Wypominki 2023

Wypominki – godz. 8:30

Panie Jezu nasz Zbawicielu, Ty wydałeś się na śmierć,
aby wszyscy ludzie mogli dostąpić zbawienia i przejść ze śmierci do życia,
pokornie Cię błagamy, odpuść naszym zmarłym wszystkie grzechy.
Królu Przedwieczny, nie oddalaj ich od siebie, lecz swoją zwycięską mocą
wprowadź ich do miejsca światłości, szczęścia i pokoju,
który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu,
naszych Rodziców i Krewnych, a szczególnie poleconych w naszych wypominkach:

Ze Skórnic
 • Helenę Rek
 • Jadwigę, Józefa Dylewskich
 • Franciszka Janikiewicza, Kazimierę, Kazimierza Andrysiaków
 • Anetę, Florentynę, Antoniego, Jana Skibów
 • Stanisławę, Stanisława Dylewskich, Edwarda Drwala
 • Emilię, Józefa Czechowskich
 • Marka Pawlika
 • Mieczysława Wrzeszcza
 • Kazimierza, Zdzisława Mazurów
 • Mariannę, Mateusza Luzeńczyków; Helenę, Jana Staszewskich
 • Zdzisława, Mieczysława Świeratów
 • Stanisławę, Stanisława Krzosów
 • Stefana, Radosława Gonerków
 • Józefę, Romana Janikiewiczów; Helenę, Józefa Laskowskich
 • Grzegorza Kacperskiego
 • Zbigniewa Skibę
 • Zofię, Jana Zenków i zm. z rodz.
 • Jana Staciwę, Stanisławę Grochalę
 • Mariannę, Józefa Luzeńczyków
 • Józefę, Czesława Wiatrów
 • Tadeusza. Mariannę Pytlosów
 • Jerzego, Piotra, Stefana Wijaczków
 • Edwarda Koniecznego
 • Józefa, Aleksandra, Florentynę Pachuców; Jana, Franciszkę,
  Józefa, Danutę Luzeńczyków
 • Stanisława, Bronisławę Flejterskich, Daniela Zalewskiego
 • Stanisława Mikułę, Marka Mikułę, Franciszka Wrzeszcza;
  Mariannę Wrzeszcz, Pawła Gunerkę, Jana Pawlika
 • Jana, Wiktorię, Krzysztofa Tysiąców; Alinę Herman;
  Józefa, Zofię Rutowiczów; Elżbietę, Jerzego Sysaków
 • Mariannę Delowską, Andrzeja Sobonia
 • Edwarda, Monikę Kulczyk
 • Mieczysława, Teresę Tarasińskich 
 • Jana, Zofię, Ewę Dylewskich
 • Helenę, Wacława Gonerków
 • Czesława Sarleję
 • Adama Dylewskiego i zm. z rodz. 
 • Sławomira Karasińskiego i zm. z rodz. 

Ojcze nasz…

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu tych, którzy odeszli do wieczności:

Z Olszamowic
 • Kazimierza, Stefanię Urbańskich
 • Mariannę, Jana Zuchmańskich
 • Włodzimierza, Józefa, Franciszkę, Ryszarda Najmrodzkich
 • Annę, Władysława Kaczmarek, Henryka Musiała, Krystynę Ślusarz
 • Władysława Szustaka, Józefę Laskowską
 • Mariannę, Tadeusza Zawadów; Tadeusza Zygała
 • Agnieszkę Popęda
 • Mariannę, Stanisława Kuder
 • Helenę, Józefa, Stefana Ociepów; Zofię, Stanisława Ociepów
 • Wacława Ostrowskiego, Bożenę Kwaśniewską
 • Jana, Alicję, Stanisława, Józefę Banaszczyk
 • Aleksandra Mazura
 • Józefa Szustaka; Józefa, Józefę Przepiórów
 • Jana Ociepę
 • Kazimierza, Władysławę, Genowefę Luzeńczyków
 • Mariannę Szustak
 • Mariana Bartyzela, Stanisława, Józefę Ostrowskich, Teofilę, Antoniego Sajonów
 • Eugeniusza Kaczmarka
 • Bronisławę, Tadeusza Majkowskich 
 • Mariannę, Wacława Ociepów
 • Krystynę Ociepa 
Ze Starzechowic
 • Kazimierę, Wacława Piątkowskich
 • Bronisława, Mirosława, Danutę Waszczyk
 • Krystynę, Zygmunta, Jerzego Luzeńczyków
 • Wiolettę Kazik
 • Mariana Anioła
 • Tadeusza, Helenę Pytlosów
 • Stefana Zuba
 • Krystynę, Edwarda Szymczyków
 • Władysława, Tomasza Wilków
 • Janinę, Mariana Marcinkiewiczów
 • Stefanię Krupińską
 • Mariana Wołczyka i zm. z rodz. Wołczyków
 • Mariannę, Józefa Sobczyków i zm. z rodz. 
 • Kazimierę, Tadeusza Krawczyków, Sylwestra Targosa
 • Cecylię, Jana Słoniewskich; Mieczysława Sierżana
 • Jana, Waldemara Wojtylów
 • Mariannę, Tadeusza Sobczyków i zm. z rodz.
 • Leokadię, Leona, Edmunda Stolarskich
 • Ewę Pytlos, Szczepana Wołczyka
 • Genowefę Pogońską
 • Józefę Stępień
 • Feliksę, Wincentego, Włodzimierza Plutów

