Pomoc charytatywna

W dzień papieski w naszej świątyni po wszystkich mszach młodzież parafialna pod przewodnictwem Ks. Rafała prowadziła akcję pomocy Brunowi choremu na złośliwy nowotwór. Parafianie mogli zakupić ciasta upieczone specjalnie na tą okazję, a całość zebranych pieniędzy została przekazana na leczenie chłopca i pomoc w walce z rakiem. Bardzo dziękujemy wszystkim którzy włączyli się w akcję poprzez upieczenie ciasta czy  jego zakup.