Powrót do Parafia

Słowo na niedzielę

Niedziela Zesłania Ducha Świętego 


19 maja 2024

 

Musimy przyznać, że bez Ducha Świętego jesteśmy niczym. Potrzebujemy Ducha Bożego. Duch świadczy o Chrystusie przed uczniami, a przez nich – przed światem. Tak chce działać przez nas. „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie”. Jezus przypomina im, że nie są gotowi na przyjęcie wszystkiego, co On chce im dać. Teraz, w tym momencie, nie są gotowi do zrozumienia całej treści wiary. Niektóre rzeczy zrozumieją później. Dlatego będą potrzebować pomocy Ducha Bożego. Dar Ducha doprowadzi uczniów do pełnego zrozumienia prawdy, która objawia się w Synu Wcielonym. Jeśli chcemy poznać Syna Bożego, usłyszeć, co nam mówi, postępować we właściwy sposób, żyć mądrze, poznać prawdę o nas, potrzebujemy pomocy Ducha Świętego. Kiedy żyjemy według Ducha Świętego, Bóg jest uwielbiony w nas i przez nas.