Zdrowaś Maryjo…

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu tych, którzy odeszli do wieczności:

Z Kołońca

+ Antoniego, Stanisławę Kazików; Adama, Władysławę Sochackich

+ Jana, Mariannę, Bolesława Zenków; Władysława i Tadeusza Waszczyków

+ Edwarda, Bronisławę Gajewskich; Hipolita, Mariana, Mariannę Kazików

+ Dominikę, Józefa Jaskólskich

+ Władysława. Marka Wrzeszcz

+ Mariannę, Edwarda, Mariannę Najmanowicz

+ Józefę, Jana Pietrzyków

+ Władysława, Grażynę Ratajskich

+ Franciszkę, Henryka Świeca

+ Stefana, Wacława Krogulców

+ Kryspina Wrzeszcza

+ Zofię, Walentego Łuszczyńskich; Krystynę, Bolesława Drybałów

+ Stanisława, Kazimierza Pietrzyków

+ Mariannę, Witolda, Lecha Opaczyńskich

Z Pląskowic

+ Janinę, Stanisława, Zdzisława, Jadwigę Szyszkowskich; Genowefę Budzińską;
Henryka Psotę

+ Adama, Eleonorę, Helenę Skawińskich; Stefana, Sabinę, Tadeusza Wilkowskich

+ Leokadię, Józefa Zaborowskich

+ Katarzynę Obarzanek i zm. z rodz. Andrysiaków, Ostrowskich, Wojciechowskich, Wilków

+ Walerię, Józefa Drożdżów

+ Helenę, Jana Dymarskich

+ Zofię, Józefa Szulców

+ Annę, Kazimierza, Krzysztofa Lipskich

+ Monikę, Piotra Różańskich

+ Annę, Jana Wrzeszczów

+ Władysławę, Szczepana Wawrzosów z Radoszyc

Z Poręby

+ Zm. z rodz. Sarlejów

+ Mariana Pytlosa 

Z Bulianowa

+ Apolonię, Jana Wójcików

+ Zofię, Tomasza, Kazimierza Budzińskich

Z Dąbrowy

+ Piotra, Bronisławę Ślusarczyków

Z Sęp

+ Łukasza, Mariusza Grodków

+ Macieja, Bronisławę, Władysława Waszczyków

oraz

+ Bogumiłę, Adama Kosowskich i zm. z całej rodziny

+ Zm. z rodz. Chodak, Łobodziec, Pasławskich, Mróz, Smiłka, Portach, Bukartyk,
+ Bernagiewicz, Rutkowskich, Nowak

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami. x 3

Wieczny odpoczynek…

 

Módlmy się: 

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba,
daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią,
aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania za zmarłych – godz. 10:00

Panie Jezu nasz Zbawicielu, Ty wydałeś się na śmierć,
aby wszyscy ludzie mogli dostąpić zbawienia i przejść ze śmierci do życia,
pokornie Cię błagamy, odpuść naszym zmarłym wszystkie grzechy.
Królu Przedwieczny, nie oddalaj ich od siebie, lecz swoją zwycięską mocą
wprowadź ich do miejsca światłości, szczęścia i pokoju,
który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu,
naszych Rodziców i Krewnych, a szczególnie poleconych w naszych wypominkach:

