Grill dla ministrantów i scholi parafialnej

W niedzielę w godzinach popołudniowych na placu kościelnym odbył się grill dla dzieci i młodzieży parafialnej z okazji rozpoczęcia nowego roku duszpasterskiego. Było pieczenie kiełbasek, zabawy, śpiewy i quizy wiedzy religijnej. Omówione zostały plany pracy w nadchodzących miesiącach. Na koniec Ks. Proboszcz i wikary pobłogosławili uczestników spotkania.