Odrestaurowana ambona

W związku z odrestaurowaniem ambony w naszym parafialnym kościele, wszystkich parafian którzy pragną wesprzeć to piękne dzieło, prosimy o wpłatę 100 złotych od rodziny na konto:

37 8988 0001 0010 0121 1335 0001 z dopiskiem Ofiara na ambonę