Z Woli Szkuckiej

+ Zdzisława Świercza, Martę, Adolfa, Henryka Barnik

+ Jana, Marię, Kazimierza Zganiaczów; Janinę, Wacława Zenków

+ Janinę, Stanisława, Stanisławę, Tadeusza Popęda

+ Leopolda, Cecylię Plutów

+ Zenona Plutę

+ Józefa, Krzysztofa Czechowskich

+ Józefa Zawadę, Krzysztofa Maciejewskiego

+ Jana, Zofię, Jana Drylów

+ Gertrudę, Henryka Mularczyków

+ Martę, Jacka Plutów

+ Czesława Zganiacza i zm. z rodz. Kędzielów

+ Antonię, Stefana Zganiaczów i Edwarda Wrzeszcza

+ Leona, Bronisławę Plutów; Jana, Amelię Dawidów

+ Lucjana, Wiktorię, Władysława, Cecylię, Ignacego Plutów

+ Stanisława Plutę

+ Józefa, Henryka, Edwarda, Teresę Muchów

+ Józefę, Waleriana Lichocików

+ Helenę, Ignacego Czechowskich

+ Edwarda Kaczmarka, Kunegundę Kaczmarek; Stanisława, Mariannę Plutów

+ Franciszka, Antonię, Józefa Antosików

+ Mariannę Pluta

+ Teresę, Anielę Czechowskich; Seweryna Czechowskiego

+ Stefana Czechowskiego

+ Franciszka, Bronisławę, Stanisława Musiałów

+ Stanisława Fijołka; Sylwestra, Stefanię Wojtylów; Sergiusza, Henrykę Plutów; 

Kazimierza. Mariannę, Teresę Stacherów; Mariana, Helenę Łopuszyńskich, 

Józefa, Krystynę Czechowskich

+ Hieronima, Irenę Dawidów

+ Marię Banasik; Janinę, Mieczysława, Andrzeja Donieckich

+ Tadeusza Majkowskiego; Krystynę, Antoniego Plutów; Stanisławę, Piotra Bartkowskich; 

                                                                                  Wacława Bartkowskiego

+ Wiesława Koniecznego, Teresę, Edmunda Plutów, Józefa Antosika

+ Witolda, Mariannę, Małgorzatę, Teklę, Władysława Łopuszyńskich i zm. z rodz. 
                                                                                                                      Łopuszyńskich

+ Stanisława, Zbigniewa Ormanów

+ Teresę, Kazimierza Plutów; Feliksa, Feliksę Plutów

+ Władysława, Bogdana, Mirosława Plutów; Mariannę, Cecylię, Jana Kowalskich

+ Romana, Józefę, Jana Zenków

+ Teresę Pluta

Z Budów

+ Józefa Tusińskiego               + Lucjana, Leokadię, Edwarda Wąsowiczów

+ Józefa, Weronikę Grodków; Stanisława, Janinę Dąbrowskich

+ Wacława, Zofię Prusów            + Bronisławę, Jana Wąsowiczów

+ Juliannę, Jana Antosików         + Marię, Władysława Domańskich

+ Janinę, Stefana Jaborowskich

+ Lucjana Mazura. Michała, Józefę Marcinkowskich; Stefana, Franciszkę Muskałów

+ Kazimierę, Kazimierza Wąsowiczów

+ Jana Orzeł, Irenę, Józefa, Piotra Samorajów

+ Józefa Jaborowskiego, Franciszka, Józefę Wyciszkiewiczów

+ Józefa Kotwicę, Irenę, Edwarda Wyciszkiewiczów

+ Stanisławę, Józefa, Romana Baranów

+ Grzegorza Tylkę, Edwarda, Romana, Janusza, Walerię, Józefa Mazurów

+ Apolonię, Stanisława Wyciszkiewiczów

+ Zofię, Aleksego Wyciszkiewiczów; Helenę, Józefa Strojewskich

+ Zofię Orzeł

+ Janinę, Bolesława, Mariana Sztanderów; Janinę, Wacława, Jerzego Zygałów

Ojcze nasz…

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu tych, którzy odeszli do wieczności:

Z Rudki

+ Helenę, Józefa Rynieckich

+ Pelagię, Małgorzatę, Włodzimierza Jamroza; Franciszkę, Ignacego Jakubowskich

+ Zm.  z rodz. Kaniowskich i Wójcików

Ze Zbójna

+ Franciszka, Ryszarda Kwiatkowskich               + Teresę, Czesława Druszczów

+ Stanisława Milcarza                 + Henryka Bajora i zm. z rodz. Bajorów i Studzińskich

+ Wiktorię, Bolesława Ostrowskich; Annę, Franciszka Aniołów

+ Mirosława Studzińskiego; Zofię, Leona Bajorów

+ Jadwigę, Piotra Cieślików; zm. z rodz. Cieślików, Stępniów, Owczarków,
                                                                                  Michalskich, Goworków

