm.
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Stefana Czechowskiego w 6 r.śm. i zm. Czechowskich

Poniedziałek 1 września 2025

Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy, Jozuego, praojca, Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, św. Teresy Małgorzaty Redi od Najświętszego Serca Jezusa, dziewicy

Wtorek 2 września 2025

bł. męczenników Jana Franciszka Burté, Apolinarego Morel, Seweryna Girault oraz Towarzyszy, św. Beatrycze z Silvy, dziewicy, św. Wilhelma, biskupa
7:00
Kościół
+ Tomasza w 2 r.śm. i Juliannę Hamernik
18:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Środa 3 września 2025

Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, św. Marinusa, pustelnika

Czwartek 4 września 2025

bł. Jana Karola M. Bernard du Cornillet, Jana Franciszka Bonnel de Pradal i Klaudiusza Ponse, kapłanów i męczenników, bł. męczennic z Nowogródka - Marii Stelli i Towarzyszki, Mojżesza, proroka i prawodawcy, Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia, św. Rozalii, dziewicy

Piątek 5 września 2025

św. Matki Teresy z Kalkuty, dziewicy i zakonnicy, św. Wiktoryna, męczennika

Sobota 6 września 2025

św. Magnusa z Füssen
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Krystynę Pluta w 4 r. śm. Antoniego Plutę i Wacława Bartkowskiego

Niedziela 7 września 2025

bł. Ignacego Kłopotowskiego, kapłana, św. Melchiora Grodzieckiego, kapłana i męczennika
7:00
Kaplica
+ Grzegorza, Janinę i Romana Frąców
8:30
Kościół
+ Eleonorę i Władysława Donieckich
10:00
Kościół
Dz.bł za Teresę Łuszczyńską w 80 r. ur.
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Ewę, Jana, Wojciecha Orzeł, Zygmunta Prus

Poniedziałek 8 września 2025

bł. Alana de la Roche, kapłana, bł. Fryderyka Ozanama, bł. Serafiny de Montefeltro, Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej, święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Wtorek 9 września 2025

bł. Anieli Salawy, dziewicy, bł. Jakuba Laval, kapłana, bł. Marii Eutymi Üffing, dziewicy i zakonnicy, św. Piotra Klawera, kapłana, św. Piotra z Pébrac, kapłana

Środa 10 września 2025

bł. Franciszka Gárate, zakonnika, bł. Ogleriusza, opata, św. Mikołaja z Tolentino, kapłana, św. Pulcherii

Czwartek 11 września 2025

św. Jana Gabriela Perboyre, kapłana i męczennika, św. męczenników Prota i Hiacynta

Piątek 12 września 2025

bł. Marii od Jezusa, dziewicy, Najświętszego Imienia Maryi, Najświętszej Maryi Panny Piekarskiej, Najświętszej Maryi Panny Rzeszowskiej, św. Gwidona z Anderlecht, św. Piotra z Tarentaise, biskupa

Sobota 13 września 2025

Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Stanisława Zawadę w 10 r.śm.

Niedziela 14 września 2025

święto Podwyższenia Krzyża Świętego, św. Alberta, biskupa
7:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
8:30
Kościół
+ Jana Smykę w 2 r. śm.
10:00
Kościół
+ Szymona Przybył w r.śm.
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Zygmunta Badelskiego w 5 r. śm, Jana Emilię Antoniego Badelskich

Poniedziałek 15 września 2025

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, św. Katarzyny Genueńskiej

Wtorek 16 września 2025

św. Edyty, ksieni, Wspomnienie św. męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa

Środa 17 września 2025

stygmatów św. Franciszka z Asyżu, św. Hildegardy z Bingen, dziewicy i doktora Kościoła, św. Jana Macías, zakonnika, św. Marcina z Finojosa, biskupa, św. Piotra z Arbués, męczennika, św. Roberta Bellarmin, biskupa i doktora Kościoła, św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa

Czwartek 18 września 2025

święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

Piątek 19 września 2025

bł. Gerharda Hirschfelder, kapłana i męczennika, Najświętszej Maryi Panny z La Salette, św. Franciszka Marii z Camporosso, zakonnika, św. Januarego, biskupa i męczennika, św. Józefa z Kupertynu, kapłana

Sobota 20 września 2025

Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Tae-gon kapłana, Pawła Chong Ha-sang i Towarzyszy

