Powrót do Parafia

Słowo na niedzielę

XXV Niedziela zwykła 

24 września 2023

 

Sprawiedliwość jest trudna do zdefiniowania. Być może najłatwiejszą rzeczą w relacjach międzyludzkich jest oddanie każdemu własnej. W dzisiejszej przypowieści świat został przedstawiony za pomocą winnicy. Jej gospodarz, właściciel wszelkiego stworzenia, to Bóg. W tej przypowieści Jezus tłumaczy nam, jak Pan w różnych momentach wzywa wszystkich, dla każdego ma zadanie, i każdemu płaci sprawiedliwie. Bóg każdemu słusznie płaci. W tej przypowieści spotykamy się z Bożą logiką nie do pojęcia rozumem, która nie jest logiką sprawiedliwości, ale logiką miłosierdzia