+ Jana Kałuzińskiego, Jadwigę Marczyńską

+ Janinę, Stanisława, Katarzynę, Franciszka Ostrowskich

+ Kazimierę, Stanisława Jaskólskich, Jurka Młodzińskiego

+ Krzysztofa Ostrowskiego i zm. z rodz. Ostrowskich i Pytlosów

+ Sabinę, Kazimierza Jachimowiczów

+ Leszka Dukata, Walentego Bajora, Genowefę Bajor

+ Katarzynę, Franciszka Ostrowskich

+ Iwonę, Stanisława, Tadeusza Górków

+ Mariannę, Adama Tasaków

+ Wacława Dębeckiego

+ Kazimierza Zenka

+ Jacka, Leszka Hamernik; Tomasza, Juliannę Hamernik; Stanisława, Kazimierę Jaskólskich

Z Rudziska

+ Józefę, Władysława Kozłów; Danutę Kowalską

+ Mariannę, Józefa Wołczyków

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu tych, którzy odeszli do wieczności:

Z Sułkowa

+ Zofię, Szczepana Dąbrowskich

+ Leokadię, Andrzeja Pach

+ Wacława, Kazimierę, Adama Dylewskich i zm. z rodz.

+ Annę, Aleksandra Wrzeszcz

+ Władysławę, Władysława Dudów

Zdrowaś Maryjo…

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami x 3

Wieczny odpoczynek…

Módlmy się: 

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba,
daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią,
aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania za zmarłych – godz. 11:30

Panie Jezu nasz Zbawicielu, Ty wydałeś się na śmierć,
aby wszyscy ludzie mogli dostąpić zbawienia i przejść ze śmierci do życia,
pokornie Cię błagamy, odpuść naszym zmarłym wszystkie grzechy.
Królu Przedwieczny, nie oddalaj ich od siebie, lecz swoją zwycięską mocą
wprowadź ich do miejsca światłości, szczęścia i pokoju,
który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

Papieży, Biskupów, Kapłanów pochodzących i posługujących w naszej parafii.

Fundatorów naszego kościoła oraz dobrodziejów Kościoła i cmentarza.

Żołnierzy i partyzantów poległych na tej ziemi. 

Zamordowanych patriotów spoczywających na naszym cmentarzu,
za naszych Rodziców i Krewnych, a szczególnie poleconych w wypominkach:

Z Fałkowa

+ Władysławę, Józefa, Przemysława Kmiecików

+ Józefa Waszczyka

+ Mariannę, Władysława Świeca

+ Władysława Drożdża

+ Helenę, Józefa Kęsików i zm. z rodz. Kęsików, Wróblów i Możdżeniów

+ Andrzeja, Antoninę Skibów; Jacka Dąbrowskiego

+ Marka Sikorę, Stanisławę, Kazimierza Szymczyków; Janinę, Szczepana, Artura Lipskich

+ Józefę, Antoniego Cuprów; Czesława Jesionka

+ Józefa Czechowskiego

+ Janinę, Tadeusza Cuprów

+ Jana, Władysławę Ostrowskich

+ Władysława Flejterskiego i zm. z rodz.

+ Bronisławę, Romana Sowińskich i zm. z rodz.; Lucjana, Zofię Sobczyk i zm. z rodz.

+ Józefę, Edwarda Donieckich i zm. z rodz.