Niedziela 21 września 2025

święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
7:00
Kaplica
+ Krystynę Wołczyk w 3 r. śm. i Jana Wołczyka
8:30
Kościół
+ Stanisława, Ireneusza i Zbigniewa Mazur, Stefana, Kazimierę, Andrzeja, Stefana i Jadwigę Marchewka, Helenę, Józefa i Teresę Ambroziak
10:00
Kościół
+ Janinę i Stefana Czechowskich .
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Franciszka Kęsika

Poniedziałek 22 września 2025

bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, zakonnicy, bł. Dionizego Pamplona kapłana i Towarzyszy męczenników, bł. Jana Marii od Krzyża Mendez, kapłana i męczennika, bł. Tomasza Sitjar, kapłana i Towarzyszy męczenników, św. Emmerana, męczennika, św. Ignacego z Santhia, kapłana, św. Maurycego i Towarzyszy, męczenników

Wtorek 23 września 2025

św. Linusa, papieża i męczennika, Wspomnienie św. ojca Pio z Pietrelciny, kapłana

Środa 24 września 2025

bł. Antoniego Marcina Slomška, biskupa, bł. Hermana Kaleki, bł. Kolumby Gabriel, zakonnicy, św. Gerarda, biskupa i męczennika, św. Tekli, dziewicy i męczennicy, Znalezienia ciała św. Klary z Asyżu

Czwartek 25 września 2025

św. Kleofasa, ucznia Pańskiego, Wspomnienie św. Władysława z Gielniowa, kapłana

Piątek 26 września 2025

bł. Aureliusza z Vinalesa kapłana i Towarzyszy, męczenników, bł. Kaspara Stanggassingera, kapłana, Najświętszej Maryi Panny Leśniańskiej, św. Elzeara i bł. Delfiny, małżonków, św. Ketyla, kapłana, św. męczenników Kosmy i Damiana, św. męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy, św. Nila Młodszego, opata

Sobota 27 września 2025

Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana

Niedziela 28 września 2025

bł. Ferdynanda i Towarzyszy, męczenników, Wspomnienie św. Wacława, męczennika
7:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
8:30
Kościół
+ Wacława, Makarego Józefę i Bronisławę Łuszczyńskich
10:00
Kościół
dz.bł. w 5 r.ur. Marty Wawrzos o Boże bł. i opiekę Matki Bożej Szkaplerznej
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Alicję i Jana Banaszczyków oraz Dziadków

Poniedziałek 29 września 2025

święto św. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela

Wtorek 30 września 2025

św. Grzegorza Oświeciciela, biskupa, Wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła

Środa 1 października 2025

św. Remigiusza, biskupa, św. Romana Hymnografa, diakona, Wspomnienie św. Teresy Od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

Czwartek 2 października 2025

Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów

Piątek 3 października 2025

bł. Kolumbana Józefa Marmion, kapłana, św. Chrodeganga, biskupa, św. Franciszka Borgiasza, kapłana
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:00
Kaplica
+ Antoninę Pytlos w 40 r. śm., Józefa,Tadeusza, Anitę Pytlosów
18:00
Kościół
+ Teresę Stefańską

Sobota 4 października 2025

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Stanisława Kowalskiego i Zofię Kowalską w r. śm.

Niedziela 5 października 2025

bł. Alberta Marvelli, bł. Bartolo Longo, bł. Franciszka Ksawerego Seelos, kapłana, bł. Rajmunda z Kapui, kapłana, Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
7:00
Kaplica
+ Grzegorza, Janinę i Romana Frąców
8:30
Kościół
+ Jadwigę i Piotra Cieślików - imieninowa
10:00
Kościół
+ Kunegundę i Edwarda Kaczmarków
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Teresę Czechowską

Poniedziałek 6 października 2025

bł. Innocentego z Berzo, kapłana, bł. Jakuba Alojzego de San Vitores, kapłana i męczennika, św. Brunona Kartuz, opata, św. Marii Franciszki od Pięciu Ran Pana Jezusa, dziewicy
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Stanisława, Mariannę, Janinę,Stanisława, Jana, Stanisławę, Agnieszkę i Tadeusza Popędów

Wtorek 7 października 2025

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, św. Justyny z Padwy, dziewicy i męczennicy
7:00
Kościół
+ Stanisławę i Stanisława Dylewskich
18:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Środa 8 października 2025

św. Pelagii, męczennicy
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Artura Majkowskiego w 1 r.śm.

