Pielgrzymka parafialna do Częstochowy

9 czerwca dzieci I komunijne wraz z ks. Wikarym i rodzicami wybrali się na jednodniową pielgrzymkę do Częstochowy. Głównym celem wyjazdu było zawierzenie młodych ludzi opiece Matki Bożej. Grupa uczestniczyła we mszy świętej, po czym udała się wspólnie by spędzić razem czas i pogłębić duchowy pierwiastek zakorzeniony w swoich sercach.