+ Bonifacego Taźbierskiego

+ Henryka, Henrykę Łowickich i zm. z rodz., Józefa Kieszkowskiego

+ Ludwikę, Jana Bednarków, Jadwigę, Stanisława, Władysława Staszewskich

+ Józefę, Mariannę, Józefa Sikorów

+ Leokadię, Józefa, Jana Skawińskich, Mieczysława Sobczyka

+ Janusza Waszczyka

+ Barbarę Orman

+ Juliannę, Konrada Wijaczków, Tadeusza Leszcza

+ Katarzynę Najmrocką, Jana Zuchmańskiego

+ Zofię, Tadeusza Pilarskich

+ Zygmunta Badelskiego, Emilię, Jana, Antoniego Badelskich, 

Zofię, Andrzeja Włodarczyków

+ Mariannę, Andrzeja Fornalczyków, Alinę, Józefa Buc

+ Stanisława Musiała

+ Monikę Orzeł

+ Stanisława Ociepa

+ Krystynę Wołczyk

+ Karola Jamroza

+ Stanisława Strzelczyka

+ Jadwigę, Zenona Skawińskich

+ Krystynę Kurpińską

+ Wojciecha Ostrowskiego i zm. z rodz. Ostrowskich, Przeorskich i Dzienisów

+ Zygmunta Orłowskigo, Bronisławę, Bronisława Urbańskich

+ Mariannę, Mariana, Krystynę, Bogdana Musiałów

+ Piotra Szczygła, Władysławę Baran

+ Tadeusza Obarzanka, Mariannę, Kazimierza Ostrowskich

+ Adama Pawlika

+ Henrykę, Jana Donieckich

+ Józefa, Władysława, Bożenę Kowalskich

+ Zofię Kuleta

+ Łukasza, Mariannę, Antoninę, Mariana Błońskich

+ Edwarda Zganiacza

+ Anielę, Stanisława Ociepów; Władysława Wojciechowskiego; 

Mariana, Dariusza Tarasińskich

+ Włodzimierza Pogońskiego

+ Mariannę, Jerzego Wedlechowiczów

+ Jadwigę Fornalczyk; Krzysztofa, Mariannę, Franciszka Plutów; 

Eleonorę, Antoniego Woźniaków

+ Józefa Klimasa

+ Stanisława, Grzegorza Bartosińskich

+ Jana, Reginę, Teresę, Monikę Wychowałków; 

Kazimierza, Jadwigę, Władysława Stefańskich

+ Marię, Stanisława Lipskich; Stefanię, Romualda Gnoińskich

+ Irenę, Stanisława Leśniewiczów; Kazimierza Palusa; Łukasza Grodka; 

Agnieszkę Zwirską

+ Helenę, Władysława Pogońskich

+ Jana Jarosińskiego

+ Stanisława Zawadę

+ Tadeusza Pawlika

+ Zenona, Tomasza Zenków; Jana Plutę

+ Kazimierza, Marię, Tadeusza Sochackich 

+ Wiktorię, Józefa Kurpińskich

+ Feliksa, Stanisławę Sobczyków

+ Zofię, Bolesława Jakubczyków

+ Jana, Kazimierę Taźbierskich

+ Krystynę, Edwarda Szymczyków

+ Annę Nyzia, Danutę Hablasek 

+ Władysława, Marię, Bożenę Szymczyk; Łukasza Donieckiego; Jerzego, Piotra,
                                                                                                                Juliana Ujaka

Ojcze nasz…

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu tych, którzy odeszli do wieczności:

Z Turowic

+ Apolonię, Zygmunta, Mariusza, Annę Barników; Mariannę, Jana Jarugów

+ Józefę Konieczną

Ze Studzieńca

+ Ireneusza, Helenę, Stanisława Plutów

+ Janinę, Stanisława Szparów

+ Martę, Zygmunta Kotwiców

+ Bonifacego, Teresę Stefańskich i zm. z rodz; Mariana Wyciszkiewicza

+ Eugeniusza, Bogdana Zganiaczów

+ Aleksandra, Bronisławę, Wandę Skibów

+ Reginę, Michała Pytlosów

+ Ewę, Lucjana Wąsowiczów

+ Alinę, Jana Wyciszkiewiczów

+ Annę, Tadeusza Plutów; Zofię, Mariana Pilarskich

+ Mariannę, Jana Koniecznych; Bronisławę, Ignacego Sygitowiczów

+ Monikę, Edwarda Ociepów

+ Sabinę, Lucjana Kmiecików

+ Józefę, Jana Łuczyńskich

+ Kazimierza Kuzdaka i zm. z rodz.; Leszka Gajewskiego i zm. z rodz. 

+ Genowefę, Józefa Ziębów

+ Bogdana Zenkę i zm. z rodz.

+ Władysława Jaborowskiego i zm. z rodz. 

+ Genowefę, Stanisława Ziębów

+ Tadeusza Ociepę; Stefana, Wiktorię Domaradzkich

+ Mariannę, Stanisława, Grzegorza Wyciszkiewiczów

+ Teodorę, Bronisława Dobiszewskich

+ Bolesława, Eleonorę Skibów i zm. z rodz. 

+ Wacława Wojtylę

+ Jana, Waldemara Wojtylów

+ Adama, Łukasza, Janusza Plutów i zm. z rodz. Plutów i Sobczyków

Zdrowaś Maryjo…

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami x 3

Wieczny odpoczynek…

Módlmy się: 

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba,
daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią,
aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.