Czwartek 9 października 2025

Abrahama, patriarchy, Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, św. Cyryla Bertrama i Towarzyszy, męczenników, św. Ludwika Bertranda, kapłana

Piątek 10 października 2025

bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy, św. Jana Leonardi, kapłana, św. Jana z Bridlington, kapłana, św. męczenników Daniela i Towarzyszy, św. męczenników Dionizego biskupa i Towarzyszy, św. Paulina z Yorku, biskupa, św. Tomasza z Villanova, biskupa
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
ZA JADWIGĘ , STANISŁAWA I WŁADYSŁAWA STASZEWSKICH
18:00
Kościół
+ Jadwigę, Stanisława,Władysława Staszewskich

Sobota 11 października 2025

św. Aleksandra Sauli, biskupa, św. Brunona I Wielkiego z Kolonii, biskupa, św. Jana XXIII, papieża
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+Piotra w 27r śm, Monikę w23 r.śm Rózanskich; Cecylię Stanisława Aleksego Kowalskich, Emila Kandzia

Niedziela 12 października 2025

bł. Jana Beyzym, kapłana, św. Edwina, św. Serafina z Montegranaro, zakonnika
7:00
Kaplica
+ Edwarda Góralskiego w 4 r. śm; Mariannę, Stanisława, Eugeniusza Stolarskich
8:30
Kościół
+ Pawła Zenkę
10:00
Kościół
+ Lucjana Mazura
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Weronikę i Władysława Kęsików i zm z Rodz.

Poniedziałek 13 października 2025

bł. Aleksandry Marii da Costa, dziewicy, Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana, św. Teofila z Antiochii, biskupa

Wtorek 14 października 2025

bł. Radzyma Gaudentego, biskupa, św. Jana Ogilvie, kapłana i męczennika, św. Kaliksta I, papieża i męczennika, św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Jana w 26 r.śm. Zofię i Franciszka Ostrowskich

Środa 15 października 2025

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

Czwartek 16 października 2025

bł. Józefa Jankowskiego, kapłana i męczennika, św. Gawła (Gall), opata, św. Gerarda Majelli, zakonnika, św. Jadwigi Śląskiej

Piątek 17 października 2025

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

Sobota 18 października 2025

święto św. Łukasza Ewangelisty
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Henryka Skiełczyńskiego w 5 r. śm.

Niedziela 19 października 2025

bł. Jerzego Popiełuszko, kapłana i męczennika, św. męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues - kapłanów oraz Towarzyszy, św. Pawła od Krzyża, kapłana, św. Piotra z Alkantary, kapłana
7:00
Kaplica
+ Kazimierę i Wacława Jakubczyków
8:30
Kościół
+ Pawła Zenkę
10:00
Kościół
Rezerwacja Aleksandra Leśniewicz
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Teresę Szczygieł

Poniedziałek 20 października 2025

Wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana

Wtorek 21 października 2025

Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, Biskupa, św. Kaspra del Bufalo, kapłana, św. Urszuli, dziewicy i męczennicy

Środa 22 października 2025

bł. Tymoteusza Giaccardo, kapłana, św. Donata, biskupa, Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża, św. Salome, uczennicy Pańskiej

Czwartek 23 października 2025

św. Jana Kapistrana, kapłana, św. Józefa Bilczewskiego, biskupa, św. Seweryna Boecjusza

Piątek 24 października 2025

bł. Jana Wojciecha Balickiego, kapłana, bł. Józefiny Leroux, dziewicy i męczennicy, bł. Kontarda Ferrini, św. Alojzego Guanella, kapłana, św. Antoniego Marii Claret, biskupa
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
17:00
Kaplica
+ Dariusza Pytlosa w 4 r. śm. Włodzimierza Pytlosa
18:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Sobota 25 października 2025

św. Bernarda Calvo, biskupa, św. męczenników Chryzanta i Darii
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Henryka Kosierkiewicza

Niedziela 26 października 2025

bł. Bonawentury z Potenzy, kapłana, bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy, św. Dymitra z Salonik, męczennika, św. Fulcjusza z Pawii, biskupa, św. męczenników Lucjana i Marcjana
7:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
8:30
Kościół
+ Katarzynę Najmrodzką w 4 r. śm, Jana Zuchmańskiego
10:00
Kościół
W 9 rocznicę przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego przez Janka Kowalskiego
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Stanisława Fijołka w r.śm.

