Dożynki w Fałkowie

30 sierpnia w naszej parafialnej świątyni odbyły się coroczne dożynki. Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz, a parafianie przygotowali piękne wieńce. Całość zakończona została wspólnym dzieleniem się chlebem, będącym symbolem pożywienia, dostatku i pomyślności.

Wszechmogący Boże, Ojcze Miłosierdzia i Panie Stworzenia!
Stając z dożynkowymi wieńcami radosnym Cię sercem, Panie wyznawamy, bo nad nie przystojniejszej ofiary nie mamy.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu za wszystkie dary z Bożej Ręki wzięte, za skarby wiary i pociechy święte, za trudy pracy i pracy owoce, za chwile sił, a nawet ciężkie niemoce.
Za spokój, zdrowie, za uśmiech szczęścia – przyjmij Panie dziękczynienia nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Zsyłaj, Dobry Boże, na nasze pola, lasy, łąki, ogrody życiodajny deszcz i promienie słońca. Chroń je przed nadmiernymi deszczami i szkodliwą suszą.
Oddalaj niszczycielską zarazę, ogień, grad i wichurę.
Amen.