Poniedziałek 27 października 2025

św. Frumencjusza, biskupa, św. męczenników Sabiny, Wincentego i Chrestyny
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
18:00
Kościół
+ Jadwigę i Jana Bednarek

Wtorek 28 października 2025

święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Środa 29 października 2025

bł. Michała Rua, kapłana, św. Felicjana, męczennika

Czwartek 30 października 2025

bł. Benwenuty Bojani, bł. Dominika Collins, zakonnika i męczennika

Piątek 31 października 2025

bł. Anioła z Acri, kapłana, św. Alfonsa Rodriguez, zakonnika, św. Wolfganga, biskupa

Sobota 1 listopada 2025

Uroczystość Wszystkich Świętych
7:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
8:30
Kościół
+ Helenę i Józefa Kęsików
10:00
Kościół
+Eugeniusza Stolarskiego w 8 r. śm. , Kazimierza i Stefanię Grzybek
11:30
Kościół
+ Tomasza i Czesława Głąbałów
16:00
Kościół
+Jana Kozła w 5 r.śm. Władysława Józefę Bogdana Kozłów

Niedziela 2 listopada 2025

św. Malachiasza, biskupa, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
7:00
Kaplica
+ Cecylię, Ignacego, Mariusza Budzińskich; Leokadię, Michała Kozieł
8:30
Kościół
+ Irenę, Józefa Wołczyków oraz Grażynę Sobczyk
10:00
Kościół
+ Stefana w 28 r.śm. oraz Wacława, Kazimierę, Pawła i Walerię Krogulców
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
16:00
Kościół
+ Teresę Czechowską i zm. z Rodziny Plutów i Czechowskich

Poniedziałek 3 listopada 2025

bł. Ruperta Mayera, kapłana, św. Huberta, biskupa, św. Marcina de Porres, zakonnika

Wtorek 4 listopada 2025

Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa

Środa 5 listopada 2025

bł. Franciszki Amboise, zakonnicy, św. Elżbiety i Zachariasza, rodziców św. Jana Chrzciciela, św. Geralda, biskupa

Czwartek 6 listopada 2025

bł. Józefy Naval Girbes, dziewicy, bł. Krystyny, bł. męczenników japońskich Alfonsa Navarrete, kapłana i Towarzyszy, św. Kalinika, męczennika, św. Leonarda z Limoges, pustelnika

Piątek 7 listopada 2025

bł. Franciszka od Jezusa, Marii, Józefa, Palau y Quer, kapłana, bł. Heleny Enselmini, dziewicy, bł. Łucji a Septifonte, dziewicy, św. Engelberta, biskupa i męczennika, św. Willibrorda, biskupa, św. zakonników Izraela, Waltera i Teobalda

Sobota 8 listopada 2025

bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, dziewicy, bł. Jana Duns Szkota, kapłana, św. Adeodata I, papieża, św. Czterech Koronowanych, męczenników, św. Godfryda z Amiens, biskupa

Niedziela 9 listopada 2025

bł. Joanny z Signy, święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
8:30
Kościół
+ Zofię i Jana Zenków
10:00
Kościół
Dz. bł. za Igora Stolarskiego w 13 r.ur i bł. dla całej Rodziny
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
14:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
+ Mateusza Koniecznego.

Poniedziałek 10 listopada 2025

św. Andrzeja Avellino, kapłana, Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

Wtorek 11 listopada 2025

bł. Alicji Kotowskiej, dziewicy i męczennicy, św. Jana Jałmużnika, biskupa, Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa, Św. Niepodległości, św. Wiktorii, dziewicy i męczennicy

Środa 12 listopada 2025

Wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza, biskupa i męczennika, św. Teodora Studyta, opata

Czwartek 13 listopada 2025

bł. Wincentego Eugeniusza Bosiłkow, biskupa i męczennika, św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polskich, św. Mikołaja I Wielki, papieża

Piątek 14 listopada 2025

bł. Jana Liccio, kapłana, bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy, św. Józefa Pignatelli, kapłana, św. Mikołaja Tavelić, męczennika, św. Wawrzyńca z Dublina, biskupa

Sobota 15 listopada 2025

bł. Magdaleny Morano, dziewicy, św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła, św. Dydaka z Alcali, zakonnika, św. Leopolda III

Niedziela 16 listopada 2025

Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, Rocznica Poświęcenia Bazylik Apostołów Piotra i Pawła, św. Agnieszki z Asyżu, dziewicy, św. Gertrudy, dziewicy, św. Małgorzaty Szkockiej, św. męczenników i kapłanów Rocha Gonzalez, Alfonsa Rodriguez i Jana del Castillo
8:30
Kościół
+ Jadwigę i Piotra Cieślik - imieninowa
10:00
Kościół
+ Mariannę Tasak w 9 r. śm. oraz Adama Tasaka
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
14:00
Kaplica
+ Genowefę, Romana i Janinę Fronców
16:00
Kościół
+ Mariannę i Stefana Wróblów i zm. Wróblów i Możdżeniów

Poniedziałek 17 listopada 2025

Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, św. Grzegorza Cudotwórcy, biskupa, św. Grzegorza z Tours, biskupa

Wtorek 18 listopada 2025

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, św. Odo z Cluny, opata

Środa 19 listopada 2025

św. Mechtyldy z Hackeborn, dziewicy, Wspomnienie św. Salomei, dziewicy

Czwartek 20 listopada 2025

bł. dziewic i męczennic Anieli od św. Józefa i Towarzyszki, św. Feliksa Valois, kapłana, Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana

Piątek 21 listopada 2025

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, św. Gelazego I, papieża

Sobota 22 listopada 2025

bł. męczenników ormiańskich Salwatora Lilli, kapłana i Towarzyszy, Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
7:00
Kościół
Dz.bł za Radoslawa Zenka w 18 r.ur. i błog. dla całej rodziny
16:00
Kościół
dz.bł. dla Igię w 18 r.ur. i bł. dla całej Rodziny

Niedziela 23 listopada 2025

bł. Michała Augustyna Pro, kapłana i męczennika, św. Klemensa I, papieża i męczennika, św. Kolumbana, opata
8:30
Kościół
+ Bogdana w 7 r.śm. i Boguslawę w 15 r.śm. Stefanskich
10:00
Kościół
+ Stanisława, Ireneusza i Zbigniewa Mazur; Stefana, Kazimierę, Andrzeja, Stefana i Jadwigę Marchewka; Helenę, Józefa i Teresę Ambroziak
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
14:00
Kaplica
+ Władysława, Mariannę, Włodzimierza, Dariusza Pytlosów
16:00
Kościół
+ Władysława w 10 r. śm. i Janinę Koniecznych

Poniedziałek 24 listopada 2025

bł. Marii Anny Sala, dziewicy, św. dziewic i męczennic Flory i Marii z Kordoby, św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana, i Towarzyszy, św. Protazego, biskupa

Wtorek 25 listopada 2025

bł. Elżbiety Dobrej, dziewicy, bł. małżonków Alojzego i Marii Quattrocchi, bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewicy, św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy

Środa 26 listopada 2025

bł. Jakuba Alberione, kapłana, bł. Poncjusza, opata, św. Jana Berchmans, zakonnika, św. Konrada z Konstancji, biskupa, św. Leonarda z Porto Maurizio, kapłana, św. Sylwestera Gozzolini, opata

Czwartek 27 listopada 2025

bł. Bernardyna z Fossa, kapłana, bł. Małgorzaty Sabaudzkiej, zakonnicy, św. Franciszka Antoniego Fasani, kapłana, św. Wirgiliusza z Irlandii, biskupa

Piątek 28 listopada 2025

bł. Jakuba Thomsona, kapłana i męczennika, św. Jakuba z Marchii, kapłana, św. Stefana Młodszego, męczennika

Sobota 29 listopada 2025

bł. Marii Klementyny Anuarita Nengapeta, dziewicy i męczennicy, bł. męczenników Dionizego i Redempta, św. Saturnina, biskupa

Niedziela 30 listopada 2025

święto św. Andrzeja, apostoła
8:30
Kościół
+ Kryspina Wrzeszcza w 4 r. śm. Leokadię, Józefa Katarzynę Wrzeszcz, Helenę Tomasza Blacharskich
10:00
Kościół
+ W 30 r. śm. Marii Cel
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
14:00
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
+ Andrzeja Zofię Henryka i Wiesława Włodarczyków

Poniedziałek 1 grudnia 2025

św. Eligiusza, biskupa, św. męczenników jezuickich Edmunda Campion, kapłana i Towarzyszy
6:30
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
7:30
Kaplica
+ Mariana Szulca - Msza św. gregoriańska 1

Wtorek 2 grudnia 2025

bł. Jana Rusbroch, kapłana, bł. Karola de Foucauld, kapłana, bł. Marii Anieli Astorch, dziewicy, bł. Rafała Chylińskiego, kapłana, św. Blanki Kastylijskiej
6:30
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
7:30
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 2

Środa 3 grudnia 2025

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana
6:30
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
7:30
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 3

Czwartek 4 grudnia 2025

bł. Adolfa Kolpinga, kapłana, bł. Archanioła Canetoli, kapłana, bł. Piotra ze Sieny, tercjarza, św. Barbary, dziewicy i męczennicy, św. Jana Calabri, kapłana, św. Jana Damasceńskiego, kapłana i doktora Kościoła
6:30
Kościół
+ Bolesława w 40 r.śm. i Janinę Ścisłowiczów
7:30
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 4

Piątek 5 grudnia 2025

bł. Filipa Rinaldi, kapłana, bł. Narcyza Putz, kapłana i męczennika, św. Saby Jerozolimskiego, kapłana
6:30
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
7:30
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 5
16:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Sobota 6 grudnia 2025

św. Mikołaja, biskupa
8:30
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
10:00
Kościół
+ W 10 r. śm. Krystyny Pytlos
14:00
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 6
16:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Niedziela 7 grudnia 2025

Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, św. Marii Józefy Rossello, dziewicy
8:30
Kościół
+ Katarzynę Obarzanek w 5 r.śm.
10:00
Kościół
+ Mariannę w 12r. śm. Tadeusza, Wiesława, Sławomira Sobczyków
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
14:00
Kaplica
+ Genowefę, Romana i Janinę Fronców
16:00
Kościół
+ Mariana Szulca - Greg. 7

Poniedziałek 8 grudnia 2025

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, św. Romaryka, opata
6:30
Kościół
dz.bł. za Adriana 24 r.ur. i bł. dla całej Rodziny
7:30
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 8

Wtorek 9 grudnia 2025

św. Juana Diego, św. Leokadii, dziewicy i męczennicy, św. Piotra Fourier, kapłana
6:30
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
7:30
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 9

Środa 10 grudnia 2025

Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej, św. Grzegorza III, papieża
6:30
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
7:30
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 10

Czwartek 11 grudnia 2025

bł. Dawida, mnicha, św. Damazego I, papieża, św. Marii Maravillas od Jezusa, dziewicy, św. Wicelina, biskupa
6:30
Kościół
+ Zenona Przybył i zmarłych z rodziny
7:30
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 11

Piątek 12 grudnia 2025

bł. Hartmanna, biskupa, Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, św. Finiana, opata
6:30
Kościół
+ Jana Jarosińskiego w 14 r. śm.
7:30
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 12

Sobota 13 grudnia 2025

Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennica, św. Odylii (Otylii), opatki
6:30
Kościół
+ Stefana, Radosława Gonerków, zmarłych z rodziny Gonerków
7:30
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 13

Niedziela 14 grudnia 2025

Wspomnienie św. Jana Od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła, św. Wenancjusza Fortunata, biskupa
8:30
Kościół
+ Bonifacego Stefańskiego w 42 r.śm.
10:00
Kościół
dz.bł. w 7 r.ur. Wojciecha Wawrzosa o Boże bł. i opiekę Matki Bożej Szkaplerznej
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
14:00
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 14
16:00
Kościół
+ Grzegorza Ostrowskiego w 2 r. śm.

Poniedziałek 15 grudnia 2025

bł. Jana Karola Steeb, kapłana, św. Marii Crocifissa, dziewicy
6:30
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
7:30
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 15

Wtorek 16 grudnia 2025

bł. Marii od Aniołów, dziewicy, bł. Sebastiana Maggi, kapłana, św. Adelajdy, cesarzowej
6:30
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
7:30
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 16

Środa 17 grudnia 2025

św. Jana z Mathy, kapłana, św. Józefa Manyanet y Vives, kapłana, św. Łazarza, biskupa
6:30
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
7:30
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 17

Czwartek 18 grudnia 2025

św. Auksencjusza, biskupa, św. męczenników Pawła Mi, Piotra Doung-Lac i Piotra Truat
6:30
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
7:30
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 18

Piątek 19 grudnia 2025

bł. Urbana V, papieża, św. Anastazego I, papieża
6:30
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
7:30
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 19

Sobota 20 grudnia 2025

św. Dominika z Silos, opata, św. Makarego i Eugeniusza, kapłanów
6:30
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
7:30
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 20

Niedziela 21 grudnia 2025

bł. Piotra Friedhofen, zakonnika, św. Piotra Kanizjusza, kapłana i doktora Kościoła
8:30
Kościół
+ Hipolita, Mariannę i Mariana Kazików, Bronisławę i Edwarda Gajewskich
10:00
Kościół
+ Czesława Wojciechowskiego w r.śm.
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
14:00
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 21
16:00
Kościół
+ Szczepana Wołczyka w r. śm., Ewę Breguła

Poniedziałek 22 grudnia 2025

św. Franciszki Ksawery Cabrini, dziewicy i zakonnicy
6:30
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
7:30
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 22

Wtorek 23 grudnia 2025

św. Marii Małgorzaty d'Youville, św. Serwulusa
6:30
Kościół
+ Zdzisława i Mieczysława Świerat
7:30
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 23

Środa 24 grudnia 2025

Adama i Ewy, Wigilia Bożego Narodzenia
6:30
Kościół
+ Adama Pawlika
7:30
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 24
22:00
Kaplica
+ Helenę, Kazimierza i Stanisława Albiniaków oraz Emilię, Henryka, Andrzej i Stanisława Szymczyków
24:00
Kościół
PASTERKA za Parafian

Czwartek 25 grudnia 2025

Boże Narodzenie, św. Anastazji, św. Piotra Nolasco, kapłana
8:30
Kościół
+ Kazimierza, Józefa, Franciszka Kuzdaków; Leszka, Mariannę, Grażynę, Wojciecha i Jana Gajewskich
10:00
Kościół
+ Wacława Łuszczyńskiego w 5 r.śm.
11:30
Kościół
+ Irenę i Stanisława Leśniewiczów, zm. z Rodziny Leśniewiczów, Kwiatkowskich oraz Mariannęi Wawrzyńca Bartosińskich
14:00
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 25
16:00
Kościół
+ Teresę Czechowską

Piątek 26 grudnia 2025

święto św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika
8:30
Kościół
dz.bł. za Aleksandrę Gajewską z okazji 14 ur. i bł. dla całej Rodziny
10:00
Kościół
+ Józefa Kotwicę , Irenę Edwarda Wyciszkiewiczów
11:30
Kościół
+ Jana i Zofię Zenków
14:00
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 26
16:00
Kościół
+ Edwarda Drwala

Sobota 27 grudnia 2025

święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
7:00
Kościół
+ Mariana Szulca - Greg. 27
7:30
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Niedziela 28 grudnia 2025

święto św. Młodzianków, męczenników
8:30
Kościół
+ Zofię w r.śm. i Józefa Warychów
10:00
Kościół
+ W 30 r. śm. Marii Cel
11:30
Kościół
SUMA za Parafian
14:00
Kaplica
+ Mariana Szulca - Greg. 28
16:00
Kościół
+ Jana i Władysławę Ostrowskich i Danutę Chablasek

Poniedziałek 29 grudnia 2025

św. Tomasza Becketa-Biskupa i Męczennika
7:00
Kościół
+ Mariana Szulca - Greg. 29
7:30
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Wtorek 30 grudnia 2025

św. Egwina, biskupa
7:00
Kościół
+ Mariana Szulca - Greg. 30 ostatnia
7:30
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować

Środa 31 grudnia 2025

św. Katarzyny Laboure, dziewicy i zakonnicy, św. Sylwestera I, papieża
7:00
Kościół
wolne - kliknij aby zarezerwować
7:30
Kaplica
wolne - kliknij aby zarezerwować
16:00
Kościół
Za Parafian na zakończenie roku